PDA

توجه! شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی سایت هستید و در این حالت قالب گرافیکی، تصاویر و لینک‌ها نمایش داده نمی‌شوند. برای مشاهده‌ی نسخه‌‌ی کامل بر روی لینک مقابل کلیک کنید : Windows Vista/تمامي ورژنها در اين تاپيكAfshin_R
April 18th, 2009, 21:32
Windows Vortex Vista Third Generation (3G-RED) 2009[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Screen Shot
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Vortex Vista Third generation "Red" 2009 Features
# Vortex third generation takes the form of "Windows XP" operating system with service pack three (SP3) with the latest updates which officially issued by Microsoft corporation till March 2009, including programs and security updates.
# The whole version is issued on Compact disc 702 mega byte none of the contents was removed as it's the last vortex generation issued on CD & the coming ones will be on DVD.
# The latest version includes many of new updates & creative enhancement s specialized from Vortex to be easy and more efficiency.
# The design of this version is inspired of "Vista red" operating system but with a new & different beautiful & attractive vision.
# The new issued version is more secure, easier & flexible also you can simply specify all choices and settings such as merging or deleting auto setup programs before or meanwhile setting up, including language & user information settings.
# The most remarkable thing in this version is security & protection with the security tools updates.
# This third compact issue from vortex tools achieved a great progress and offers multi active functions not only a group of tools but also a protection &safe shield.
# To make this version faster &more secure was a difficult matter we could achieve it in this issue; it's also fits old systems and works with a high efficiency on new ones.
# If you are interested in Secure, beauty, speed in additional to specification facilities and auto run, you can find this in one solution which is Vortex third generation which offers all these requirements in one simple step.

System Features
* Windows XP version 5.1 (build 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300:service pack 3)
* Fully activated 'no activation is needed'
* Microsoft Windows Genuine
* All Microsoft Windows Official Updates until March 2009
* Ability to setup from Hard Disk
* Built-in Serial number
* Vortex Windows Tools version 3.0

Integrated Software
* windows media player 11 with all updates
* Internet explorer 7 with all updates
* DirectX 9.c (4.09.00000.904) for WinXP Post-SP3 November Update
* Microsoft Silverlight v2.0.31005
* flash player 10.0.12.36
* Windows Side bar

Built-in Software
* windows live messenger (2009)-(14.0.8050.12012)
* yahoo messenger 9.0.0.2128
* real alternative 1.90
* Divx,K-Lite Codec Pack Standard 4.5.3
* winrar 3.8 final
* winamp 5.541
* Ultreiso 9.3.1

Excluded
* msn explorer
* tour xp
* Sample Music
* IIS

Main Add-ons
* foxit reader "pdf reader"
* tera copy
* ISO Recorder

Graphics
* setup screen
* boot screen
* login screen
* wallpapers
* themes
* user pictures
* screen savers
* icons
* cursor
* dialog box
* animation
* sounds
* run, system properties,others

Vortex Tools v3.0

Security
* autorun protection
* autorun remover
* smitfraudfix- spyware fix
* internet cookies cleaner

System
* advanced systemcare 3
* ccleaner
* everest ultimate
* revo uninstaller
* shutdown timer
* autoruns
* procexp
* diskcleaner
* driverupdate
* registrydefrag
* smartram
* contextmanager
* hd tune
* hw monitor
* mem test
* tweak ui
* win update list
* windrvexpert

Tools
* ftp wanderer
* mp3 cut
* pandora recovery
* powermenu
* dexpot
* sound rec
* traktor
* xnview
* notepad2
* search and replace
* siteshoter
* win me startup disk
* diskexplorer

Appearance
* vista drivers
* vista start
* top desk 3d
* true transparency
* trans bar
* visual task tips
* windows side bar
* styler toolbar
* l clock
* viorb

