برای بازی کردن فیفا 06، این بازی مهیج و جذاب، بهتر است به چند نکته دقت کنید تا از این بازی فوتبال بیشتر لذت ببرید. کیفیت و دقت شبیه‌سازی این بازی آنقدر بالاست که برای بازی کردن آن نیز لازم است تا دقت و مهارت بیشتری صرف گردد. مطمئن باشید در این بازی هر چه قدر بیشتر به سبک فوتبال واقعی بازی را انجام دهید بازی لذت بخش‌تری خواهید داشت. در اینجا قصد داریم ترفند‌های بهتر بازی کردن و همچنین نحوه کنترل دکمه‌ها بر روی کیبورد، Play Station2 و Logitech Dual Action به فارسی را برای شما بازگو کنیم.

کنترل ها را یاد گیرید
سعی کنید تا تمامی کنترل‌های بازی را یاد گیرید. برای اینکار پیشنهاد می‌شود اگر برروی PC بازی می کنید، از صفحه کلید استفاده نکنید و بحای آن Gamepad تهیه کنید. سپس توصیه می‌شود کنترل ها را یادداشت کنید و در بازیهای تمرینی با تمرین فراوان، به اصطلاح دست خود را با آنها آشنا کنید.

زیاد تمرین کنید
جای این که بازی دوستانه یا تورنمنتی راه اندازید تا دست خود را گرم کنید، از حالت بازی تمرینی استفاده کنید.

پاس دهی و حفظ توپ
اول از هر چیز، تلاش کنید تا حفظ توپ کنید. قابلیت خود را در پاس دهی بالا برید. برای اینکار از آمار بازی و تمرین کمک گیرید. فوتبال، چه در دنیای واقعی و چه در بازی‌های ویدیویی فقط گل زدن نیست. توجه کنید که وقتی قابلیتهای بازی شما از نظر تکنیکی و تاکتیکی بالا رود، آنگاه گل زدن برای شما آسان می‌شود.

خوب دفاع کنید
بعد از آنکه پاس دهی و حفظ توپ شما بالا رفت، تمرینات خود متمرکز دفاع کردن کنید. در بازیهای تدارکاتیی که انجام می دهید، اول سعی کنید گل نخورید تا این که گلی بثمر رسانید. اگر نتیجه بازی برای شما مهم است، آمار گل خورده خود را کاهش دهید تا این که به تعداد گلهایتان بی افزایید. فراموش نکنید که اگر راه گل خوردنتان را ببندید، آنگاه راحتتر می‌توانید به گل زدن فکر کنید.

حساب شده حمله کنید
سعی کنید برای حملات خود برنامه ریزی کنید. اگر حمله ای می‌خواهید انجام دهید، بهتر است این حمله از دفاع شروع شود. تلاش کنید تا اگر حملاتتان بدون گل به پایان رسید، حداقل نتیجه ای دیگر مانند کرنر داشته باشد. یادآوری می‌شود که در فیفا 06، روحیه و حس بازی نیز در نظر گرفته شده است، هر چه حملات شما پر ثمر تر باشد، روحیه و اعصاب حریف نیز بیشتر افت می کند. در تمرینات خود استراتژی‌های مختلف برای انجام حرکات تهاجمی برنامه ریزی کنید.

از حالت آماتور شروع کنید
اول از حالت حرفه ای (Professional) یا سطح جهانی (World Class) شروع نکنید. توصیه می‌شود تا از حالت آماتور آغاز کنید و سپس سطح به سطح بالا بیایید. این عمل باعث می‌شود تا خود و نوع بازی خود را پله به پله بالا بکشید. همچنین (ترفندستان) پیشنهاد می‌شود تا هنگامی که از سطحی به سطحی دیگر سویچ می کنید (مثلا از آماتور به حرفه ای)، اول با تیمی ضعیف در آن سطح بازی کنید، سپس با تیمهای قویتر.

دو نفره بازی کنید
بهتر است تا دو نفره بازی کنید تا این که همیشه با کامپیوتر رقابت کنید. این موضوع باعث می‌شود تا بازی واقعیتر شود.

واقعی تر بازی کنید
سعی کنید تا فیفا را همانطور بازی کنید که فوتبال را در دنیای واقعی بازی می کنید. از زدن گلهای کلیشه ای دوری کنید. سعی کنید روشهای و استراتژیهای گوناگون را پی گیرید و با ایجاد فرصتهای جدید، از آنها نتیجه گیرید.

