اگر احساس می‌کنید میزان صدای زنگ آیفون شما خیلی کم و یا خیلی زیاد است. و یا اگر احساس می‌کنید میزان صدای هشدار‌های دیگر مانند صدای ساعت زنگ دار، پیامک و دیگر هشدارها کم و یا زیاد است، می‌توانید میزان صدای این هشدارها و صدای زنگ خود را مجدداً تنظیم کنید تا میزان صدای کم آن‌ها باعث متوجه نشدن آن‌ها نشود و همچنین به خاطر صدای زیادشان از آن‌ها خسته نشوید.

 

روش تنظیم میزان صدای زنگ و هشدارها در iPhone

در iPhone خود، ابتدا اپلیکیشن Settings را باز کنید. در تنظیمات، کمی به سمت پایین بروید و روی گزینه Sounds ضربه بزنید. اگر گزینه Sounds را نداشتید، به جای آن روی گزینه Sounds & Haptics ضربه بزنید.

 

 

در صفحه Sounds، نوار لغزنده RINGER AND ALERTS را پیدا کنید.

برای کاهش میزان صدای هشدارها، این نوار لغزنده را به سمت چپ بکشید. و برای افزایش صدا، نوار لغزنده را به سمت راست بکشید.

 

 

همچنین می‌توانید میزان صدای زنگ و هشدارها را با استفاده از کلیدهای فیزیکی میزان صدای iPhone خود کنترل کنید. برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید، در صفحه Sounds، کلید مقابل گزینه Change with Buttons را فعال کنید.

 

 

اکنون می‌توانید از کلیدهای Volume up و Volume down برای تنظیم میزان صدای زنگ و دیگر هشدارها در iPhone خود استفاده کنید.