به منظور حفظ سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه از دسترسی غیرمجاز، کدهای خاصی در نظر گرفته شده است. هر کدام از این کدها کارآیی خاصی دارد. در این ترفند قصد داریم به معرفی و بررسی این کدهای امنیتی بپردازیم.


PIN Code: این کد بر روی سیمکارت تنظیم می‌شود و برای دست‌یابی به آن باید به امور مشترکین اپراتور خود مراجعه کرد. در ایران این کد بر روی سند سیم‌کارت ثبت است و به طور پیشفرض برابر 1234 است. به وسیله این کد می‌توان دسترسی غیر مجاز به سیم‌کارت و بسیاری از قابلیت‌های شبکه را محدود کرد. اگر این کد را 3 بار اشتباه وارد کنید، دستگاه روی PIN قفل می‌گردد و برای آزادسازی آن نیاز به استفاده از کد PUK خواهید داشت.

PIN2 Code: این کد نیز مانند PIN بر روی سیم‌کارت تنظیم می‌شود و برای دستیابی به آن می‌توان به امور مشترکین اپراتور خود یا سند سیم‌کارت مراجعه نمود. به وسیله این کد می‌‌توان دسترسی غیر مجاز به بسیاری از امکانات شبکه را محدود کرد. اگر این کد را 3 بار اشتباه وارد کنید، دستگاه بر روی PIN2 قفل می‌گردد و برای آزادسازی آن نیاز به استفاده از کد PUK2 خواهید داشت.

PUK Code: همان‌طور که بیان شد، اگر دستگاه شما بر روی PIN قفل گردد، برای آزادسازی آن نیاز به این کد دارید. برای دریافت این کد می‌توانید به امور مشترکین اپراتور خود مراجعه نمایید. در ایران این کد بر روی سند سیم‌کارت ثبت شده است.

PUK2 Code: همان‌طور که بیان شد، اگر دستگاه شما بر روی PIN2 قفل گردد، برای آزادسازی آن نیاز به این کد دارید. برای دریافت این کد می‌توانید به امور مشترکین اپراتور خود مراجعه نمایید. در ایران این کد نیز بر روی سند سیم‌کارت ثبت شده است.

Barring Password: این کد بر روی سیم‌کارت تنظیم و در هنگام استفاده از سرویس مسدودسازی شماره تلفن‌ها استفاده می‌گردد. برای دریافت این کد به امور مشترکین اپراتور خود مراجعه نمایید.

 

گفتنی است که تمامی کدها به غیر از PUK و PUK2 قابل تغییر هستند و بدین منظور می‌توانید از منوهای مربوطه تلفن همراه خود استفاده نمایید.

نحوه‌ی آزادسازی سیم‌کارت‌های قفل شده بر روی PIN و PIN2:
همان‌طور که بیان شده، اگر 3 بار کدهای PIN و PIN2 را اشتباه وارد کنید، سیم‌کارت شما بر روی کد اشتباه قفل می‌گردد و دیگر نمی‌توانید از آن استفاده کنید. برای آزادسازی سیم‌کارت از قفل باید به کدهای PUK و PUK2 آگاه باشید.

نحوه‌ی آزادسازی سیم‌کارت از قفل PIN:
برای این منظور کد زیر را بر روی دستگاه وارد کرده و دکمه برقراری تماس (Call) را فشار دهید. توجه نمایید که به جای کلمه PUK در کد زیر، تنها PUK Code ثبت شده بر روی سند سیم‌کارت را وارد نمایید. به جای عبارت New PIN، کد PIN جدید راوارد نمایید و به جای عبارت New PIN Again، کد PIN جدید را تکرار کنید.

#PUK*New PIN*New PIN Again*05**


نحوه‌ی آزادسازی سیم‌کارت از قفل PIN2:
برای این منظور کد زیر را بر روی دستگاه وارد کرده و دکمه برقراری تماس (Call) را فشار دهید. توجه نمایید که به جای کلمه PUK2 در کد زیر، تنها PUK2 Code ثبت شده بر روی سیم‌کارت را وارد نمایید. به جای عبارت New PIN2، کد PIN2 جدید را وارد نمایید و به جای عبارت New PIN2 Again، کد PIN2 جدید را تکرار کنید.

#PUK2*New PIN2*New PIN2 Again*052**

قابل ذکر می‌باشد که کدهای PIN و PIN2 می‌توانند حدأقل 4 رقم و حدأکثر 8 رقم طول داشته باشند.