کنترل بازی با کیبورد در کامپیوتر
حرکات تهاجمی
حرکات کلی (به سمت ها): کلیدهای نشانه گر (Arrow Keys)
شوت: D
پاس: S
پاس بلند: A
پاس در تو (میانی): W
دویدن: نگه داشتن کلید E
تعدیل و نگه داشتن توپ: نگه داشتن Q
کنترل آهسته: نگه داشتن C
حرکت ساختگی و فریبنده: Z
انتخاب استراتژی: Numpad
کنترل توپ، روی سر توپ زدن: Shift همراه کلید نشانه گرها
تعدیل: کلید 5 در Numpad

حرکات تدافعی
حرکات کلی: کلیدهای نشانه گر (Arrow Keys)
تکل ریز: D
تغییر و انتخاب بازیکن: S
تکل بلند: A
شارژ و جلو کشیدن دروازه بان: نگه داشتن W
دفاع بدون توپ: نگه داشتن C
دویدن: نگه داشتن E
صدا زدن مدافع دوم: نگه داشتن E
انتخاب استراتژی: نگه داشتن Q همراه Numpad
مارک بازیکن: نگه داشتن D

شوت (ضربه) زدن
ضربه کوچک زدن: D
ضربه بلند (محکم): نگه داشتن D
ضربه چیپ (Chip): نگه داشتن Q و زدن D
شوت ساختگی (فریبدهی): زدن D سپس Z
ضربه سر (هد): زدن D هنگامی که توپ روی هواست
ضربه قیچی: D هنگامی که توپ در ارتفاع کم روی هواست

پاس دهی
پاس کوتاه: S
پاس بلند (هوایی): A
پاس به تو (میانی): W
پاس به تو بلند: نگه داشتن Q زدن W
پاس بلند از میانه ها (سانتر): A (هنگامی که از کناره ها حمله می کنید)
پاس ساختگی: S سپس Z
ارسال ساختگی: A سپس Z
حرکت فریبنده دریافت هنگام پاس (جا گذاشتن توپ): Z قبل از دریافت پاس
پاس با ضربه سر (کوتاه): S هنگامی توپ روی سر است پاس با ضربه سر (بلند): A هنگامی توپ روی سر است
پاس با ضربه قیچی (کوتاه): S هنگامی توپ بین زمین و هواست
پاس با ضربه قیچی (بلند): A هنگامی توپ بین زمین و هواست
یک-دو: Q را هنگامی که پاس می دهید نگه دارید تا پاسدهنده خود را به جای مناسب برساند

دریبل زنی (هنگام حرکت معمولی)
دریبل: Shift همراه کلیدهای نشانه گر (در جهت موافق حرکت)
به عقب برگشتن: Shift همراه کلید نشانه گر در جهت مخالف حرکت
دریبل رو به جلو: Shift همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت
چرخش 360 درجه: Shift همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس چرخش 90 درجه به سمت موافق حرکت
دریبل و تغییر مسیر: Shift همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس تغییر مسیر به سمت دلخواه
گول زدن و تغییر مسیر: Shift همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس تغییر مسیر به مسیر مخالف

دریبل زنی (هنگام دویدن)
جلو انداختن توپ: Shift همراه کلیدهای نشانه گر (در جهت موافق حرکت)
تغییر مسیر: Shift همراه کلید نشانه گر در در مسیر دلخواه

دریبل زنی (وضعیت ایستاده)
حرکت به نقطه ای دیگر: Shift همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت
حرکات فریبنده: Shift همراه کلید نشانه گر در مسیر دلخواه
شوت زنی فریبنده: Shift همراه کلید نشانه گر در جهت موافق

ضربات ایستگاهی مستقیم
شوت: نگه داشتن D
پاس: نگه داشتن S
ارسال بلند: نگه داشتن A
صدا زدن بازیکنی دیگر جهت پاس دهی کوتاه: C
قدرت بیشتر / شوت کوتاه: کلید پایین نشانه گر
قدرت کمتر / شوت بلند: کلید بالای نشانه گر (ترفندستان)
کات (چرخش توپ): Shift بهمراه کلیدهای نشانه گر
هدف گیری: کلیدهای نشانه گر
شوت مستقیم قدرتی: نگه داشتن Q هنگام شوت

ضربات ایستگاهی غیر مستقیم
پاس: نگه داشتن S
ارسال بلند: نگه داشتن A
هدف گیری: کلیدهای نشانه گر

دروازه بان
شارژ (جلو کشیدن): W
انداختن توپ جلوی پا: W
شوت بلند: A یا D
پرتاب با دست: S