Extra Control Panel Features
* BootSafe v2.0.1000
* Bootvis v1.3.37.0
* ClearType PowerToy
* CPU-Z v1.50
* Dial-a-Fix v0.60.0.24
* Expired Cookies Cleaner v1.02
* GPU-Z v0.3.1
* HD Tune v2.55
* HWmonitor v1.13
* MemTest v3.8
* Microsoft AutoPlay Repair Wizard
* Microsoft TimeZone iver installation process on a Windows XP-based computer
* KB950312 - Error message when you try to start a console-based application, such as Cmd.exe, on a Windows XP-based computer: "The application failed to initialize properly (0xc0000142)"
* KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding when you run the audio application on a computer that is running Windows XP
* KB950762 - MS08-036: Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service
* KB950820 - The system stops responding during the logoff, shutdown, or restart process on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP and that has the Japanese IME installed
* KB950974 - MS08-049: Vulnerability in Event System could allow remote code execution
* KB950982 - A list of ODBC system DSNs is truncated when the total number of characters that are used in all the DSN names is more than 7,500 on a Windows XP-based computer
* KB951066 - MS08-048: Security update for Outlook Express and Windows Mail
* KB951163 - When you try to use the MSTSC command from Terminal Services Client 6.0 to connect to the local Windows XP-based computer, a black screen may appear for several minutes
* KB951312 - When you run an application that uses a timer queue on a Windows XP-based computer, the application may stop responding
* KB951347 - A memory leak occurs when you use the IFaxIncomingMessageIterator interface to query incoming fax messages on a fax server that is running Windows Server 2003 or Windows XP
* KB951376 v2 - MS08-030: Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
* KB951531 v2 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time on a Windows XP or Windows Server 2003-based computer after the W32Time service stops
* KB951618 v2 - A black screen issue occurs on a Windows Vista-based computer or a Windows XP Service Pack 2-based computer that has Onekey Recovery 5.0 installed when you upgrade the operating system
* KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications when Windows XP Service Pack 2 starts
* KB951698 - MS08-033: Vulnerabilities in DirectX could allow remote code execution
* KB951709 - Event ID 26 when you attach two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices on a Windows XP-based computer
* KB951822 v2 - You receive an error message, the print operation fails, or partial pages are printed when you try to print to a Citizen printer or to an Alps printer in Windows XP Service Pack 3
* KB951978 - Script output is not displayed as expected when you run VBScript or JScript scripts in Windows Vista Service Pack 1, in Windows Server 2008, or in Windows XP Service Pack 3
* KB952117 v2 - When you try to put a Windows XP-based computer into hibernation or into standby, the computer stops responding
* KB952206 v2 - A printer-driver upgrade operation fails on printer clients that are running Windows Server 2003 or Windows XP when multiple printer queues are upgraded at the same time
* KB952909 v2 - When you try to print a document to a PostScript printer in an application, the application exits unexpectedly, or you find that an invalid PDF file is created from the incorrect data in the PostScript file
* KB952954 - MS08-046: Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
* KB953028 - On a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP, an application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors
* KB953155 - MS08-062: Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
* KB953609 - Error message when you try to add a wireless network to a Windows XP-based computer that has hotfix 917021 applied: "At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration"
* KB953760 v2 - When you enable SSO for a terminal server from a Windows XP SP3-based client computer, you are still prompted for user credentials when you log on to the terminal server
* KB953761 - Some DHCP Options are not recognized on a Windows XP SP3-based client computer when the DHCP server offer includes option 43
* KB953930 - The Fc.exe command does not work correctly on a Windows XP-based computer when the two files that you are comparing have the TAB or SPACE character around the 128th byte in a string of characters
* KB954193 - Description of the Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package for Windows XP SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP1 and SP2, Windows Vista, Windows Vista SP1, and Windows Server 2008: July 2, 2008
* KB954232 - The On-Screen Keyboard behavior on a Windows XP-based computer does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
* KB954430 - MS08-069: Description of the security update for XML Core Services 4.0: November 11, 2008
* KB954434 - A multiprocessor computer that is running a Windows XP, Windows Server 2003, or Windows Vista stops responding on a black screen after you resume the computer from hibernation
* KB954600 - MS08-076: Description of the security update for Windows Media Player 6.4: December 9, 2008
* KB954708 - An update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data types in the Windows Imaging Component
* KB954920 v2 - When an application requests a result set from new SQL Server 2008 collations, you may receive an "MSG 40242" or "MSG 40205" error when the ODBC driver for SQL Server is used or an "MSG 40234" error when the SQL OLE DB provider is used
* KB955043 v2 - A memory leak may occur when you run an application that uses the DHTML Edit control on a Windows XP-based computer
* KB955069 - MS08-069: Description of the security update for XML Core Services 3.0: November 11, 2008
* KB955109 - Error message when you run an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component on a computer that is running Windows XP SP2 or Windows XP SP3: 0xC0000005 (Access Violation)
* KB955356 - When you try to start a Windows XP SP3-based computer that is connected to an external IEEE 1394 hard disk, the system may stop responding before the logon screen appears
* KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is set to French (France) on a Microsoft Windows-based computer
* KB955567 - Memory usage gradually increases in the AntigenInternet.exe process, and e-mail messages remain in the SMTP outgoing-mail queues in Antigen 9.0 for Exchange with Service Pack 1
* KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server
* KB955704 - Description of the exFAT file system driver update package
* KB955832 v2 - An SSL connection may fail when you use Internet Explorer to make an SSL connection to an تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. Web site that is certified by a Digital Signature Standards (DSS) certificate on a Windows XP-based computer
* KB955839 - December 2008 cumulative time zone update for Microsoft Windows operating systems
* KB955843 v4 - An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a Recordset object in Windows Server 2003 or in Windows XP
* KB955988 - The Win32_Environment WMI class does not return the value of the PATH environment variable if the variable consists of more than 1,024 characters on a Windows XP-based computer
* KB956072 - Windows XP-based terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
* KB956588 - The job-level PrintTicket is associated with the document-level PrintTicket and with the page-level PrintTicket when you print a document to an XPS driver on a Windows XP-based computer
* KB956625 - After you run Internet Explorer 7 for a long time on a computer that is running Windows XP or Windows Server 2003, Internet Explorer becomes unstable or crashes
* KB956807 - The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when you use an application that uses GDI+ API functions in Windows Server 2008, in Windows Vista, in Windows Server 2003, and in Windows XP
* KB957218 - A user name that contains Unicode characters is not handled correctly in Windows XP Service Pack 3 during the EAP authentication
* KB957263 - Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved on a Windows XP-based computer
* KB957264 - Error message when you try to run an application that you developed by using the "return quickly" feature of the Windows COM port driver: "Error reading comm device"
* KB957495 - The action controls in Sound Recorder are missing or only partly visible if you set the font size to Large or to Extra Large in a non-English version of Windows XP
* KB957502 - Error message when you try to open some MMC 3.0 snap-ins in a localized version of Windows XP Service Pack 3: "MMC could not create the snap-in. The snap-in might not have been installed correctly."
* KB957808 - After you start or stop the Network Access Protection Agent service on a Windows XP Service Pack 3-based client computer, the value of the IKEFlags registry entry may change
* KB957931 - A Windows XP-based, Windows Vista-based, or Windows Server 2008-based computer does not respond to 802.1X authentication requests for 20 minutes after a failed authentication
* KB958149 - Performance decreases when you stream isochronous data on a Windows-based computer that has a Texas Instruments (TI) IEEE 1394 host controller installed
* KB958071 - You receive error code 1206 when you run an application that uses the WLanSetProfile function on a Windows XP Service Pack 3-based compu
* KB958106 - Some components of an application may not be displayed correctly in a Terminal Services session if you connect to a terminal server by using RDC 6.1 from a client computer that is running Windows XP SP3, Windows Vista SP1, or Windows Server 2008
* KB958200 - The Defrag.exe tool stops responding when you run the Dfrgntfs.exe tool to defragment a hard disk on a Windows XP-based computer
* KB958244 - The system may stop responding when you restart a Windows XP-based multicore computer
* KB958282 v2 - Stop error message when an application calls the NtGdiRectInRegion function on a Windows XP-based computer: "Stop 0x00000050"
* KB958347 - After you hot unplug a device that is connected through a 1394 FireWire hub on a Windows XP-based computer, the device is still present in the system
* KB958644 - MS08-067: Vulnerability in Server service could allow remote code execution
* KB958687 - MS09-001: Vulnerabilities in SMB could allow remote code execution
* KB958752 - The version of AFD.SYS that is released together with security update 956189 (MS08-037) and security update 956803 (MS08-066) has an application compatibility issue
* KB958756 - The customized properties for an .msi package installation are reset to their default values after you install Windows Installer 4.5
* KB958817 - The Automatic Update window may stop responding when you use a WSUS server to deploy Windows Internet Explorer 7 and cumulative security update 944533 on a Windows XP-based client computer
* KB958877 - A Windows XP-based client computer can establish a security association to a peer computer even though the client computer does not have a System Health Authentication OID
* KB958910 - When you send a print job to an Internet Printer Protocol (IPP) print server from a Windows-based computer, the print job fails and never restarts
* KB959237 - FIX: Internet Explorer may crash when you browse a Web page that constantly fetches a recordset asynchronously and filters the recordset at the same time from an instance of SQL Server
* KB959267 - After you repeatedly dock and undock a Windows XP-based portable computer that is connected to a docking station, you may be unable to change the state of an attached network device
* KB959334 - Text that has the font set to Arial Black and the font style set to bold may change so that the font is set to Arial Black and the font style is set to talic when you open the document on a computer that is running Windows XP
* KB959439 - After you upload encrypted files from a Windows XP-based computer to a WebDAV share, the files remain encrypted
* KB959465 - Write protection does not always work on SD memory cards that are plugged into a computer that runs Windows XP, Windows Vista, or Windows Server 2008
* KB959540 - When you run an application that uses the scroll bar control of the Common Controls file on a Windows XP-based computer, the scroll bar control does not work correctly
* KB959554 - Only the header and footer information in an XPS document are printed when you print the document on a computer that is running Windows XP, Windows Vista SP1, or Windows Server 2008
* KB959682 - FIX: A Message Queuing 3.0 message is rejected on the receiver when you send the message by using an external certificate from a Windows XP Service Pack 3-based computer
* KB959765 - Remote NDIS (RNDIS) devices may not work correctly after you perform a surprise removal on a Windows XP-based computer and then attach the RNDIS device to the computer again
* KB959873 - You cannot send Start TLS requests from a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP Professional x64 Edition to a server that is running OpenLDAP Software
* KB960071 v2 - An access violation occurs when you use an application that calls the SQLExecDirect function of the SQL Server ODBC driver to run a long query in Windows Server 2003 or in Windows XP
* KB960139 - After a Windows XP-based multiprocessor computer or multicore processor computer resumes from Sleep mode, you may be unable to shut down or restart the computer if a smart card is left in the smart card reader
* KB960253 - You encounter issues when you create shortcuts in Windows Vista or in Windows Server 2008, and then you try to use these shortcuts in an earlier version of Windows
* KB960380 v2 - A hyperlink control that is used to open a file or an e-mail message fails in an application that uses MSXML 6.0 on a Windows XP-based or Windows Vista-based computer
* KB960496 - The monitor may not turn off on a Windows XP-based computer even though you set the monitor to turn off after a period of inactivity
* KB960655 - You encounter several problems on a Windows XP SP3-based computer when the EAP-TLS machine authentication fails during system startup
* KB960680 v2 - A hotfix is available to update the Slovak koruna currency symbol (Sk) to the Euro currency symbol (¬) and to update the Turkish currency symbol from Yeni Türk Liras? (YTL) to Türk Liras? (TL)
* KB960715 - Microsoft Security Advisory: Update Rollup for ActiveX Kill Bits
* KB960763 - Severe system performance problems occur on a Windows Vista or Windows XP-based computer after you install HP printer software, version 11
* KB960921 - If you start a Windows XP-based portable computer while it is running on battery power, the brightness of the LCD screen is not decreased as expected
* KB961067 - When you search some specific terms in the German version of Windows XP, the search results are incorrect
* KB961118 -
* KB961853 - Error message when you try to access a network share in a private network: "There are currently no logon servers available to service the logon request"
Internet Explorer 7, included:
* KB889333-IE7 - Print queue shows incorrect number of pages when you print a Web page in Internet Explorer 6 or Internet Explorer 7
* KB928090-IE7 - MS07-016: Cumulative security update for Internet Explorer (corpol.dll)
* KB935560-IE7 - When you use Remote Desktop Connection to connect to a terminal server, PNG images do not appear in Internet Explorer 7 during that RDP session
* KB938127-IE7 - MS07-050: Vulnerability in Vector Markup Language could allow remote code execution
* KB961260-IE7 - MS09-002: Cumulative security update for Internet Explorer
Windows Media Player 11, included:
* KB928788 - FIX: Windows Media Player 11 may not work correctly when you use the Media Sharing feature to stream Windows Media format video content across a home network
* KB929399 - You repeatedly receive a message to install update 929399 on a computer that is running Windows Vista or Windows XP
* KB929773 - FIX: You hear an unexpected noise or a problem in the audio playback when you play back a Windows Media Audio (WMA) file on certain hardware devices
* KB932390 - FIX: The encoder cannot use the Windows Media Audio 9 Voice codec after you install Windows Media Player 11 on a computer that uses Windows Media Encoder 9 Series
* KB933547 - FIX: Windows Media Player 11 may crash if you plug in certain flash memory devices while you use Windows Media Player in Windows XP
* KB935551 - FIX: Device connection is disconnected when you synchronize lots of files between Windows Media Player 11 and a Windows Mobile device
* KB935552 - FIX: Windows Media Player 11 may stop responding when you transfer media to a device that uses the Media Transfer Protocol and then you cancel the transfer process
* KB939209 - FIX: When you use an application to play DRM-protected video content in Windows XP, the application may fail
* KB939683 - FIX: Update for Windows Media Player 11 for Windows XP
* KB941569 - MS07-068: Vulnerability in Windows Media file format could allow remote code execution
* KB944882 - FIX: The memory for an application increases for each file that you transfer when you transfer media from a computer that is running Windows Vista or Windows XP to a portable device
* KB952069 v2 - Vulnerabilities in Windows Media Components Could Allow Remote Code Execution (959807)
* KB954067 - FIX: You see lower quality video when you use Windows Media Encoder 9 Series or a similar Windows Media Format SDK-based encoder to encode a video
* KB954154 - MS08-054: Vulnerability in Windows Media Player could allow remote code execution
* KB959199 - FIX: Windows Media Player seems to crash when you click an Outlook 2007 link to a local file or a UNC path
DirectX for WinXP Post-SP3 November Update
* Microsoft & Windows Update v7.2.6001.788
* Microsoft Update Catalog Web Control v7.0.6000.569
* (KB892130) Windows Genuine Advantage Validation v1.9.9.1/(KB905474) Windows Genuine Advantage Notifications v1.9.9.1
* Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
* (KB955305) Microsoft Silverlight v2.0.31005
* Adobe Flash Player v10.0.12.36
* (KB931125) Root Certificate Update - November 2008
* QFEcheck v6.2.29.0
* (KB873374) GDI+ Detection Tool
* (KB952013) Windows Feature Pack for Storage 1.0 - ICCD Smart Card Driver
here's what you need to use Vista 3G

