برای استفاده از خطوط عمودی جدا کننده در برنامه Word می‌توانید به شکل سریع و تنها با استفاده از سه کاراکتر یک خط عمودی با اشکال متفاوت بسازید. این کار سرعت شما را در بسیاری از پروژه‌های Word بالا می برد.
 

بدین منظور:

نرم‌افزار MS Word را اجرا کنید.
سپس با استفاده از سه حرف زیر خطوط مربوطه (ترفندستان) را رسم کنید.
خط ربط ( --- )
زیرین خط ( ___ )
علامت مساوی ( === )
علامت مربع ( ### )
ستاره ( *** )
تیلد ( ~~~ )