حتماً برای شما نیز پیش آمده است که قصد اتصال به اینترنت را دارید و پس از انتخاب کانکشن مورد نظر و هنگام اتصال به شماره مقصد با Error خاصی روبرو شده‌اید. این Errorها به علت خطاهایی است که در مودم و هنگام اتصال به شبکه پیش می‌آید. در صورتی که به این خطاها دقت کنید مشاهد می‌کنید که در کنار توضیح خطا کد Error نیز ذکر شده است به عنوان مثال Error 618. در این ترفند قصد داریم تا تمامی خطاهای مودم را به همراه کد آن‌ها به شما معرفی کنیم. این ترفند مرجع خوبی برای زمانی است که با مودم خود دچار مشکل شده‌اید.


600- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده می‌شود.
601- راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
602- Port هم‌اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدداً راه‌اندازی کرد.
603- بافر شماره گیری، بیش از حد کوچک است.
604- اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
605- نمی‌تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
606- Port شناسائی نمی‌شود.
607- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
608- راه انداز مودم نصب نشده.
609- راه انداز مودم شناسائی نشده.
610- بافر ندارد.
611- اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد.
612- مسیر درست را نمی‌تواند پیداکند.
613-نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
614- سر ریزی بافر.
615- Port پیدا نشده.
616- یک درخواست نا هم‌زمان در جریان می باشد.
617- Port یا دست گاه هم‌اکنون قطع می باشد.
618- Port باز نمی‌شود (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
619- Port قطع می باشد (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
620- هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد.
621- نمی‌تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
622- فایل دفترچه ی تلفن را نمی‌تواند بار گزاری کند.
623- نمی‌تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
624-نمی‌توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
625- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می‌شود.
626- رشته را نمی‌تواند بار گزاری کند.
627-کلید را نمی‌تواند پیدا کند.
628- Port قطع شده.
629- Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می‌شود (سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
630- Port به دلیل از کار افتادگی سخت‌افزار قطع می باشد.
631- Port توسط کاربر قطع شده.
632- اندازه ساختار داده اشتباه می باشد.
633- Port هم‌اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده (راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
634- نمی‌تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید.
635- خطا مشخص نشده.
636- دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است.
637- رشته (String) نمی‌تواند تغییر یابد.
638- زمان درخواست به پایان رسیده.
639- شبکه ی نا هم‌زمان قابل دسترسی نیست.
640- خطای NetBIOS رخ داده.
641- سرور نمی‌تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
642- یکی از اسامی NetBIOS شما هم‌اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می‌گردد( دو کامپیوتر می‌خواهند با یک نام وارد شوند).
643- Dial-up adapter در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
644- شما Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
645- Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.
646- Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
647- حساب قطع میباشد.
648- اعتبار Password تمام شده.
649- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (Remote Access) را ندارد (به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است).
650- سرور Remote Access پاسخ نمیدهد.
651- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است (اشکال پیش آمده از مودم شماست).
652- پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می‌شود.
653- Macro (دستور العمل کلان) خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل INF موجود نمی باشد.
654-یک فرمان یا یک پاسخ در قسمتINF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می‌کند.
655- (پیغام) در فایل INF دستگاه مشاهده نمی‌شود.
656- دستور العمل (ماکرو Default Off) در فایلINF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
657-فایلINF دستگاه نمی‌تواند باز شود.
658- اسم دستگاه در فایل INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
659- فایل INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می‌کند.
660- فایل INI. رسانه برای این فرمان (ترفندستان) پاسخی ندارد.
661- فایل INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
662- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF دستگاه صورت نگرفته است.
663- فایل INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می‌کند.
664- نمی‌تواند به حافظه اختصاص دهد.
665- Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.
666- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی‌کنند.
667- فایل INI. رسانه را نمی‌تواند بخواند.
668- اتصال از بین رفته است.
669- پارامتر بکار گرفته شده در فایل INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
670- نمی‌تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
671- نمی‌تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
672- نمی‌تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
673- نمی‌تواند کاربر را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
674- نمی‌تواند بیش‌‌ترین حد اتصال BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
675- نمی‌تواند بیش‌‌ترین حد BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
676- خط اشغال می باشد (رایج‌ترین خطا است و البته با توجه به تجربه ی من این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد. پس با برخورد با این خطا نگران نباشید).
677- شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
678- پاسخی وجود ندارد.
679- نمی‌تواند عامل را پیدا کند.
680-خط تلفن وصل نیست.
681- یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش داده می‌شود.
682- Writing Section Name دچار مشکل شده.
683- Writing Device Name با مشکل مواجه است.
684- Device Name.684 Writing با مشکل رو به رو می باشد.
685- Writing Max Connect bps با مشکل رو به رو می باشد.
686- Writing Max Carrier BPS با مشکل رو به رو می باشد.
687- User Writing با مشکل رو به رو می باشد.
688- Default Off Writing با مشکل رو به رو می باشد.
689- Reading Default Off با مشکل رو به رو می باشد.
690- فایل INI. رسانه خالی است.
691- دسترسی صورت نمی‌گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
692- سخت‌افزار در درگاه یا دستگاه‌های متصل شده از کار افتاده است.
693- Binary macro با مشکل رو به رو می باشد.
694- خطای DCB یافت نشد.
695- ماشین‌های گفتگو آماده نیستند.
696- راه‌اندازی ماشین‌های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد.
697 – Partial response Looping با مشکل رو به رو می باشد.
698- پاسخ نام کلیدی در فایلINF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
699- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
700- فرمان متصل به فایل INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
701- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده COM تغییر میابد.
702- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می‌گردد که هیچ کس انظار ندارد.
703- در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
704- شماره ی Callback اشتباه است.
705- مشکل Invalid Auth State پیش آمده.
706- Invalid Auth State دچار مشکل شده.
