فرض کنید در یک سند Microsoft Office Word، برگه‌های اکسل یا  پاورپوینت در دستگاه‌های ویندوز 11 یا 10 اطلاعات حساسی دارید و می‌خواهید با یک رمز عبور از آن محافظت کنید.

اگر چنین قصدی دارید با ما همراه باشید.

با استفاده از گزینه‌های داخلی مایکروسافت آفیس، می‌توانید اسناد خود را در سیستم ویندوز ایمن کنید. این بدان معناست که برای محافظت از فایل‌های آفیس نیازی به نصب یک برنامه شخص ثالث روی رایانه خود ندارید.

 

تعیین رمز عبور برای Microsoft Word

یک سند Word را که می‌خواهید رمز عبور تعیین کنید باز کنید. روی منوی File کلیک کنید.

 

 

Info را در نوار کناری سمت چپ انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Protect Document کلیک کنید.

 

 

در لیست کشویی که ظاهر می‌شود، گزینه Encrypt with Password را انتخاب کنید.

 

 

کادر Encrypt Document برای شما باز می‌شود، رمز عبور را در قسمت Password تایپ کنید. روی دکمه OK کلیک کنید.

 

 

دوباره همان رمز عبور را در قسمت Reenter password تایپ کنید.

 

 

روی دکمه OK کلیک و document یا همان سند را ببندید.

هنگامی که از شما خواسته شد، روی دکمه Save کلیک کنید.

تمام شد به همین آسانی. با استفاده از مراحل بالا می‌توانید از سند Word خود با رمز عبور محافظت کنید. دفعه بعد که می‌خواهید آن فایل را باز کنید، از شما رمز عبور می‌خواهد. رمز عبوری که تعیین کرده‌اید را وارد کنید و روی دکمه OK کلیک کنید.

 

 

تعیین رمز عبور برای Excel

 یک کاربرگ مایکروسافت اکسل را که می‌خواهید رمز عبور تعیین کنید باز کنید. روی منوی File کلیک کنید.

 

 

Info را در نوار کناری سمت چپ انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Protect Workbook کلیک کنید.

 

 

در لیست کشویی که ظاهر می‌شود، گزینه Encrypt with Password را انتخاب کنید.

 

 

بعد از باز شدن کادر Encrypt Document در قسمت Password رمز عبور را تایپ و روی OK کلیک کنید.

 

 

برای تایید مجدداً همان رمز عبور را در قسمت Reenter Password تایپ و روی OK کلیک کنید.

 

 

فایل را ببندید. زمانی که از شما خواسته شد، روی دکمه Save کلیک کنید.

 با استفاده از مراحل بالا، می‌توانید از Workbook Excel خود با رمز عبور محافظت کنید. دفعه بعد که می‌خواهید آن فایل را باز کنید، از شما رمز عبور می‌خواهد. رمز عبوری که تعیین کرده‌اید را وارد کنید و روی دکمه OK کلیک کنید.

 

تعیین رمز عبور برای ارائه PowerPoint

 یک ارائه پاورپوینت را که می‌خواهید رمز عبور تعیین کنید باز و سپس روی منوی File کلیک کنید.

 

 

Info را در نوار کناری سمت چپ انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Protect Presentation کلیک کنید.

 

 

در لیست کشویی که ظاهر می‌شود، گزینه Encrypt with Password را انتخاب کنید.

 

 

کادر Encrypt Document ظاهر می‌شود. یک رمز عبور در قسمت Password تایپ، سپس روی OK کلیک کنید.

 

 

مجدداً همان رمز عبور را در قسمت Reenter Password تایپ و روی OK کلیک کنید.

 

 

فایل را ببندید. زمانی که از شما خواسته شد، روی دکمه Save کلیک کنید.

با استفاده از مراحل بالا، می‌توانید از ارائه پاورپوینت خود با رمز عبور محافظت کنید. دفعه بعد که می‌خواهید آن فایل را باز کنید، از شما رمز عبور می‌خواهد. رمز عبوری که تعیین کرده‌اید را وارد کنید و روی دکمه OK کلیک کنید.