کتنرل بازی در پلی استیشن 2
حرکات تهاجمی
حرکات کلی (به سمت ها): جهت گر (دسته) چپ
شوت: O
پاس: X
پاس بلند: مربع
پاس به تو (میانی): مثلث
دویدن: نگه داشتن کلید R1
تعدیل و نگه داشتن توپ: نگه داشتن L1
کنترل آهسته: نگه داشتن R2
حرکت ساختگی و فریبنده: L2
انتخاب استراتژی: D-pad
کنترل توپ، روی سر توپ زدن: جهت گر (دسته) راست
تعدیل: Select

حرکات تدافعی
حرکات کلی: جهت گر (دسته) چپ
تکل ریز: O
تغییر و انتخاب بازیکن: X
تکل بلند: مربع
شارژ و جلو کشیدن دروازه بان: نگه داشتن مثلث
دفاع بدون توپ: نگه داشتن R2
دویدن: نگه داشتن R1
صدا زدن مدافع دوم: نگه داشتن L1
انتخاب استراتژی: نگه داشتن L1 همراه D-pad
مارک بازیکن: نگه داشتن O

شوت (ضربه) زدن
ضربه کوچک زدن: O
ضربه بلند (محکم): نگه داشتن O
ضربه چیپ (Chip): نگه داشتن L1 و زدن O
شوت ساختگی (فریبدهی): زدن O سپس L2
ضربه سر (هد): زدن O هنگامی که توپ روی هواست
ضربه قیچی: O هنگامی که توپ در ارتفاع کم روی هواست

پاس دهی
پاس کوتاه: X
پاس بلند (هوایی): نگه داشتن مربع
پاس به تو (میانی): مثلث
پاس به تو بلند: نگه داشتن L1 زدن مثلث
پاس بلند از میانه ها (سانتر): مثلث (هنگامی که از کناره ها حمله می کنید)
پاس ساختگی: X سپس L2
ارسال ساختگی: مربع سپس L2
حرکت فریبنده دریافت هنگام پاس (جا گذاشتن توپ): L2 قبل از دریافت پاس
پاس با ضربه سر (کوتاه): X هنگامی توپ روی سر است
پاس با ضربه سر (بلند): مربع هنگامی توپ روی سر است
پاس با ضربه قیچی (کوتاه): X هنگامی توپ بین زمین و هواست
پاس با ضربه قیچی (بلند): مربع هنگامی توپ بین زمین و هواست
یک-دو: L2 را هنگامی که پاس می دهید نگه دارید تا پاسدهنده خود را به جای مناسب برساند

دریبل زنی (هنگام حرکت معمولی)
دریبل: جهت گر راست (در جهت موافق حرکت)
به عقب برگشتن: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت مخالف حرکت
دریبل رو به جلو: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت
چرخش 360 درجه: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس چرخش 90 درجه به سمت موافق حرکت
دریبل و تغییر مسیر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس تغییر مسیر به سمت دلخواه
گول زدن و تغییر مسیر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس تغییر مسیر به مسیر مخالف

دریبل زنی (هنگام دویدن)
جلو انداختن توپ: جهت گر راست همراه کلیدهای نشانه گر (در جهت موافق حرکت)
تغییر مسیر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در در مسیر دلخواه

دریبل زنی (وضعیت ایستاده)
حرکت به نقطه ای دیگر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت
حرکات فریبنده: جهت گر راست (ترفندستان) همراه کلید نشانه گر در مسیر دلخواه
شوت زنی فریبنده: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق

ضربات ایستگاهی مستقیم
شوت: نگه داشتن O
پاس: نگه داشتن X
ارسال بلند: نگه داشتن مربع
صدا زدن بازیکنی دیگر جهت پاس دهی کوتاه: R2
قدرت بیشتر / شوت کوتاه: جهت گر چپ به سمت پایین
قدرت کمتر / شوت بلند: جهت گر چپ به سمت بالا
کات (چرخش توپ): سمت چپ/راست جهت گر راست
هدف گیری: سمت چپ/راست جهت گر چپ
شوت مستقیم قدرتی: نگه داشتن L1 هنگام شوت

ضربات ایستگاهی غیر مستقیم
پاس: نگه داشتن X
ارسال بلند: نگه داشتن مربع
هدف گیری: سمت چپ/راست جهت گر چپ

دروازه بان
شارژ (جلو کشیدن): مثلث
انداختن توپ جلوی پا: مثلث
شوت بلند: O یا مثلث
پرتاب با دست: X