System Requirements
* pentium 233-megahertz (mhz) processor or faster (600 mhz is recommended)
* at least 128 megabytes (mb) of ram (512 mb is recommended)
* at least 1.5 gigabytes (gb) of available space on the hard disk
* cd-rom or dvd-rom drive
* keyboard and a microsoft mouse or some other compatible pointing device
* video adapter and monitor with super vga (800 x 600) or higher resolution
* sound card
* speakers or headphones

Additional items or services required to use certain Vista 3G features

For internet access:
* some internet functionality may require internet access, a microsoft .net passport account, and payment of a separate fee to a service provider; local and/or long-distance telephone toll charges may apply
* 14.4 kilobits per second (kbps) or higher-speed modem

For networking:
* network adapter appropriate for the type of local-area, wide-area, wireless, or home network you wish to connect to, and access to an appropriate network infrastructure; access to third-party networks may require additional charges

For instant messaging, voice and videoconferencing, and application sharing, both parties need:
* microsoft .net passport account and internet access or microsoft exchange 2000 server instant messaging account and network access (some configurations may require download of additional components)

For voice and videoconferencing, both parties also need:
* 33.6 kbps or higher-speed modem, or a network connection
* microphone and sound card with speakers or headset
* for videoconferencing, both parties also need:
* video conferencing camera
* windows xp

For application sharing, both parties also need:
* 33.6 kbps or higher-speed modem, or a network connection
* windows xp

For remote assistance:
* both parties must be running windows xp and be connected by a network

For remote desktop:
* a windows 95 or later?based computer, and the two machines must be connected by a network

For sound:
* sound card and speakers or headphones

For dvd video playback:
* dvd drive and dvd decoder card or dvd decoder software
* 8 mb of video ram

For windows movie maker:
* video capture feature requires appropriate digital or analog video capture device
* 400 mhz or higher processor for digital video camera capture
* * actual requirements will vary based on your system configuration and the applications and features you choose to install. additional available hard disk space may be required if you are installing over a network.[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 1 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 2 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 3 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 4 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 5 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 6 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 7 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
anhthien8__تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 8 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Afshin_R
April 18th, 2009, 21:34
Windows Vista OS X SP2 Edition 32-BIT March.2009 DVD + Bonus
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Windows Vista OS X SP2 Edition 32-BIT March.2009 DVD + Bonus | 4.06 GB | RS

Windows Vista ULTIMATE SP2 32Bit
Build 6002.16659 v.275
English
Size: 4,06 GB

It is SP2 Escrow (with Bluetooth 2.1 Feature Pack, exFAT format for USB disks, possibility to record Blu-ray disks etc)
ISO size is relatively large because of integrated, both Office versions with updates, and .Net Framework 3.5SP1 in total more than 1gb....plus wallpapers, other applications, extras, drivers...and that's it