707- علامت خطا یاب X.25 فعال شده است.
708- اعتبار حساب تمام شده است.
709- تغییر پسورد روی دومین با مشکل رو به رو شده.
710- در زمان ارتباط با مودم، خطاهای سری بیش از حد اشباع شده، مشاهده می‌شود.
711- Rasman initialization (ترفندستان) صورت نمی‌گیرد.
712- در گاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند لحظه بعد دوباره شماره بگیرید.
713- مسیر‌های ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
714- کانالهای ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشد.
715- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن، خطا‌های فراوانی رخ می دهد.
716- پیکر بندی Remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
717- آدرس‌های IP در Static pool remote access IP وجود ندارد.
718- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.
719- PPP توسط دستگاه راه دور پایان میابد.
720- پروتکل‌های کنترل PPP پیکر بندی نشده.
721- همتای PPP پاسخ نمی دهد.
722- بسته ی PPP بی اعتبار می باشد.
723- شماره تلفن، از جمله پسوند و پیشوند، بش از حد طولانی می باشد.
724- پروتکل IPX نمی‌تواند بر روی در گاه Dial –Out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد.
725- IPX نمی‌تواند روی Port (درگاه) Dial –in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.
726- پروتکل IPX نمی‌تواند برای Dial- out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.
727- مودم نمی‌تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.
728- مودم نمی‌تواند آداپتور IP متصل به Remote Access را پیدا کند.
729- slip استفاده نمی‌شود مگر این که پروتکل IP نصب شود.
730- ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد.
731- پروتکل پیکر بندی نمی‌شود.
732- توافق بین PPP صورت نگرفته است.
733- پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه سرور موجود نمی باشد.
734- پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است.
735- آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می‌شود.
736- کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می‌کند.
737- نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسائی شد.
738- سرور آدرس را مشخص نمی‌کند.
739- سرور راه دور نمی‌تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
740- دستگاههای TAPI که برای remote access پیکر بندی می‌شوند به طور صحیح نصب و آماده نشده‌اند.
741- کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید.
742- سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید.
743- سرور راه دور به encryption نیاز دارد.
744- نمی‌تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.
745- یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده dial-up Networking. را دوباره نصب کنید.
751- شما ره ی callback شما کاراکتر بی اعتبار می باشد. فقط این کاراکتر ها مجاز میباشند: -، (، )، W، T، P، Space، @ و 0 تا 9.
752- در زمان پردازش Script یک خطای نحوی صورت می‌گیرد.
753- اتصال نمی‌تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده.
754- سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد.
755- سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد. زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی می باشد.
756- این اتصال هم‌اکنون در حال شماره گیری می باشد.
757- خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی‌شود. اطلاعات بیش‌تر را مطالعه کنید.
758- اشتراک اتصال اینترنت هم‌اکنون روی این اتصال میسر می‌گردد.
760- در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی این خطا رخ می دهد.
761- در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا رخ می دهد.
763- اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیش‌تر به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده وجود دارد.
764- دستگاه کارت خوان Smartcard نصب نیست.
765- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکر بندی می‌شود که برای آدرس گزاری اتوماتیک IP مورد نظر است.
766- سیستم نمی‌تواند هیچ گواهی را بیابد.
767- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد. اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می‌گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده.اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا مجددا پیکر بندی نمایید قبل از این که اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد.
768- به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی‌گیرد.
769- مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد.
770- دستگاه راه دور تلاش برای برقراری ارتباط را نمی پذیرد.
771- اقدامات اتصال صورت نمی‌گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد.
772- سخت‌افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن در اختیار سازگاری ندارد.
773- امکان ایجاد اتصال میسر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است.
774- به دلیل از کار افتادگی، موقتا اتصال صورت نمی‌گیرد.
775- مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور قطع شد.
776-مکالمه تلفنی نمی‌تواند وصل گردد، زیرا مقصد خواسته است که یک ویژگی را حفظ کند.
777- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر دستگاه‌های ارتباط دهنده) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل شده اند.
778- تایید هویت سرور امکان پذیر نیست.
779- برای برقراری dial – out این اتصال باید از Smartcard استفاده کرد.
780- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد.
781- تلاش برای رمز گزاری صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نشد.
782- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می‌گردد و باید قبل از این که باید قبل از این که اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود.
783- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی یابد. اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می‌گردد (اتصال آداپتور LAN را چک کنید).
784- در حالی که این اتصال را در زمان logon استفاده می کنید، شما نمی‌توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی Smartcard می باشد. چنانچه بخواهید آن را زمان log onاستفاده نمائید باید برای استفاده از user name روی کارت smart آن را پیکر بندی کنید.
785- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی‌‌توانید شماره گیری کنید. زیرا برای استفاده از یک
Smartcard پیکر بندی نشده است.
786- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا هیچ گواهی نامه ی معتبری برای تصدیق امنیت روی کامپیوتر
شما وجود ندارد.
787- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی‌‌تواند کامپیوتر راه دور Authentication نماید.
788- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد.زیرا لایه امنیتی نمی‌تواند پارامتر‌های سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید.
789- تلاش برای ایجاد اتصال L2TP فراهم نمی‌گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پرداز شی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است.
790- تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تائید گواهی نامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد.
791- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا خط مشی امنیتی برای اتصال یافت نمی‌شود.
792- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
793- اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.
794- ویژگی Radius این کاربر PPP نمی باشد.
795- ویژگی Radius نوع تونلی برای این کاربر نادرست میباشد.
796- ویژگی Radius نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می‌شود و نه به صورت CALLBACK قالب بندی می‌شود.
797- مودم پیدا نشد.
798- گواهی نامه ای شناسایی نمی‌شود که بتواند که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود.
799- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمیگردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد.
800- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد.