در میان شرکت‌های بزرگ دنیا، گوگل همواره به یکی از شوخ طبع‌ترین شرکت ها معروف بوده است. این موضوع را از قرار دادن شوخی‌های کوچک مختلف که قبلاً در ترفندستان نیز به آن‌ها اشاره شده بود می‌توان دریافت. در این ترفند نیز قصد داریم به معرفی یکی دیگر از این شوخی‌های بامزه بپردازیم! گوگل صفحاتی مخفی را برای جستجو ایجاد کرده است که در نوشتار و ساختار آن‌ها از زبان‌های من‌درآوردی و عجیب و غریب استفاده شده است!


برای مشاهده هر یک از این صفحات عجیب کافی است به آدرس‌های مخفی زیر بروید:
Bork bork bork: http://www.google.com/intl/xx-bork
Elmer Fudd: http://www.google.com/intl/xx-elmer
Pig Latin: http://www.google.com/intl/xx-piglatin
Hacker: http://www.google.com/intl/xx-hacker