Windows is completely remoded by me, icons, shells....etc

Integrated applications
-----------------------
Cole2k Media codecs Pack Advanced 7.5
VC2005SP1
VC2008SP1
Java 6 update 12
Adobe AIR
Adobe Shockwave
Flash Players
Silverlight 2
Firefox 3.07
Safari 4 Beta
Visual Office 2005SE
Web Enhancements
Google Earth
TuneUp Utilities 2009
ImgBurn
iTunes 8
QuickTime Alternative 2.80
Real Alternative 1.90
VSO Image Resizer
Vista Uberpack
CCleaner 2.17
Adobe Reader 9
Ultimate Defrag
Your Uninstaller Pro
SnagIT
UltraISO 9.3
WinRAR v3.80
7-Zip
Unlocker 1.87
Nero Lite 9.0.9.4
WGA 1.9.9.1
RK Launcher with themes and many exclusive Icons (see Readme file on desktop)
270 cool Wallpapers
Many new functions on mouse right click
Completely remoded system files with my customization patches for MAC OS Style (I put two of them in desktop folder)

----------------------------------------------
Additional Applications - Vista OSX Post Setup
Launch from StartDVD.exe on DVD Root
----------------------------------------------
-Office 2003 SP3 (Word, Outlook, PowerPoint, Excel, with all hotfixes)
-Office 2007 Blue Edition (Alternative to Office 2003)
-Service Pack 1 for Office 2007
-Office 2007 Compatibility Pack (docs compatibility with office 2003)
-.NET Framework 3.5 SP1
-.Net Framework Family Update

--------------------
Extras Hotfixes
--------------------
Dreamscene (KB933713)
Dreamscene Content Pack 3 (KB944427)
Dreamscene Content Pack 4 (KB944428)
Dreamscene Content Pack (KB931133)
Dreamscene Pack Favourites (KB941236)
Hold Em' (KB932925)
Hyper-V Remote Management Update (KB952627)
Language Interface Pack update (KB954160)
MCETVPack-Windows6.0-KB958653
Media Center TV Pack 2008 (KB953272)
Microsoft Remote Server Admin Tools (KB941314)
Microsoft XML Paper Specification Essentials Pack
Tinker Game (KB954955)
Windows6.0-KB932925-x86_HoldEm
Windows Help Program (KB917607)
Windows Installer 4.5 (KB942288)
Wireless Pack (KB942567)

------------
Tweaks
------------
DEP (Data Execution Prevention) = Disabled (AlwaysOff)
User Account Control (UAC) = Disabled
AntiSpyware Realtime Protection = Enabled
Memory requirement = Default
AutoPlay = Enabled
Paging Executive = Enabled
Power scheme = High performance
Power button = Default
Sleep button = Default
Hibernation = Off
Control Panel - Classic View = Enabled
Show hidden files and folders = No
Show protected operating system files = No
Show extensions for known file types = Yes
IE Phishing Filter = Enabled
IE Phishing Verification Ballon Tips = Default
put the Windows Kernel in memory
setting this to 1 allows for 8 "rearmings of activation" in Vista Business and Ultimate editions.
A setting of zero allows for only 3 rearms.
IE7Menu Bar Top
Add "Take Ownership" to Explorer Right-Click Menu
No remote assistance
add "copy to" to right click context menu
add "move to" to right click context menu
NTFS, Disable 8.3 names and Last Access (speeds up disk access)
No Specifies the time, following user input, during which the system keeps apps from moving into the foreground.
Faster Shutdown, may cause an error at shutdown with misbehaving apps (ZoneAlarm 7 is one)
Disable automatic updates
Determines whether TCP uses the timestamping and window scaling features described in RFC 1323, TCP Extensions for High Performance
Disable Low disk space checks
Force Explorer to Display Correct Filename Capitalization
Right Click Context menu jump to Web page projectalchemist.net
Cleartype
Set Control Panel on Classic View
Cache more Icons
Add "Device Manager" to the right click menu of "Computer"
Add "Services" to the right click menu of "Computer"
Add 'Copy to Folder' and 'Move to Folder' to right click
Add Notepad as a Right Click Item
Disable Tracking of Broken Shortcut Links
IE7 - Make default browser
IE7 - Increase Simultaneous Downloads
IE7 - Use Smooth Scrolling
IE7 - Smart image dithering
Disables Preview of Movie file formats (allowing you to move/rename/delete without errors)
Enable DVD in Media Player Value: Yes
Disable automatic updates for Windows Media Player
Stop caching negative responses
Increase Network Throughput
Increase RPC Packet Size
Disable Default Hidden Shares - This keeps Windows from creating the Admin$, C$, etc. shares
No Remote Registry
No Windows Error Reporting Service
Disable "Superfetch" service 0004
Remove 'Recent Items' from Start Menu
Disable Last Accessed Time Stamp
Disable the NTFS Last Access Time Stamp
Disable kernel paging
Optimize Core System Performance
Change the Clock to 24 Hour time format
Allow renaming and removing of Recycle Bin
Add register / unregister to the context menu for .ocx files
Add register / unregister to the context menu for .dll files
Enable Status bar in Notepad
Enable Status Bar in all windows
Open NFO files with notepad
Remove warning about showing hidden system folders
Speed up shell response
Disable User Accounts Control (UAC)
Disable automatic restart in the event of a blue screen
Disable Automatic Updates (not the ability to update - just
disables the automatic background updates and balloon tips)
Stop Windows Sidebar starting with Windows
Fake the WGA Hotfix install (KB940510)\Genuine Advantage\WGAER_M
Disable Ballon Tips
Disable recently opened files
Don't Group Similar Taskbar Buttons
Hide inactive icons
Removed screen Watermark
Added direct link to Projectalchemist.net in Right-click context menu on desktop

Many other tweaks and optimizations are also possbile through applications that can be found in desktop folder "Goodies"!

-------------
Updated Drivers
-------------
Chipset
LAN
Audio
WLAN
Cable Modem
Masstorage
Graphics (After OS finishes setup, go in display settings to set better resolution)


---------------
Users
---------------
I intentionally made two users with Admin rights by default (User1 and User2). Just go in Control Panel-User Accounts, and modify Account by changung name, picture,eventually adding password...Here also, second User2 account can be easily deleted if you don't need it.

------------
OS Activation
------------
This OS is not activated by default. Look for folder "sp2 Activate" in desktop. Engage it, wait for few seconds, it will ask for restart. After boot, open Control Panel-System to see if it is activated. Beside, can use your own favorite activator of course.Download:
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Afshin_R
April 18th, 2009, 21:38
Windows Vista® Black™ Edition 2009 v2
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Windows Vista® Black™ Edition 2009 v2 4.37G


Platform: Windows
Compilation Date: 18.01.2009
Version: Based on Vista Ultimate 32-Bit
Code Name : Heavier Edition
Fully Unattended : Yes
Category : Operating System
Activation Needed :No
Digitally Signed for Security : Yes
CD-Key : N/A
Size: 4.3 GB
No of DVD's: 1 (Normal 4.7GB DVD)
Format: ISO Image File
Installation Time : 25 - 30 Mins

Author: Benjamin (Rockers International Team)


[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

[/URL]
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Platform: Windows
Compilation Date: 18.01.2009
Version: Based on Vista Ultimate 32-Bit
Code Name : Heavier Edition
Fully Unattended : Yes
Category : Operating System
Activation Needed :No
Digitally Signed for Security : Yes
CD-Key : N/A
Size: 4.3 GB
No of DVD's: 1 (Normal 4.7GB DVD)
Format: ISO Image File
Installation Time : 25 - 30 Mins

Author: Benjamin (Rockers International Team)


Minimum System Requirements:
· 1 GB RAM (Recommended 2GB RAM)
· 20 GB of HDD space
· 128 MB of Graphics Memory (Capable to run Windows Aero)
· 17’ inch Monitor (1024 x 768)
· DVD-ROM or DVD-RAM
· Pixel Shader 2.0
· Dual Core Processors


Note: Start a fresh installation from the BIOS and install it in a separate partition. Dont upgrade the windows from your previous one. Format the selected drive for installation before proceeding the other steps. Dont try to install this black edition in Non-supportive Motherboards.

