فایل‌های Batch دسته‌ای از اسکریپت‌ها با پسوند BAT یا COM هستند که حاوی یک سری از دستورات محیط خط فرمان می‌باشند؛ در این اسکریپت‌ها، دستورات پشت سر هم اجرا شده و چون به زبان ماشین نزدیک‌اند با قدرت و سرعت بیش‌تری عمل می‌کنند. در این ترفند قصد داریم چند روش برای اتمام کدنویسی Batch File‌ها و خروج از اسکریپت را آموزش دهیم.


برای این کار لازم است که ابتدا فایل Batch مورد نظر خود را با نرم‌افزارهایی نظیر Notepad باز کنید.
سپس (ترفندستان) کدهای زیر را در انتهای Batch File خود قرار دهید.

خروج مستقیم از اسکریپت
با این کد، بدون هیچ پیغام و یا تأخیری برنامه بسته خواهد شد:

::: -- End of application --
EXIT

هم‌چنین به جای کد بالا، می‌توانید از این دستور استفاده نمایید:

::: -- End of application --
GOTO:EOF

 

خروج از اسکریپت با فشردن یکی از دکمه‌های صفحه‌کلید و نمایش پیغام پیش‌فرض
با این کد، پیغام پیش‌فرض «Press any key to continue» نمایش داده شده و با فشرده شدن هر کدام از دکمه‌های صفحه‌کلید توسط کاربر، برنامه بسته خواهد شد.

::: -- End of application --
ECHO.&PAUSE&GOTO:EOF

 

خروج از اسکریپت با فشردن یکی از دکمه‌های صفحه‌کلید و نمایش پیغام دلخواه
با این کد (ترفندستان)، پیغام دلخواه شما نمایش داده شده و با فشرده شدن هر کدام از دکمه‌های صفحه‌کلید توسط کاربر، برنامه بسته خواهد شد.

::: -- End of application --
ECHO.&ECHO.Custom Message.&PAUSE>NUL&GOTO:EOF

مشخصاً باید به جای عبارت «Custom Message»، پیام دلخواه خود را جای‌گزین کنید.
 

خروج خودکار از اسکریپت با وقفه زمانی
با این کد، پیغام «Script Close Automatically In 10 Second» نمایش داده شده و در نوار عنوان، 10 ثانیه به صورت معکوس شمرده خواهد شد. بعد از این زمان، اسکریپت به صورت خودکار بسته می‌شود.

::: -- End of application --
ECHO Script Close Automatically In 10 Second!
FOR /l %%a in (10,-1,1) do (TITLE %title% -- closing in %%as&ping -n 2 -w 1 127.0.0.1>NUL)
GOTO :EOF

شما می‌توانید پیغام دلخواه خود را جای‌گزین عبارت «Script Close Automatically In 10 Second» کنید؛ هم‌چنین با تغییر عدد 10 در کد بالا زمان وقفه را تغییر دهید.
 

خروج از برنامه با پرسیدن سوالی از کاربر و تایید او
با این کد، سوالی با عنوان «(DO YOU WANT TO EXIT? (Y/N» از کاربر پرسیده می‌شود که با تایپ Y، برنامه بسته شده و در صورت وارد کردن N برنامه به ابتدای خود برمی‌گردد.

::: -- End of application
-- ECHO DO YOU WANT TO EXIT? (Y/N)
SET /P q=
IF %q%==Y GOTO:EOF
IF %q%==N GOTO:START

شما می‌توانید پیغام دلخواه خود را جای‌گزین عبارت «(DO YOU WANT TO EXIT? (Y/N» کنید.
لازم به ذکر است که برچسب START، باید در جای مناسبی از اسکریپت آدرس‌دهی شود.