حتماً برای شما نیز پیش آمده است که به هر دلیلی مانند تغییر تنظیمات سیستمی، مجبور به ری‌استارت سیستم هستید. اما ممکن است امکان بستن برنامه‌های باز را نداشته باشید. در این مواقع از راه حل دیگری نیز می‌توانید استفاده کنید که در این ترفند به معرفی آن می‌پردازیم.
 

برای این کار:
از منوی Start وارد Run شوید.
دستور

gpupdate /force

را وارد کرده و Enter بزنید.
سپس صبر کنید تا پنجره مربوطه باز و سپس بسته شود.