Features,overview and updates of Vista Black v2:

* New Windows Sounds
* Codings and scripts are updated from previous Ultimate Versions (This option is available only in Rockers Team Customized windows and not available in any other Vista customized OS)
* New ORB image
* More Stable and Reliable
* UAC Disabled
* New Look for Windows Media Player
* Added New User Account Pictures
* New Vista Black v2 Superbar Theme (Default)
* New Shortcut Arrows
* Show extensions for known file types
* Enabled IE Phishing Filter
* User Account 2 on
* Extra 3'rd Party themes
* Enabled Glass Effect without a supported card
* Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting
* Added command prompt to right click context menu
* Enabled addition Avalon effects
* Added "Explore from here" context menu while right clicking on folders
* Disabled Tool Tips
* Get rid of the Windows Mail splash screen
* Enabled ClearType Tuning
* Added 'Copy to Folder' , 'Move to Folder' , 'Open with Notepad' to right click context
* Disabled Windows Media Player AutoUpdates
* Menu bars and window frames opaque
* Enabled slow-motion window effects
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added to my Computer
* Faster browsing with IE
* Guy's Search
* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor in the right click
* Removed Vista Loaders and other Cracking Utilities
* Fully Automated setup you need to choose language and partition only.
* Removed Windows Defender
* New logon screen.
* Patched uxtheme files to use 3rd party themes.
* Faster Shutdown ( 3 seconds services kill timeout.)
* Fast Booting Time
* Add Useraccounts 2 on ControlPanel.
* PowerOff after shutdown
* Get rid of the Windows Mail splash screen
* Get during first logon (Documents, Computer, Recycle , Control Panel, Network, )
* DirectX Version are Updated (Upto the Latest Release)
* New High quality
* Added Complete Set of Ultimate Extra's (Microsoft Tinker, Hold 'Em and More Dreamscenes)
* High Quality Dreamscenes
* Hibernation is Disabled.
* Shutdown when you click power Button on start Menu
* Maximum simultaneous downloads for IE to 20 ( default is 2 )
* It will give full supportive for the High Definition Games.
* 580 Sidebar Gadgets
* New look for Logon Screensaver
* New look for Windows Media Center
* New Explorer View
* Classic Control Panel
* Open with Notepad 2008 in right Click
* Advanced Scientific Calculator for Business People and other Pro-Users
* System Files are boosted upto maximum Performance
* Removed Old Default Graphics card drivers and updated with new latest version drivers
* Windows Searcher 4
* Disabled Computer Browser
* Wireless Pack
* Added Windows Media center TV Pack 2008
* Faster Application load Time
* Fixed Problems of Video and Audio Rendering.
* New Sample Music
* Integrated Latest Windows Updates
* DEP (Data Execution Prevention) Enabled for the OS and processes
* Install all the Language Packs through Language Interface Utility
* You can change Display Settings, Gadgets, Appearance, Screen Saver, Theme, Wallpaper, Desktop Icons Settings, DPI Scaling, Window Colorization, Cursor, Date / Time, Regional Settings, Sound, Internet Options in single right click. And also added Administrative Tools, command, Folder Options, Fonts, Network Connections, Programs and Features, Registry Editor, System Properties, Task Manager, Task Scheduler, User Accounts.
* 8 Beta 2
* Improved the performance and reliability
* Fixed the issue in which a "Stop 0x000000E3" error message is displayed when Symantec Endpoint Protection MR2 quarantines a file
* Fixed Application Compatibility
* Fixed problem in which the SD card may occasionally stop responding after a Windows Vista-based computer resumes from sleep or from hibernation
* Fixed the problems when you try to eject a ipod from computer
* Updated BitLocker Drive Encryption feature
* Improved the product activation and validation process.
* Fixed : The internal storage is available when you synchronize content from Windows Media Player to a Windows Mobile 5-based device with AKU 2.3 or a later AKU
* Fixed : You may be prompted to activate Windows on a computer.
* Fixed : You may not find the file that you want when you use Advanced Search to search by date and you use a non-Gregorian calendar format
* Support for SD High Capacity (SDHC) cards that are 8 gigabytes (GB) or larger
* Fixed : The computer may respond very slowly as the Phishing Filter evaluates
* Updated Windows Mail
* Fixed : Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution.
* Cumalative update for Windows Media Center
* Fixed : SATA optical drives are not available after you start a Windows Vista-based computer
* Fixed : Error message when you try to install Windows Vista on a computer that uses more than 3 GB of RAM: "STOP 0x0000000A"
* Fixed : Error message when you try to open or to create a protected XPS document by using the XPS viewer that is included with the .NET Framework 3.0: "Cannot open this document because your permissions have expired"
* Fixed : Performance for a WPF-based program that uses the layered windows feature may be less than expected in Windows Vista
* It Use less Virtual address Space
* Fixed : A Windows Vista-based computer may crash when a SATA hard disk drive uses Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) mode.
* Fixed : An application that uses version 7 of the Video Mixing Renderer may crash when you pause video in Windows Vista.
* Fixed : You cannot write to a BD-RE disc or to a DVD-RAM disc on a Windows Vista SP1-based computer even after you disable the write-protection feature.
* Fixed : The video application crashes when you play a video if five or more monitors are attached to the computer.
* Fixed : Noticeable problems occur in the video when you use the DirectSound renderer on Windows Vista.
* Fixed : The System Center Operations Manager 2007 console may crash in Windows Vista when you open the Health Explorer window.
* Fixed : The video playback application stops responding when you watch video or Live TV on a Windows Vista-based computer.
* Fixed : Microsoft Windows Search Indexer stopped working and was closed.
* Fixed : An application that uses the ADO interface may malfunction, or data loss may occur when the application connects to SQL Server in Windows Vista.
* Fixed : An application that uses Media Foundation crashes when you play video.
* Added New Font update like Georgian, Malayalam, Kannada, Punjabi, Telugu, and Armenian. Before you install certain language interface packs (LIPs) for Windows Vista and for the 2007 Microsoft Office system, you must first preinstall those new font update.
* Fixed WinHlp32.exe errors.
* Cumulative security update for Outlook Express and for Windows Mail.
* Cumulative Security Update for Internet Explorer.[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]


ALL FILES 400 M THE LAST ONE 304 M


PROGRAMS:

1. 7-zip

2. imgburn

3. Nero 9.2

4. Mozilla

5. CCleaner 2.13

6. Adobe Flash Player Plugin

7. K-lite Codec Package

8. Language Interface Utility (Change the Interface Language)

9. Notepad 5.1 ++

10 . Notepad 2008

11. Winrar

12. Adobe Shockwave 11.0.2

13. Tuneup Utilities 2009

14. Password Manager

For DELL, HP, ACER and other BRANDED SYSTEM USERS: If the windows is not activated, Use your favourite updated vista activator or if you have legit key, use it. But we removed the vista loaders which the users faced problems in our previous editions. Before that check whether you updated your system BIOS. Try to buy a legit key from Microsoft and use it.

