همان‌طور که حتماً دیده‌اید شورتکات مربوط به مرورگر Internet Explorer در صفحه دسکتاپ کمی متفاوت‌تر از سایر شورتکات‌های موجود است. به این دلیل که با راست‌کلیک بر روی آن گزینه‌ای نظیر Internet Options جهت دسترسی به تنظیمات مرورگر به چشم می‌خورد. در صورتی که از مرورگر فایرفاکس استفاده می‌‌کنید آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که می‌‌توان شورتکات فایرفاکس را نیز همانند شورتکات IE توسعه داد و آن را پیشرفته کرد؟ در این ترفند جالب قصد داریم نحوه افزودن گزینه‌های Safe Mode،Extensions،Bookmarks،about:Config و Profile Manager را به منوی راست‌کلیک شورتکات این مرورگر را بازگو نماییم.


برای این کار:
ابتدا نرم‌افزار Notepad ویندوز را اجرا نمایید.
سپس کدهای زیر را عیناً Copy کرده و در آن Paste نمایید:

Windows Registry Editor Version 5.00
www.Tarfandestan.com

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}]
@="Mozilla Firefox"
"InfoTip"=hex(2):4d,00,6f,00,7a,00,69,00,6c,00,6c,00,61,00,20,00,46,00,69,00,\
  72,00,65,00,66,00,6f,00,78,00,20,00,2d,00,20,00,54,00,61,00,72,00,66,00,61,\
  00,6e,00,64,00,65,00,73,00,74,00,61,00,6e,00,2e,00,63,00,6f,00,6d,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\DefaultIcon]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe,0"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\open]
@="&Open"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\open\command]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Open (safe-mode)]
@="Open (&Safe Mode)"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Open (safe-mode)\command]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe -safe-mode"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Options]
@="Op&tions"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Options\command]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe -chrome chrome://browser/content/preferences/preferences.xul"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Extensions]
@="Ex&tentions"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Extensions\command]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe -chrome chrome://mozapps/content/extensions/extensions.xul"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Bookmarks]
@="Boo&kmarks"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Bookmarks\command]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe -chrome chrome://browser/content/places/places.xul"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\About:Config]
@="About:Config"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\About:Config\command]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe -chrome chrome://global/content/config.xul"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Profilemanager]
@="&Profile Manager"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\Shell\Profilemanager\command]
@="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe -ProfileManager"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}\ShellFolder]
"Attributes"=hex:32,00,00,00
"HideOnDesktopPerUser"=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
"{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{EC8030F7-C20A-464F-9B0E-13A3A9E97384}]
@="Mozilla Firefox"

اکنون از منوی File بر روی Save as کلیک کنید.
فایل را با نام دلخواه و پسوند reg. ذخیره نمایید. به عنوان مثال نام آن را Tarfandestan.reg بگذارید.
حال به محل ذخیره فایل بروید و فایل ساخته شده را با دو بار کلیک اجرا نمایید. سپس بر روی دکمه Yes کلیک کنید تا تغییرات لازم در رجیستری ویندوز صورت بگیرد.
پس از این کار (ترفندستان) حتماً نیاز است که یک‌بار ویندوز را Restart نمایید.
پس از ورود مجدد به ویندوز، در صفحه دسکتاپ شورتکات جدیدی از فایرفاکس مشاهده خواهید کرد که با راست‌کلیک بر روی آن می‌توانید به گزینه‌های ذکر شده دسترسی داشته باشید.
دقت کنید از آن جا که ممکن است دو شورتکات فایرفاکس در دسکتاپ داشته باشید، شورتکاتی که راست‌کلیک آن عادی است را حذف نمایید.