فرض کنید در محیط نرم‌افزار Microsoft Excel پس از اعمال محاسبات بر روی اعداد، به نتیجه‌ای نهایی دست پیدا کردید. اما عدد نهایی آنچه که ما انتظار داریم نیست (یا به عبارت دیگر آنچه که ما دوست داریم باشد، نیست). حال برای رسیدن به عدد مورد نظر بایستی در میان انبوهی از اعداد و محاسبات، تغییر کوچکی دهیم. چنین کاری طبعاًً آسان نیست. به عنوان مثال فرض کنید ما در امتحانات پایان ترم، نمرات 17، 18، 19، 15، 18 و 17 را کسب کرده‌ایم و آخرین امتحان هنوز باقی مانده است. اکنون می‌خواهیم بدانیم در امتحان آخر باید چه نمره‌ای بگیریم تا معدل ما 18 شود؟ در این زمان است که ابزار Goal Seek در اکسل به داد ما می‌رسد و این کار را انجام می‌دهد.به طور کلی این ابزار جهت تنظیم یک مقدار به گونه‌ای که نتیجه انتخابی ما حاصل شود مورد استفاده قرار می‌گیرد.


بدین منظور:
ابتدا Microsoft Excel را اجرا نمایید.
حال فرض می‌کنیم قصد داریم همانند مثال بالا، بفهمیم چه نمره‌ای باید در امتحان کسب کنیم تا معدل‌مان 18 شود.
ابتدا اعداد (در اینجا نمرات) را در سلول‌های یک ستون وارد می‌کنیم (مثلاً 6 نمره‌ای که در بالا داریم را در سلول‌های A1 تا A6 وارد می‌کنیم).
سپس یک سلول خالی را انتخاب می‌کنیم (مثلاً B7) و فرمول (AVERAGE(A1:A7= را در این سلول وارد می‌کنیم (دقت کنید ما اطلاع داریم که سلول A7 در این مثال خالی است و آن را عمداً خالی نگه داشتیم و در معدل گیری نیز لحاظش کردیم. با مطالعه ادامه ترفند دلیل انجام این کار را خواهید فهمید).
اکنون در نوار بالای صفحه به تب Data بروید.
از قسمت Data Tools بر روی What-If Analysis کلیک کرده و سپس Goal Seek را انتخاب نمایید.
در قسمت Set cell بایستی (ترفندستان) سلولی که نتیجه نهایی در آن درج شده است را وارد نمایید (در اینجا B7).
هم‌چنین در قسمت To value بایستی مقدار نتیجه مطلوب خود که در این مثال عدد 18 است را وارد نمایید.
در قسمت By changing cell نیز سلولی که برای قرار دادن آخرین عدد از ابتدا خالی نگه داشته بودیم را را وارد می‌کنیم (در این مثال سلول A7).
با فشردن دکمه OK محاسبه آغاز می‌شود و نتیجه نهایی در درون سلول خالی قرار می‌گیرد. به تبع آن معدل نیز تغییر می‌کند و به آنچه که مورد رضایت ما بوده است تبدیل می‌شود.
در این مثال نمره‌ای که باید در امتحان آخر بگیریم تا معدل ما 18 شود برابر با 22 درخواهد آمد! به این معنا که محال است با این نمرات معدل ما 18 شود!