اگر با وب‌سایت YouTube.com آشنایی داشته باشید، حتماً می‌دانید به هنگام اجرای ویدیو، زمان سپری شده از ویدیو و هم‌چنین زمان باقی مانده از آن در پایین ویدیو درج می‌گردد. حال فرض کنید قصد دارید لحظه خاصی از یک ویدیو را به دوست خود نشان دهید و یا آن را در وبلاگ خود درج کنید. به عنوان مثال در یک ویدیو چند دقیقه‌ای، از دقیقه 1 و ثانیه 20 ویدیو، مد‌ نظر شماست و قصد دارید آن را به اشتراک بگذارید. چه می‌کنید؟ آیا لینک ویدیو را درج می‌کنید و توضیح می‌دهید که لطفأ فلان لحظه ویدیو را مشاهده کنید؟ کار بسیار ساده‌تر است! با استفاده از این ترفند می‌توانید مستقیماًً به ثانیه مورد نظر از ویدیو لینک بدهید. پس از کلیک بر روی لینک و باز شدن صفحه، ویدیو از ثانیه‌ای که مد نظر شماست پخش می‌شود.


برای این کار:
کافی است در انتهای آدرس ویدیو عبارت زیر را وارد نمایید.

t=MMmSSs#

دقت کنید در عبارت بالا منظور از MM، دقیقه مورد نظر و منظور از SS ثانیه مورد نظر در ویدیو است.

برای درک بیش‌تر اجازه دهید مثالی بزنیم.
فرض کنیم ویدیویی داریم با این لینک:

https://www.youtube.com/watch?v=xmTPUB-xy9U
قصد داریم (ترفندستان) ثانیه 13م از فیلم را لینک کنیم. برای این کار در انتهای آدرس عبارت t=0m13s# را وارد می‌کنیم (دقیقه 0 و ثانیه 13).

حاصل این خواهد شد:

https://www.youtube.com/watch?v=xmTPUB-xy9U#t=0m13s

با وارد کردن آدرس فوق در مرورگر خواهید دید ویدیو از ثانیه 13 شروع به پخش می‌کند.

یا مثال دیگری، لینکی به این شکل داریم:

http://www.youtube.com/watch?v=PjDw3azfZWI

قصد داریم دقیقه 31 و ثانیه 8م ویدیو را که لحظه مورد نظر ماست را لینک کنیم. در انتهای لینک t=31m08s# را وارد می‌کنیم. (ترفندستان)
نهایتاًًً لینک ما اینگونه خواهد شد:

http://www.youtube.com/watch?v=PjDw3azfZWI#t=31m08s