هنگامی که شخصی سعی می‌کند با بیش از ده رمز عبور ناموفق وارد رایانه شخصی ویندوز 11 شما شود، ویندوز برای امنیت حساب شما را قفل می‌کند.

ویندوز سابقه تلاش‌های ناموفق برای ورود به سیستم را تا زمانی که آن را به صورت دستی بازنشانی کنید، نگه می‌دارد، یا ویندوز این کار را به طور خودکار پس از 10 دقیقه انجام می‌دهد.

خط‌ مشی Account lockout threshold یا آستانه قفل حساب تعداد تلاش‌های ناموفق برای ورود به سیستم را تعیین می‌کند و سپس حساب کاربر را قفل می‌کند.

یک حساب قفل شده تا زمانی که administrator سیستم آن را به صورت دستی بازنشانی نکند یا ویندوز آن را به طور خودکار پس از مدت زمان تعیین شده بازنشانی نکند، قابل استفاده نیست.

می‌توانید مقداری را از 1 تا 999 تلاش برای ورود ناموفق تنظیم کنید یا با تنظیم مقدار 0 مشخص کنید که حساب هرگز قفل نشود.

به طور پیش‌فرض، این مقدار روی 10 تنظیم شده است. اگر Account lockout threshold روی عددی بیشتر از 0 تنظیم شود Account lockout duration باید بزرگ‌تر یا مساوی با مقدار Reset account lockout counter after یا همان بازنشانی شمارنده قفل حساب پس از آن باشد.

در اینجا به نحوه تغییر Account lockout threshold خواهیم پرداخت.

 

نحوه تغییر Account lockout threshold ویندوز 11 با استفاده از Group Policy

کلیدهای ترکیبی Windows + R را فشار دهید تا Run باز شود، سپس تایپ کنید gpedit.msc و روی OK کلیک کنید.

 

 

سپس به مسیر زیر بروید:

Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Account Policies > Account Lockout Policy

در سمت راست پوشه Account Lockout Policy روی  Account lockout threshold دوبار کلیک کنید.

 

 

در پنجره Account lockout threshold Properties  روی تب Local Securing Setting کلیک کنید.

در مقابل invalid logon attempts یا همان قبل از قفل شدن حساب تعداد جدیدی از تلاش‌های ورود نامعتبر را تنظیم کنید.

روی Apply و سپس روی OK کلیک کنید.

 

 

نحوه تغییر Account lockout threshold ویندوز 11 با استفاده از CMD

 کلیدهای ترکیبی Windows + R رو فشار دهید تا Run باز شود، سپس تایپ کنید CMD و روی OK کلیک کنید.

 

 

سپس دستور net accounts را تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید تا تنظیمات فعلی Lockout threshold را مشاهده کنید:

 

 

سپس عبارت زیر را تایپ کنید و کلید Enter را روی صفحه‌کلید فشار دهید تا lockout threshold جدید تنظیم شود:

 

 

 لازم به ذکر است، به جای number در خط فرمان بالا عددی بین 0 تا 999 برای تعداد تلاش‌های نامعتبر برای ورود تا زمانی که بعد از آن قفل شود، جایگزین کنید.

پس از تکمیل مراحل بالا، یک lockout threshold جدید برای حساب کاربری شما در سیستم ویندوز 11 تنظیم می‌شود.