همان‌طور که می‌دانید پروسه فعال مربوط به محیط ویندوز، Explorer.exe نام دارد و به طور پیش‌فرض همواره در ویندوز فعال است. بستن و بازنمودن مجدد Explorer.exe یا به اصطلاح بازآغازی (Restart) آن گاهی می‌تواند بسیار مفید واقع شود (همانند این ترفند، این ترفند و این ترفند). هم‌اکنون قصد داریم به معرفی ترفندی جهت بازآغازی سریع Explorer.exe با استفاده از یک فایل میان‌بر بپردازیم. این عمل بر روی ویندوزهای XP و ویستا قابل انجام است.


برای این کار:
Notepad ویندوز را باز کنید.
حال (ترفندستان) در محیط Notepad کدهای زیر را عیناً Copy و Paste نمایید:

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
explorer.exe
پس از کپی کدهای فوق، از منوی File بر روی Save as کلیک کنید. سپس فایل را با نام دلخواه و پسوند bat. ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن را Tarfandestan.bat قرار دهید).

با دوبار کلیک بر روی این فایل ساخته شده، بلافاصله Explorer.exe بازآغازی می‌شود.
جهت سهولت کار این فایل را در محلی مانند دسکتاپ یا Quick Lunch قرار دهید.