Afshin_R
April 30th, 2009, 15:32
Windows Vista ULTIMATE 32-bit SP2 2009 Untouched[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Windows Vista ULTIMATE 32-bit SP2 2009 Untouched DVD | 4.2 9GB
Version: 6.0.6002.16659 En_Ru
Compatibility with Vista: complete
Format: ISO
Volume: 4,29 GB (4 615 507 968 bytes)

Year: 2009 System requirements:
- 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor with 1 GHz.
- 1 GB of RAM.
- Support for DirectX 9 interface with the driver WDDM, at least 128 MB of graphics memory
- Pixel Shader 2.0 in color and 32 bits / pixel.
- Hard disk capacity of 40 GB to 15 GB of free disk space.
- DVD-ROM drive.
- Ability to output audio.
- Internet Access
Language: English + Russian (integrated Langpack)
Tabletka: not needed

Description:
Microsoft introduced its testers so-called "RC-Escrow"
-assembly of a second package of service updates to Windows Vista and Windows Server 2008,
which was the number 6002.16659.090114-1728. "RC escrow" means that the development is, in fact,
completed, and beta testers, along with the developers are
capture critical errors, ie differences in the code between this version and the RTM minimized.
This basic system on which collected, the assembly
Deleted:
Multimedia:
Samples of music and videos
System:
Natural (Natural) language (English for diktovaniya texts)
Standard:
Windows Speech Recognition
Center initial configuration
Languages:
Japanese
Korean
Simplified Chinese
Traditional Chinese
********************
tviki:
Account Control (UAC) = off
Control Panel - Classic View = Enable
Phishing Filter IE = Enable
************************
integrated:
lp-ru-ru_479d878f3cf33422dd4271be26d18b4a86ffb858
VistaSP1x86_MediaCenterTVPack2008_v812 (MCE-TVPack-Update-Windows6.0-KB956147-x86.cab)
M CETVPack-Windows6.0-KB957209-v3-x86.cab
Windows6.0-KB947172-x86.cab
Windows6.0-KB950124-x86.cab
Windows6.0-KB950126-x86.cab
Windows6.0-K B950754-x86_MediaCenterTV_Pack. Cab
Windows6.0-KB951685-x86_MediaCenterTV_Pack.cab
Windows6.0-KB953272-x86_MediaCenterTV_Pack.cab
Windows6.0-KB955519-x86.cab
Windows6. 0-KB959485-x86.cab
Windows6.0-KB931133-x86_Dreamscene_Content_Pack.cab
Windows6.0-KB932925-x86_HoldEm.cab
Windows6.0-KB932926-x86_Secure_ Online_Key_Backup.cab
Windows6.0-KB933246-x86_Bitlocker_Drive_Preperation_Toolkit.cab
Windows6.0-KB933713-x86_Dreamscene.cab
Windows6.0-K B941236-x86_Dreamscene_Pack_Favorites.cab
Windows6.0-KB944427-x86_Dreamscene_Content_Pack_3.cab
Windows6.0-KB944428_x86_Dreamscene_content _4.cab
******************************
Patched files for the integration of those unsigned
The system is valid, and free updates for offsayte.
The language of Russian default. If necessary, you can always switch to English
Added folder with the necessary in the opinion of the author's soft-unpack in C:
Desirable pochledovatelnost installation program from that folder in the screenshots.
Added folder potrale soft.Po default unpack at C: \ portable soft
Integrated 98 MB so easy to default Windows Aero.
The principle does not impose a theme, cursor, styles, Valpapery-choose to your liking.
(the benefit of all this prointegrirovanno the system.)

Download Link

Rapidshare
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Mirro Letitbit
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Mirror Uploading
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
May 3rd, 2009, 23:33
(تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.) Microsoft Windows Vista x86 SP2 Integrated 2009 OEM DVD[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Microsoft Windows Vista x86 SP2 Integrated 2009 OEM DVD | 3,05 GB
Release date: 30-04-2009

----------------------------------------------------------------------

*ENGLISH*
----------------------------------------------------------------------
Instructions:
UnRAR *.iso
Burn *.iso
Boot *.iso
---------------------------------------------------------------------
Info:
Install without serial
U can choose between: - Home Basic
- Home Premium
- iness
- Ultimate
After install is done, execute kb947110 from /CRACK/
(run as admin, right click, start as administrator)
and choose your installed Win Version. Finish process...
----------------------------------------------------------------------

Microsoft Windows Vista x86 incl. SP2[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 1.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 1.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 2.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 2.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 3.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 3.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 4.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 4.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 5.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 5.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 6.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 6.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 7.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 7.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 8.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 8.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part0 9.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 9.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 0.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 0.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 1.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 1.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 2.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 2.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 3.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 3.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 4.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 4.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 5.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 5.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 6.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 6.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 7.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 7.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 8.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 8.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part1 9.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 9.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 0.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 0.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 1.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 1.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 2.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 2.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 3.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 3.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 4.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 4.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 5.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 5.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 6.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 6.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 7.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 7.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 8.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 8.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part2 9.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 9.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part3 0.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 0.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part3 1.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 1.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part3 2.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 2.rar)
M.W.V.x86.SP2.I.2009.OEM.DVD_softarchive.net.part3 3.rar (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. 3.rar)

Afshin_R
May 7th, 2009, 02:11
Windows Vista Black-Se7en Style Ulimate Edition 2009 v2 DVD 32-BIT[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)


Windows Vista Black-Se7en Style Ulimate Edition 2009 v2 DVD 32-BIT | 4.38 GB

Platform: Windows
Version: Based on Vista Ultimate 32-Bit
Code Name : Heavier Edition
Fully Unattended : Yes
Category : Operating System
Activation Needed :No
Digitally Signed for Security : Yes
CD-Key : N/A
Size: 4.3 GB
No of DVD's: 1 (Normal 4.7GB DVD)
Format: ISO Image File
Installation Time : 25 - 30 Mins
Author: Benjamin


Minimum System Requirements:
· 1 GB RAM (Recommended 2GB RAM)
· 20 GB of HDD space
· 128 MB of Graphics Memory (Capable to run Windows Aero)
· 17’ inch Monitor (1024 x 768)
· DVD-ROM or DVD-RAM
· Pixel Shader 2.0
· Dual Core Processors

Note: Start a fresh installation from the BIOS and install it in a separate partition. Dont upgrade the windows from your previous one. Format the selected drive for installation before proceeding the other steps. Dont try to install this black edition in Non-supportive Motherboards.

