در صورتی که تاکنون با System Restore موجود در ویندوز کار کرده باشید حتماً با خواندن عنوان ترفند، متوجه قضیه شده‌اید. System Restore قابلیتی است که در محیط ویندوز وجود دارد که با استفاده از می‌توانید ویندوز خود را در صورت خرابی به حالت خوب گذشته بازگردانید (برای مطالعه اطلاعات بیش‌تر در خصوص System Restore این ترفند را بخوانید). نقطه بازگردانی نیز زمانی است که ویندوز شما خوب کار می‌کند و شما یک نقطه بازگردانی یا Restore Point می‌سازید که در زمان خرابی ویندوز از آن استفاده کنید. اگر آدم وسواسی هستید و دوست دارید همواره در بهترین شرایط یک نقطه بازگردانی ایجاد کنید ساخت نقطه بازگردانی تاحدودی سخت و کسل کننده می‌شود. چرا که هر بار مجبورید مراحل متعددی را طی کنید. اما هم‌اکنون قصد داریم به معرفی نحوه ساخت نقطه بازگردانی در ویندوز تنها با یک کلیک ساده بپردازیم. آن هم از سه راه مختلف!
 
راه اول، استفاده از ابزار SCRP
SCRP مخفف عبارت Single Click Restore Point است. به کمک این ابزار کوچک و کم حجم می‌توانید به سادگی (ترفندستان) و تنها با اجرای آن یک نقطه بازگردانی بسازید. برای سهولت کار می‌توانید آن را در محیط دسکتاپ قرار دهید و هر بار با یک دوبار کلیک آن را اجرا کنید تا نقطه بازگردانی ایجاد شود.
http://www.tarfandestan.com/files/SCRP.exe
برای دریافت SCRP می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:پس از اجرای فایل، پس از چند ثانیه پیغامی مبنی بر ساخت نقطه بازگردانی دریافت خواهید کرد.

راه دوم، استفاده از ابزار SysRestorePoint
SysRestorePoint نیز عملکردی مشابه SCRP دارد. با این تفاوت که تا حدودی پیشرفته‌تر است و پس از ایجاد نقطه بازگردانی، نام آن را نیز به شما می‌گوید. دو نسخه از SysRestorePoint موجود است. نسخه 1.2 و هم‌چنین نسخه 1.3 که این نسخه برای اجرا نیاز به نصب NET framework 2.0. بر روی سیستم شما دارد.
اگر NET framework 2.0. را بر روی ویندوز نصب دارید نسخه 1.3 و اگر ندارید نسخه 1.2 را دریافت کنید.
دانلود SysRestorePoint نسخه 1.2 (بدون نیاز به NET framework.)
دانلود SysRestorePoint نسخه 1.3 (نیازمند به NET framework.)
پس از دریافت فایل‌ها، کافی است آن‌ها را از حالت فشرده خارج کرده و سپس SysRestorePoint.exe را در محیطی نظیر دسکتاپ یا Quick Lunch قرار دهید تا با یک کلیک نقطه بازگردانی ایجاد شود.

راه سوم، ساخت یک فایل VBS
راه سوم شاید بهترین روش باشد. چرا که خودتان دست به کار می‌شوید و به ابزار جانبی نیاز ندارید. بدین منظور:
از منوی Start به All Programs و سپس Accessories رفته و بر روی Notepad کلیک کنید.
حال در محیط Notepad کدهای زیر را عیناً Copy و Paste نمایید:
If GetOS = "Windows XP" Then
  CreateSRP
End If

If GetOS = "Windows Vista" Or GetOS = "Windows 7" Then
  If WScript.Arguments.length =0 Then
     Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    objShell.ShellExecute "wscript.exe", """" & _
      WScript.ScriptFullName & """" & " uac","", "runas", 1
  Else
     CreateSRP
   End If
End If

Sub CreateSRP
  Set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")
  sDesc = "Yek Noghteh Bazgardani"
  sDesc = InputBox ("Tozihi barayeh in noghteh bazgardani benevisid:", "Sakhteh Noghteh Bazgardani : Tarfandestan.com","Yek Noghteh Bazgardani")
  If Trim(sDesc) <> "" Then
    sOut = SRP.createrestorepoint (sDesc, 0, 200)
    If sOut <> 0 Then
       WScript.echo "Error " & sOut & _
        ": Sakhteh noghteh bazgardani ba moshkel movajeh shod."
    End If
  End If
End Sub

Function GetOS  
  Set objWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _
    ".\root\cimv2")
  Set colOS = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem")
  For Each objOS in colOS
    If instr(objOS.Caption, "Windows 7") Then
      GetOS = "Windows 7"  
    ElseIf instr(objOS.Caption, "Vista") Then
      GetOS = "Windows Vista"
    elseIf instr(objOS.Caption, "Windows XP") Then
       GetOS = "Windows XP"
    End If
  Next
End Function

پس از کپی کدهای فوق، از منوی File بر روی Save as کلیک کنید. سپس فایل را با نام دلخواه و پسوند vbs. ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن را Tarfandestan.vbs قرار دهید).

حالا به مسیری که فایل را ذخیره کرده‌اید مراجعه کنید. (ترفندستان)
اکنون بر روی فایل مذکور، دوبار کلیک کنید.
در پنجره باز شده توضیحی برای نقطه بازگردانی بنویسید و با فشردن دکمه OK آن را بسازید.
جهت سهولت کار این فایل را در محلی مانند دسکتاپ یا Quick Lunch قرار دهید.

برای نحوه استفاده از نقاط بازگردانی و کلأ نحوه کار با System Restore، همان‌طور که ذکر شده به این ترفند مراجعه کنید.

 

این ترفند با مشارکت کاربر Kasra نوشته شده است.