هنگامی که یک سند Microsoft Word را در ویندوز 11 یا 10 چاپ می‌کنید، چاپگر آن‌ها را به همان ترتیب چاپ می‌کند. فرض کنید یک سند Word را باز می‌کنید و دستور چاپ از 1 تا 10 صفحه را می‌دهید. ابتدا چاپگر صفحه شماره 1 و سپس صفحه 2 و غیره را چاپ می‌کند.

پس از چاپ، صفحه شماره 1 در پایین می‌ماند، سپس صفحه 2، و در بالا، صفحه 10 را خواهید یافت. این بدان معناست که باید صفحات را به روشی که در سند Word موجود بود، مرتب کنید.

اگر فقط چند صفحه را چاپ کنید اشکالی ندارد. می‌توانید آن‌ها را به صورت دستی مرتب کنید. اما اگر مجبور باشید هزاران صفحه را چاپ کنید چه؟ مرتب کردن دستی صفحات به همان روشی که در سند Word موجود بود زمان زیادی را صرف می‌کند.

برای صرفه‌جویی در زمان ارزشمند خود، می‌توانید اسناد را به ترتیب معکوس چاپ کنید تا پس از چاپ اسناد، نیازی به مرتب کردن مجدد کاغذها نباشد.

هنگامی که اسناد را به ترتیب معکوس چاپ می‌کنید، چاپگر ابتدا آخرین سند را چاپ می‌کند و به همین ترتیب. این بدان معناست که وقتی چاپ به پایان رسید. صفحه شماره 1 در بالای صفحات دیگر ظاهر می‌شود. بنابراین، نیازی به جا‌به‌جایی مجدد کاغذها ندارید.

یک چاپگر سطح بالا ممکن است بتواند اسناد را به ترتیب معکوس چاپ کند. اگر نه، می‌توانید از گزینه داخلی Microsoft Word استفاده کنید.

در این ترفند شما را در چاپ اسناد مایکروسافت ورد به ترتیب معکوس در ویندوز 11 و 10 راهنمایی می‌کنیم.

یک سند Microsoft Word را باز و روی منوی File کلیک کنید.

 

 

Options را در نوار کناری سمت چپ انتخاب کنید.

 

 

زمانی که  Word Options باز شد. روی تب Advanced کلیک کنید.

 

 

در نوار کناری سمت راست، گزینه Print pages in reverse order به معنی چاپ صفحات به ترتیب معکوس را در بخش Print علامت بزنید.

روی OK کلیک کنید.

 

پس از انجام مرحله بالا، Word اسناد را به ترتیب معکوس چاپ می‌کند. به عنوان مثال، اگر دستور چاپ صفحات 1-10 را بدهید، چاپگر ابتدا صفحه 10 و سپس 9 و غیره را چاپ می‌کند.

اما روش دیگری هم وجود دارد که از طریق پنچره Print می‌توانید انجام دهید.

یک سند Microsoft Word را باز کنید. File > Print را در منو انتخاب کنید.

 شماره صفحه را در گزینه Pages به ترتیب معکوس وارد کنید، مانند 1-100

 

 

در نهایت روی دکمه Print کلیک کنید.

هر بار که می‌خواهید پرینت‌ها را به ترتیب معکوس بگیرید، باید مراحل را تکرار کنید.