در این تایپیک چند شکل قرار میدم که با استفاده از اونها میتونید مطالبتون رو جداسازی کنید.برای مثال یک مطلب با موضوع خاصی را به پایان رساندید و میخواهید در همان پست یک موضوع دیگر را شروع کنید.با استفاده از این اشکال میتوانید مطالب را جداسازی کرده و به زیبایی مطالب و وبلاگتان بیافزایید.

1-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/2qkqqs5.gif2-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/200xkra.gif
3-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/352gdw2.gif
4-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/2hwk6j7.gif
5-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/11t4xgy.gif
6-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/2dtvnd4.gif
7-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/1ibeyg.gif
8-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/mlp5ky.gif
9-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/2zrn8mw.gif10-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/2ptqp0g.gif
11-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/4ihod2.gif
12-

آدرس عکس: http://pics2.persiangig.ir/kf5x8i.gif