همه شما تاکنون بارها و بارها از ماشین حساب استفاده کرده‌اید. عملیات مختلف اعم از 4 عمل اصلی و در ماشین حساب‌های پیشرفته‌تر، عملیات کاربردی دیگری به وسیله همین ماشین حساب‌هایی که در خانه همگی ما یافت می‌شود صورت می‌گیرد. اما آیا تاکنون با ماشین حساب اعمال دیگری جز این عملیات انجام داده‌اید؟ در این ترفند قصد داریم تا ترفندهایی بسیار متفاوت، استثنایی و مخفی را برای شما مطرح کنیم که با بهره گیری از آن‌ها می‌توانید از این پس به ماشین حساب خود طور دیگری نگاه کنید! ترفندهایی که بلا استثنا برای اولین بار توسط ترفندستان مطرح می‌گردند!


خاموش کردن ماشین حساب به روشی دیگر
این ترفند بر روی بسیاری از ماشین حساب‌های قدیمی و جدید قابل استفاده است. به ویژه ماشین حساب‌های مدرسه‌ای. مخصوصاً ماشین حساب‌هایی که دکمه OFF برای خاموش کردن مستقیم ماشین حساب دارند و اتوماتیک خاموش نمی‌شود. به ویژه اگر به فرض دکمه OFF ماشین حساب خراب شده باشد با این ترفند می‌توانید آن را بدون نیاز به این دکمه خاموش کنید.
برای این کار، پس از روشن کردن ماشین حساب، کافی است دکمه‌های 2 و 3 را همزمان نگه داشته، سپس دکمه ON را بزنید. خواهید دید که ماشین حساب خاموش می‌شود! این کار را با نگه داشتن دکمه‌های 5 و 6 نیز می‌توانید انجام دهید.

یک باگ یا یک عمل ریاضی؟!
این ترفند بر روی ماشین حساب‌های معمولی مدرسه ای قابل اجراست.
بدین صورت که ابتدا یک عدد را به دلخواه وارد ماشین حساب کنید. سپس یک‌بار دکمه‌ی ضرب را زده، سپس دکمه تقسیم و بعد دکمه مساوی را بزنید. عدد بی ربطی برای شما نمایان می‌شود. اما اکنون چند بار پیاپی دکمه مساوی را بزنید. خواهید دید که به عدد 0 می‌رسید! حالا کافی است یک‌بار دکمه‌ی ضرب را بزنید، سپس دکمه‌ی جمع (به علاوه)، و نهایتاًًً باز هم دکمه‌ی مساوی! خواهید دید که عددی که در ابتدا وارد کرده بودید برای شما (ترفندستان) نمایان خواهد شد!
به عنوان مثال اگر 25 را وارد کنیم، سپس دکمه‌‌های ضرب، تقسیم و مساوی را به ترتیب بزنیم، عدد 0.04 را خواهیم داشت، با فشردن 4 بار پیاپی دکمه مساوی به 0 می‌رسیم. حال، اگر این‌بار دکمه‌های ضرب، جمع و مساوی را به ترتیب بزنیم به همان عدد 25 خودمان می‌رسیم!

کشف شماره تلفن از روی ماشین حساب!
ابتدا شماره 7 رقمی شماره تلفن خود را در نظر بگیرید بدون پیش شماره (در شهرهایی که شماره تلفن 8 رقمی است، شماره قدیمی 7 رقمی را در نظر بگیرید، رقم اول را تکرار نکنید!).
3 رقم ابتدای شماره تلفن خود را وارد ماشین حساب کنید. این عدد را در 80 ضرب کنید. عدد 1 را با آن جمع کنید. حاصل را در 250 ضرب کنید. 4 رقم پایانی شماره تلفن خود را با آن جمع کنید. مجدداً 4 رقم پایانی شماره تلفن را جمع کنید. عدد 250 را از حاصل کم کنید. حال حاصل را بر 2 تقسیم کنید! عددی که به دست می‌آید شماره تلفن شماست!

لازم به ذکر است از این دست ترفندها در ماشین حساب زیاد است و به نوعی یک شوخی به حساب می‌آیند. این ترفند را هم به عنوان نمونه‌ای از این شوخی‌ها معرفی کردیم.

نوشتن کلمات با ماشین حساب!
در زبان انگلیسی برای هر عددی در ماشین یک حرف انگلیسی را در نظر گرفته‌اند. این حروف که حروف اصلی هم هستند به وسیله آنها می‌توان هر عبارت یا کلمه‌ای را توسط ماشین حساب نوشت. اما با اندکی ذکاوت!
لیست این حروف و اعداد به شکل زیر است:

0=O
1=I
2=S
3=E
4=H
5=Z
6=G
7=L
8=B

برای نوشتن حروف به وسیله‌ی ماشین حساب باید اعداد را به شکل معکوس نوشت، سپس ماشین حساب را وارون کرد! بدین معنا که اعداد را از جهت دیگر نوشت، سپس ماشین حساب را دوران داد تا حروف به شکلی کاملاً خوانا دیده شود.
به عنوان مثال برای نوشتن کلمه GOOGLE، باید اعداد را از حرف E شروع کرد و به G رساند، یعنی عدد 376006 را وارد ماشین حساب کرد، سپس ماشین حساب را برعکس کرد تا به طور واضح واژه‌ی google نمایان شود!
مثال‌های دیگر:

0.7734 = HELLO
GLIB = 8176
LOGS = 5607

همان‌طور که دیدید در کلمه HELLO و کلیه کلماتی که به O ختم میشوند باید پس از زدن 0 یک . نیز وارد کرد.
یکی از دلایلی که در امتحانات درسی اجازه تبادل ماشین حساب داده نمی‌شود همین ترفند است.