یکی از ساده‌ترین روش‌های هکرها و ویروس‌نویسان، استفاده از پست الکترونیکی یا ایمیل برای به خطر انداختن امنیت کاربران است. این روش هر اندازه که ساده صورت می‌گیرد به همان سادگی نیز قابل تشخیص است. چرا که تنها با متون خاص شما را ترقیب به دریافت فایل الصاقی یا کلیک روی یک لینک می‌کنند. در این ترفند قصد داریم دست این افراد را برای شما رو کنیم تا دیگر به ساده‌ترین شکل دچار مشکلات امنیتی نشوید.

 

یک مشکل بسیار گسترده در اینترنت وجود دارد و آن پیغام‌های الکترونیکی است که در مورد یک ویروس هشدار می‌دهند و این هشدار در مورد یک Email با یک عنوان (Subject) مشخص می‌باشد که این Emailها ویروس‌های خطرناک هستند و به کامپیوتر شما آسیب می رسانند.
مثال:
Please do not open up any mail that has this title.
It will erase your whole hard drive. This is a new
e-mail virus and not a lot of people know about
it, just let everyone know, so they wont be a victim.
Please forward this e-mail to you friends!!!
Remember the title: JOIN THE CREW.
مثال دیگر:
Subject: VIRUS WARNING VERY IMPORTANT
Please read the following message we received from a client.
If you receive an email titled "It Takes Guts to Say Jesus"
DO NOT open it. It will erase everything on your hard drive. So, you must delete it.
Forward this E-MAIL out to as many people as you can. This is a new, very
malicious virus and not many people know about it. This information was
announced yesterday morning from IBM; please share it with everyone
that might access the internet. Once again, pass this along to EVERYONE in
your address book so that this may be stopped. AOL has said that this is
a very dangerous virus and that there is NO remedy for it at this time.
Please practice cautionary measures
اگر شما ایمیلی مانند این دیدید آن را برای کسی نفرستید! ویروسهای "Jion The Crew" و "It Takes Guts to Say Jesus" شوخی هستند! ویروسهای شوخی دیگری وجود دارند مانند:

"Win a Hliday" , "AOL4Free" , "Pen Pal Greetings", "ghost" , "Deeyenda"

و بدنام‌ترین آن‌ها "Good times" است.


ویژگی‌های اخطار ویروس‌های شوخی:
1. تأکید بسیار.
2. یک هشدار که ویروس فقط با باز کردن پیغام فعال می‌شود (شما نمی‌توانید فقط با باز کردن یک پیغام آلوده شوید مگر این‌ که یک پیوست (attachment) را باز کنید).
3. کلمات «این یک ویروس جدید است که بسیاری از مردم آن را نمی‌شناسند» در آن دیده می‌شود.
4. دستورالعمل‌ها  (ترفندستان) به شما می‌گویند که با دنبال کردن یک لینک آن را برای کسانی که می‌شناسید بفرستید.
5. با اشاره به این که ویروس روز قبل به وسیله یک شرکت یا گروه کامپیوتری معتبر مانند "IBM" یا "Microsoft و یا... اعلام شده است می‌خواهند هشدار خود موجه جلوه دهند.

در اینجا یک مثال از یک هشدار حقیقی در مورد ویروس وجود دارد:

Hi all,
There is a virus (a "worm", actually) currently doing the rounds that
comes packaged in a file called PrettyPark.exe attached to an email.
Apparently it has been around since May last year, but has proliferated
recently and is currently by far the most "popular" subject of enquiries
at Symantecs anti-virus research center.
The usual rules apply: dont open it.
Information (including a fix if you are infected) is available at this
site:
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/prettypark.worm.html
Good luck, Take care.
ویژگی‌هایی که نشان می‌دهند این ویروس مربوط به یک ویروس واقعی است عبارت‌اند از:
1. پیغام به شکل ساده و زبان منطقی و مستدل بیان شده است (بدون هیچ‌گونه بزرگنمایی در لغات).
2. پیغام در مورد باز کردن یک فایل الصاقی (attachment) هشدار می‌دهد.
3. پیغام آدرس سایت معتبری را می‌دهد که در آن می‌توانید در مورد ویروس اطلاعات بیش‌تری پیدا کنید.
4. در پیغام در مورد این که اگر کامپیوتر شما آلوده به ویروس شد چه کار باید انجام دهید به شما اطلاعاتی می‌دهد.
5. در پیغام از شما خواسته نمی‌شود که آن را برای کسی بفرستید.