کمتر کاربری است که برای جستجوی خود در دنیای اینترنت از گوگل استفاده نکند. اما همین گوگل که همیشه بهترین نتایج جستجو را برای شما به ارمغان می آورد، برای جستجوی بهتر ترفندهای خاصی را در خود نهفته است. با استفاده از این ترفندها که تا قسمتی شما را به وجد خواهند آورد می‌توانید بهترین نتیجه جستجو را در گوگل مشاهد کنید.

یک پیش درآمد: معنى گوگل
گوگل بر گرفته شده از کلمه Googlo که به معنى "یک عدد یک و صد صفر جلوى آن" است که "توسط میلتون سیروتا" پسر خواهر "ادوارد کاسنر" ریاضیدان آمریکایى اختراع شده است. این موضوع که "یک عدد یک و صد صفر جلوى آن" در واقع نوعى شعار و در واقع مقصود موضوع است. بدین معنى که گوگل قصد دارد تا سرویس ها، اهداف و اطلاع رسانى و اطلاعات خود را تا آن مقدار در وب در جهان گسترش دهد.

کشف کنید که چه کسانى به شما لینک هستند
بعضى کلمات، وقتى با یک دونقطه دنبال شوند، یک معناى ویژه اى را براى گوگل خواهند داشت. یکى از بیشترین کلمات براى گوگل عملگر :link است. پرسش :link به شما مقصد URL را نشان میدهد. براى مثال، link:www.tarfandestan.com به شما تمام صفحاتى را که به سایت ترفندستان لینک هستند را نشان میدهد. شما در مقابل این عملگر فقط می‌‌توانید آدرس اینترنتى بنویسید نه موضوع جستجوى خود را.

راهنمائى‌های کلى
از زمانى که گوگل فقط صفحات وبى را که حاوى تمام کلمات موضوع شماست را میگردد، تصحیح یا محدود کردن جستجو شما خیلى ساده است، چرا که شما کافیست تا کلمات بیشترى را در مورد موضوع خود به جستجوى قبلى خود اضافه کنید. با اضافه کردن کلمات بیشتر، نتیجه شما شامل زیر مجموعه صحیحتر و دقیقتر خواهد بود.

منع کردن واژه ها
شما می‌‌توانید (ترفندستان) تا کلمه اى را از جستجوى خود با گذاشتن علامت منفى ("-") در جلوى آن محروم کنید (مطمین شوید که یک فاصله قبل از علامت منفى بدهید).

جسـتجوهاى عبارتى
در گوگل می‌‌توانید تا با اضافه کردن علامت نقل قول، عبارتها یا اصطلاحات را نیز جستجو کنید. کلمان میبایست داخل علامت نقل قول دوبل ("مانند این!") باشند (مگر این که کلمات ویژه یا ترکیبى باشند که "+" لازم داشته باشند).

محدود به Domain
بعضى از کلمات به همراه یک دونقطه برای گوگل معناى بخصوصى را دارند. یکى از این کلمات عملگر :site است. این کلمه به همرا آدرس دامین در جلوى آن باعث می‌شود تا جستجوى شما فقط در دامین یا سایت معین شده باشد. site:tarfandestan test واژه test را در فقط سایت ترفندستان جستجو میکند.

با دسته بندی جستجو کن
فهرست راهنمای گوگل (در http://directory.google.com) راه آسانی را برای جستجو فراهم می کند. برای مثال اگر شما دارید برای «سمند» جستجو می ﮐنید، شما می‌توانید با جستجو در دسته ادبیات> شاهنامه، فقط صفحه‌های مربوط به «سمند» را پیدا ﮐﻨﻴﺪ و صفحه‌های مربوط به خودرو سمند و یا هر معنی دﻴﮕﺭ سمند را نشان نمی دهد. پژوهش در دسته مورد علاقه، به شما اجازه می دهد که نتیجه پژوهش را به صفحه‌های مناسب خود محدود کنید.

جستجوی پیشرفته
گاهی وقتها شما می تواﻧﻴﺪ با اضافه کردن واژه‌های بیشتر به واژه مورد پژوهش، نتیجه جستجو را محدودتر ﮐﻨﻴﺪ تا آن ﭼﻴﺰی را که می‌خواستید بگیرید ولی گوگل ترفندهای مختلفی را برای جستجو دارد که به شما اجازه می دهد:
پژوهش را به صفحه‌های سایت داده شده ای محدود کند.
صفحه هائی که از سایت مشخصی هستند را منع کند.
جستجو را به صفحه هائی که در زبان مشخصی هستند محدود کند.
همه صفحه هائی که به صفحه وب داده شده وصل هستند را پیدا کند.
صفحه‌های وبی که به صفحه وب داده شده مربوط هستند را پیدا کند.
صفحه جستجو پیشرفته گوگل  به نشانی http://www.google.com/advanced_search، اعمال کردن خواص متعدد را به پژوهش‌تان را آسان‌تر می‌کند.