کنترل بازی با Logitech Dual Action
حرکات تهاجمی
حرکات کلی (به سمت ها): جهت گر (دسته) چپ
شوت: 3
پاس: 2
پاس بلند: 1
پاس به تو (میانی): 4
دویدن: نگه داشتن کلید R6
تعدیل و نگه داشتن توپ: نگه داشتن L5
کنترل آهسته: نگه داشتن R8
حرکت ساختگی و فریبنده: L7
انتخاب استراتژی: D-pad
کنترل توپ، روی سر توپ زدن: جهت گر (دسته) راست
تعدیل: 9

حرکات تدافعی
حرکات کلی: جهت گر (دسته) چپ
تکل ریز: 3
تغییر و انتخاب بازیکن: 2
تکل بلند: 1
شارژ و جلو کشیدن دروازه بان: نگه داشتن 4
دفاع بدون توپ: نگه داشتن R8
دویدن: نگه داشتن R6
صدا زدن مدافع دوم: نگه داشتن L5
انتخاب استراتژی: نگه داشتن L5 همراه D-pad
مارک بازیکن: نگه داشتن 3

شوت (ضربه) زدن
ضربه کوچک زدن: 3
ضربه بلند (محکم): نگه داشتن 3
ضربه چیپ (Chip): نگه داشتن L5 و زدن 3
شوت ساختگی (فریبدهی): زدن 3 سپس L7
ضربه سر (هد): زدن 3 هنگامی که توپ روی هواست
ضربه قیچی: 3 هنگامی که توپ در ارتفاع کم روی هواست

پاس دهی
پاس کوتاه: 2
پاس بلند (هوایی): نگه داشتن 1
پاس به تو (میانی): 4
پاس به تو بلند: نگه داشتن L5 زدن 4
پاس بلند از میانه ها (سانتر): 1 (هنگامی که از کناره ها حمله می کنید)
پاس ساختگی: 2 سپس L7
ارسال ساختگی: 1 سپس L7
حرکت فریبنده دریافت هنگام پاس (جا گذاشتن توپ): L7 قبل از دریافت پاس
پاس با ضربه سر (کوتاه): 2 هنگامی توپ روی سر است
پاس با ضربه سر (بلند): 1 هنگامی توپ روی سر است
پاس با ضربه قیچی (کوتاه): 2 هنگامی توپ بین زمین و هواست
پاس با ضربه قیچی (بلند): 1 هنگامی توپ بین زمین و هواست
یک-دو: L5 را هنگامی که پاس می دهید نگه دارید تا پاسدهنده خود را به جای مناسب برساند

دریبل زنی (هنگام حرکت معمولی)
دریبل: جهت گر راست (در جهت موافق حرکت)
به عقب برگشتن: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت مخالف حرکت
دریبل رو به جلو: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت
چرخش 360 درجه: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس چرخش 90 درجه به سمت موافق حرکت
دریبل و تغییر مسیر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس تغییر مسیر به سمت دلخواه
گول زدن و تغییر مسیر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت، سپس تغییر مسیر به مسیر مخالف

دریبل زنی (هنگام دویدن)
جلو انداختن توپ: جهت گر راست همراه کلیدهای نشانه گر (در جهت موافق حرکت)
تغییر مسیر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در در مسیر دلخواه

دریبل زنی (وضعیت ایستاده)
حرکت به نقطه ای دیگر: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق حرکت
حرکات فریبنده: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در مسیر دلخواه
شوت زنی فریبنده: جهت گر راست همراه کلید نشانه گر در جهت موافق

ضربات ایستگاهی مستقیم
شوت: نگه داشتن 3
پاس: نگه داشتن 1
ارسال بلند: نگه داشتن 1
صدا زدن بازیکنی دیگر جهت پاس دهی کوتاه: R8
قدرت بیشتر / شوت کوتاه: جهت گر چپ به سمت پایین
قدرت کمتر / شوت بلند: جهت گر چپ به سمت بالا
کات (چرخش توپ): سمت چپ/راست جهت گر راست
هدف گیری: سمت چپ/راست جهت گر چپ
شوت مستقیم قدرتی: نگه داشتن L5 هنگام شوت

ضربات ایستگاهی غیر مستقیم
پاس: نگه داشتن 2
ارسال بلند: نگه داشتن 1
هدف گیری: سمت چپ/راست جهت گر چپ

دروازه بان
شارژ (جلو کشیدن): 4
انداختن توپ جلوی پا: 4
شوت بلند: 3 یا 1
پرتاب با دست: 2