Features,overview and updates of Vista Black v2:

* New Windows Sounds
* Codings and scripts are updated from previous Ultimate Versions (This option is available only in Rockers Team Customized windows and not available in any other Vista customized OS)
* New ORB image
* More Stable and Reliable
* UAC Disabled
* New Look for Windows Media Player
* Added New User Account Pictures
* New Vista Black v2 Superbar Theme (Default)
* New Shortcut Arrows
* Show extensions for known file types
* Enabled IE Phishing Filter
* User Account 2 on Control Panel
* Extra 3'rd Party themes
* Enabled Glass Effect without a supported card
* Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting
* Added command prompt to right click context menu
* Enabled addition Avalon effects
* Added "Explore from here" context menu while right clicking on folders
* Disabled Tool Tips
* Get rid of the Windows Mail splash screen
* Enabled ClearType Tuning
* Added 'Copy to Folder' , 'Move to Folder' , 'Open with Notepad' to right click context
* Disabled Windows Media Player AutoUpdates
* Menu bars and window frames opaque
* Enabled slow-motion window effects
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added Control Panel to my Computer
* Faster browsing with IE
* Guy's Search
* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor in the right click
* Removed Vista Loaders and other Cracking Utilities
* Fully Automated setup you need to choose language and partition only.
* Removed Windows Defender
* New logon screen.
* Patched uxtheme files to use 3rd party themes.
* Faster Shutdown ( 3 seconds services kill timeout.)
* Fast Booting Time
* Add Useraccounts 2 on ControlPanel.
* PowerOff after shutdown
* Get rid of the Windows Mail splash screen
* Get Desktop Icons during first logon (Documents, Computer, Recycle Bin, Control Panel, Network, Internet Explorer)
* DirectX Version are Updated (Upto the Latest Release)
* New High quality Icons
* Added Complete Set of Ultimate Extra's (Microsoft Tinker, Hold 'Em and More Dreamscenes)
* High Quality Dreamscenes
* Hibernation is Disabled.
* Shutdown when you click power Button on start Menu
* Maximum simultaneous downloads for IE to 20 ( default is 2 )
* It will give full supportive for the High Definition Games.
* 580 Sidebar Gadgets
* New look for Logon Screensaver
* New look for Windows Media Center
* New Explorer View
* Classic Control Panel
* Open with Notepad 2008 in right Click
* Advanced Scientific Calculator for Business People and other Pro-Users
* System Files are boosted upto maximum Performance
* Removed Old Default Graphics card drivers and updated with new latest version drivers
* Windows Searcher 4
* Disabled Computer Browser
* Wireless Pack
* Added Windows Media center TV Pack 2008
* Faster Application load Time
* Fixed Problems of Video and Audio Rendering.
* New Sample Music
* Integrated Latest Windows Updates
* DEP (Data Execution Prevention) Enabled for the OS and processes
* Install all the Language Packs through Language Interface Utility
* You can change Display Settings, Gadgets, Appearance, Screen Saver, Theme, Wallpaper, Desktop Icons Settings, DPI Scaling, Window Colorization, Cursor, Date / Time, Regional Settings, Sound, Internet Options in single right click. And also added Administrative Tools, command, Folder Options, Fonts, Network Connections, Programs and Features, Registry Editor, System Properties, Task Manager, Task Scheduler, User Accounts.
* Internet Explorer 8 Beta 2
* Improved the performance and reliability
* Fixed the issue in which a "Stop 0x000000E3" error message is displayed when Symantec Endpoint Protection MR2 quarantines a file
* Fixed Application Compatibility
* Fixed problem in which the SD card may occasionally stop responding after a Windows Vista-based computer resumes from sleep or from hibernation
* Fixed the problems when you try to eject a ipod from computer
* Updated BitLocker Drive Encryption feature
* Improved the product activation and validation process.
* Fixed : The internal storage is available when you synchronize content from Windows Media Player to a Windows Mobile 5-based device with AKU 2.3 or a later AKU
* Fixed : You may be prompted to activate Windows on a computer.
* Fixed : You may not find the file that you want when you use Advanced Search to search by date and you use a non-Gregorian calendar format
* Support for SD High Capacity (SDHC) cards that are 8 gigabytes (GB) or larger
* Fixed : The computer may respond very slowly as the Phishing Filter evaluates
* Updated Windows Mail
* Fixed : Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution.
* Cumalative update for Windows Media Center
* Fixed : SATA optical drives are not available after you start a Windows Vista-based computer
* Fixed : Error message when you try to install Windows Vista on a computer that uses more than 3 GB of RAM: "STOP 0x0000000A"
* Fixed : Error message when you try to open or to create a protected XPS document by using the XPS viewer that is included with the .NET Framework 3.0: "Cannot open this document because your permissions have expired"
* Fixed : Performance for a WPF-based program that uses the layered windows feature may be less than expected in Windows Vista
* It Use less Virtual address Space
* Fixed : A Windows Vista-based computer may crash when a SATA hard disk drive uses Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) mode.
* Fixed : An application that uses version 7 of the Video Mixing Renderer may crash when you pause video in Windows Vista.
* Fixed : You cannot write to a BD-RE disc or to a DVD-RAM disc on a Windows Vista SP1-based computer even after you disable the write-protection feature.
* Fixed : The video application crashes when you play a video if five or more monitors are attached to the computer.
* Fixed : Noticeable problems occur in the video when you use the DirectSound renderer on Windows Vista.
* Fixed : The System Center Operations Manager 2007 console may crash in Windows Vista when you open the Health Explorer window.
* Fixed : The video playback application stops responding when you watch video or Live TV on a Windows Vista-based computer.
* Fixed : Microsoft Windows Search Indexer stopped working and was closed.
* Fixed : An application that uses the ADO interface may malfunction, or data loss may occur when the application connects to SQL Server in Windows Vista.
* Fixed : An application that uses Media Foundation crashes when you play video.
* Added New Font update like Georgian, Malayalam, Kannada, Punjabi, Telugu, and Armenian. Before you install certain language interface packs (LIPs) for Windows Vista and for the 2007 Microsoft Office system, you must first preinstall those new font update.
* Fixed WinHlp32.exe errors.
* Cumulative security update for Outlook Express and for Windows Mail.
* Cumulative Security Update for Internet Explorer.

Graphics Card Drivers Integrated:

* Intel(R) 945G Express Chipset
* Intel(R) 945GZ Express Chipset
* Intel(R) 946GZ Express Chipset
* Intel(R) G31 Express Chipset
* Intel(R) G33 Express Chipset
* Intel(R) G35 Express Chipset
* Intel(R) G965 Express Chipset
* Intel(R) Q33 Express Chipset
* Intel(R) Q35 Express Chipset
* Intel(R) Q963 Express Chipset
* Intel(R) Q965 Express Chipset
* Intel(R) G43 Express Chipset
* Intel(R) G45 Express Chipset
* Intel(R) Q43 Express Chipset
* Intel(R) Q45 Express Chipset
* Mobile Intel(R) 940GML Express Chipset
* Mobile Intel(R) 943GML Express Chipset
* Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset
* Mobile Intel(R) 945GMS Express Chipset
* Mobile Intel(R) GL960 Express Chipset
* Mobile Intel(R) GLE960 Express Chipset
* Mobile Intel(R) GM965 Express Chipset
* Mobile Intel(R) GME965 Express Chipset
* Mobile Intel(R) GM45 Express Chipset
* Mobile Intel(R) GL40 Express Chipset
* Mobile Intel(R) GM47 Express Chipset

Note : The Above drivers are integrated and will be installed during windows Installation.

