چرا باید آدرس IP آیفون خود را پیدا کنید؟

یکی از دلایل اصلی که ممکن است بخواهید آدرس IP آیفون خود را بدانید برای تنظیم یک آدرس IP ثابت است و دلایل دیگر...

در تنظیمات آیفون خود گزینه Wi-Fi را لمس کنید.

 

 

در منوی Wi-Fi، در کنار شبکه بی‌سیم متصل فعلی خود، نماد i را لمس کنید.

 

 

حالا در کنار IP Address آدرس IP خصوصی فعلی آیفون خود را خواهید دید. این رشته اعدادی است که دستگاه شما در شبکه با آن شناسایی می‌شود.

 

 

به یاد داشته باشید که اگر یک IP ثابت را پیکربندی نکرده باشید، آیفون شما تقریباً همیشه یک آدرس IP جدید هنگامی که به یک شبکه متصل می‌شود به دست می‌آورد.