نسخه‌های مختلف فایرفاکس با تغییرات زیادی در مورد بازدهی و سرعت کار منتشر شده‌ است به طوری که رضایت خاطر درصد بالایی از کاربران را کسب کرده است. با این حال با تغییراتی در پیکربندی این مرورگر می‌توان سرعت آن را از آن چه که هست نیز بیش‌تر کنید. برای این کار می‌توانید از ترفندی که هم‌اکنون به شما معرفی خواهیم کرد بهره بگیرید.


بدین منظور:
Firefox خود را اجرا کنید.
صفحه خالی را باز کرده و در نوار آدرس مرورگر، عبارت about:config را وارد کرده و Enter بزنید.
اگر با پیغامی روبرو شدید روی دکمه I'll be careful, I promise کلیک کنید.
اکنون با دقت فراوان مراحل زیر را را انجام دهید:
1. در ستون Preference Name، عبارت network.http.pipelining را بیابید. سپس بر روی آن دوبار کلیک کنید تا Value آن به True تغییر کند.
2. network.http.proxy.pipelining را اینبار بیابید و عمل فوق را بر روی انجام دهید.
3. network.http.pipelining.maxrequests را پیدا کنید و بر روی آن راست‌کلیک کرده و Modify را انتخاب کنید. عدد آن را از 4 به 8 تغییر دهید و OK کنید.
4. بر روی فضای خالی از صفحه راست‌کلیک کنید و از New گزینه Boolean را انتخاب کنید. (ترفندستان) نام آن را network.http.pipelining.firstrequest قرار داده و OK کنید، Value آن را هم بر روی True تنظیم کنید.
5. بر روی فضای خالی از صفحه راست‌کلیک کنید و از New گزینه Integer را انتخاب کنید. نام آن را nglayout.initialpaint.delay قرار داده و OK کنید، مقدار عددی آن را هم روی 0 تنظیم کنید.
6. یک Integer دیگر با نام content.notify.interval و همان مقدار 0، به روش فوق بسازید.
کار تمام است، یک‌بار مرورگر خود را ببندید و از نو راه‌اندازی کنید. با باز کردن یک سایت سنگین متوجه تغییر سرعت مرورگر خواهید شد.