فولدرهایی همانند My Document،Control Panel،My Network Places و... فولدرهایی با ویژگیهای متفاوت از فولدرهای معمولی هستند. در صورتی که به عنوان مثال بر روی این فولدرها راست‌کلیک کنید گزینه‌هایی متفاوت از گزینه‌های موجود در منوی راست‌کلیک فولدرهای معمولی خواهید دید. گزینه‌هایی همانند Delete،Copy و... در منوی راست‌کلیک این پوشه‌ها وجود ندارند. در این ترفند با معرفی روشی ساده شما می‌توانید در محیط ویندوز XP ویژگی‌های فولدرهای خاص را به فولدرهای معمولی تبدیل کنید.

 

بدین منظور:
با فشردن کلیدهای Win+R وارد Run شده و عبارت regedit را وارد نمایید، سپس Enter را بزنید تا وارد ویرایش‌گر رجیستری شوید.
به مسیر زیر بروید:
HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{GUID}/ShellFolder

دقت کنید، در مسیر بالا منظور از {GUID} کد شناسایی هر یک از فولدرهای خاص است.

لیست فولدرهای خاص و کد شناسایی هر یک را در زیر مشاهده میکنید:
Administrative Tools
{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Briefcase
{85BBD92O-42A0-1O69-A2E4-08002B30309D}

Control Panel
{21EC2O2O-3AEA-1O69-A2DD-08002b30309d}

Fonts
{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}

History
{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}

Inbox
{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}

Microsoft Network
{00028B00-0000-0000-C000-000000000046}

My Computer
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

My Documents
{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

My Network Places
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Network Computers
{1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}

Network Connections
{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Printers and Faxes
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Programs Folder
{7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}

Recycle Bin
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Scanners and Cameras
{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}

Scheduled Tasks
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

Start Menu Folder
{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc}

Temporary Internet Files
{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}

Web Folders
{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F}

 

به عنوان مثال برای فولدری همانند My Network Places شما باید به مسیر زیر در رجیستری بروید:
HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}/ShellFolder


پس از ورود به به فولدر ShellFolder، در قسمت دیگر صفحه، شما مقداری به نام Attributes را دارید که کلیه کارها را باید به وسیله‌ی این مقدار DWORD انجام دهید.

بر روی این گزینه دوبار کلیک کنید. در قسمت Value Data شما کدی را خواهید دید.
حال برای افزودن هر یک از قابلیت‌های زیر کافی است کد‌های مربوطه را جایگزین کد موجود در قسمت Value Data کنید.
کدها به شرح زیر هستند:
Rename: 50 01 00 20
Delete: 60 01 00 20
Rename and Delete : 70 01 00 20
Copy: 41 01 00 20
Cut: 42 01 00 20
Copy and Cut: 43 01 00 20
Paste: 44 01 00 20
Copy and Paste: 45 01 00 20
Cut and Copy: 46 01 00 20
Cute , Copy and Paste: 47 01 00 20

به عنوان مثال، برای افزودن گزینه‌های Rename و Delete به My Network Places، پس از ورود به مسیر فوق، مقدار 20 00 01 70 را به Attributes در قسمت Value Data خواهیم داد.

 

تغییرات بلافاصله در ویندوز اعمال خواهند شد.