NVIDIA and ATI Graphics Card Drivers :

* ATI Radeon HD 4350 Series
* ATI Radeon HD 4650 Series
* ATI Radeon HD 4670 Series
* ATI Radeon HD 4870 X2 Series
* ATI Radeon HD 4550 Series
* ATI Radeon HD4600 Series
* ATI Radeon HD 4800 Series
* ATI Radeon X1300 Series
* ATI Radeon HD 3800 Series
* ATI Radeon X1050 Series
* ATI Radeon HD 3600 Series
* ATI Radeon X850 Series
* ATI Radeon HD 3400 Series
* ATI Radeon X800 Series
* ATI Radeon HD 2900 Series
* ATI Radeon X700 Series
* ATI Radeon HD 2600 Series
* ATI Radeon X600 Series
* ATI Radeon HD 2400 Series
* ATI Radeon X550 Series
* ATI Radeon X1950 Series
* ATI Radeon X300 Series
* ATI Radeon X1900 Series
* ATI Radeon 9800 Series
* ATI Radeon X1800 Series
* ATI Radeon 9700 Series
* ATI Radeon X1650 Series
* ATI Radeon 9600 Series
* ATI Radeon X1600 Series
* ATI Radeon 9550 Series
* ATI Radeon X1550 Series
* ATI Radeon 9500 Series
* ATI All in Wonder HD
* NVIDIA GeForce GTX 295
* NVIDIA GeForce GTX 285
* NVIDIA GeForce GTX 280
* NVIDIA GeForce GTX 260
* NVIDIA GeForce 9800 GX2
* NVIDIA GeForce 9800 GTX+
* NVIDIA GeForce 9800 GTX
* NVIDIA GeForce 9800 GT
* NVIDIA GeForce 9600 GT
* NVIDIA GeForce 9600 GSO
* NVIDIA GeForce 9500 GT
* NVIDIA GeForce 9500 GS
* NVIDIA GeForce 9400 GT
* NVIDIA GeForce 9400
* NVIDIA GeForce 9300 GS
* NVIDIA GeForce 9300 GE
* NVIDIA GeForce 9300
* NVIDIA GeForce 9200
* NVIDIA GeForce 8800 Ultra
* NVIDIA GeForce 8800 GTX
* NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
* NVIDIA GeForce 8800 GTS
* NVIDIA GeForce 8800 GT
* NVIDIA GeForce 8800 GS
* NVIDIA GeForce 8600 GTS
* NVIDIA GeForce 8600 GT
* NVIDIA GeForce 8600 GS
* NVIDIA GeForce 8500 GT
* NVIDIA GeForce 8400 SE
* NVIDIA GeForce 8400 GS
* NVIDIA GeForce 8400
* NVIDIA GeForce 8300 GS
* NVIDIA GeForce 8300
* NVIDIA GeForce 8200
* NVIDIA GeForce 8100 / nForce 720a
* NVIDIA GeForce 7950 GX2
* NVIDIA GeForce 7950 GT
* NVIDIA GeForce 7900 GTX
* NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO
* NVIDIA GeForce 7900 GS
* NVIDIA GeForce 7800 SLI
* NVIDIA GeForce 7800 GTX
* NVIDIA GeForce 7800 GT
* NVIDIA GeForce 7800 GS
* NVIDIA GeForce 7650 GS
* NVIDIA GeForce 7600 GT
* NVIDIA GeForce 7600 GS
* NVIDIA GeForce 7600 LE
* NVIDIA GeForce 7500 LE
* NVIDIA GeForce 7350 LE
* NVIDIA GeForce 7300 SE
* NVIDIA GeForce 7300 LE
* NVIDIA GeForce 7300 GT
* NVIDIA GeForce 7300 GS
* NVIDIA GeForce 7200 GS
* NVIDIA GeForce 7100 GS
* NVIDIA GeForce 7150 / NVIDIA nForce 630i
* NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i
* NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 620i
* NVIDIA GeForce 7050 / NVIDIA nForce 630i
* NVIDIA GeForce 7050 / NVIDIA nForce 610i
* NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a
* NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a
* NVIDIA GeForce 6800 XT
* NVIDIA GeForce 6800 XE
* NVIDIA GeForce 6800 Ultra
* NVIDIA GeForce 6800 Series GPU
* NVIDIA GeForce 6800 LE
* NVIDIA GeForce 6800 GT
* NVIDIA GeForce 6800 GS/XT
* NVIDIA GeForce 6800 GS
* NVIDIA GeForce 6800
* NVIDIA GeForce 6700 XL
* NVIDIA GeForce 6610 XL
* NVIDIA GeForce 6600 VE
* NVIDIA GeForce 6600 LE
* NVIDIA GeForce 6600 GT
* NVIDIA GeForce 6600
* NVIDIA GeForce 6500
* NVIDIA GeForce 6250
* NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache™
* NVIDIA GeForce 6200 TurboCache™
* NVIDIA GeForce 6200 LE
* NVIDIA GeForce 6200 A-LE
* NVIDIA GeForce 6200
* NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
* NVIDIA GeForce 6150 LE
* NVIDIA GeForce 6150
* NVIDIA GeForce 6100 nForce 420
* NVIDIA GeForce 6100 nForce 405
* NVIDIA GeForce 6100 nForce 400
* NVIDIA GeForce 6100
* NVIDIA Quadro FX 350
* NVIDIA Quadro FX 370
* NVIDIA Quadro FX 370 Low Profile
* NVIDIA Quadro FX 470
* NVIDIA Quadro FX 540
* NVIDIA Quadro FX 550
* NVIDIA Quadro FX 560
* NVIDIA Quadro FX 570
* NVIDIA Quadro FX 1400
* NVIDIA Quadro FX 1500
* NVIDIA Quadro FX 1700
* NVIDIA Quadro FX 3400
* NVIDIA Quadro FX 3450
* NVIDIA Quadro FX 3500
* NVIDIA Quadro FX 3700
* NVIDIA Quadro FX 4000
* NVIDIA Quadro FX 4400
* NVIDIA Quadro FX 4500
* NVIDIA Quadro FX 4500 X2
* NVIDIA Quadro FX 4600
* NVIDIA Quadro FX 4700 X2
* NVIDIA Quadro FX 4800
* NVIDIA Quadro FX 5500
* NVIDIA Quadro FX 5600
* NVIDIA Quadro FX 5800
* NVIDIA Quadro CX
* NVIDIA Quadro NVS 450
* NVIDIA Quadro NVS 440
* NVIDIA Quadro NVS 420
* NVIDIA Quadro NVS 285
* NVIDIA Quadro NVS 290

PROGRAMS:
1. 7-zip
2. imgburn
3. Nero 9.2
4. Mozilla
5. CCleaner 2.13
6. Adobe Flash Player Plugin
7. K-lite Codec Package
8. Language Interface Utility (Change the Interface Language)
9. Notepad 5.1 ++
10 . Notepad 2008
11. Winrar
12. Adobe Shockwave 11.0.2
13. Tuneup Utilities 2009
14. Password Manager

For DELL, HP, ACER and other BRANDED SYSTEM USERS: If the windows is not activated, Use your favourite updated vista activator or if you have legit key, use it. But we removed the vista loaders which the users faced problems in our previous editions. Before that check whether you updated your system BIOS. Try to buy a legit key from Microsoft and use it.
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
May 8th, 2009, 00:51
Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 x86[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register] (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 x86 | 3.11 GB | DVD.ISO

Microsoft has finished work on the second Service Pack (Service Pack 2) for Microsoft Windows Vista and Windows Server 2008, and April 29, 2009 to engineering sign-off will be signed by the final RTM build, build, dated 10 April 2009: 6002.18005.090410-1830

Windows Vista introduces a breakthrough user experience and is designed to help you feel confident in your ability to view, find, and organize information and to control your computing experience. The visual sophistication of Windows Vista helps streamline your computing experience by refining common window elements so you can better focus on the content on the screen rather than on how to access it. The desktop experience is more informative, intuitive, and helpful. And new tools bring better clarity to the information on your computer, so you can see what your files contain without opening them, find applications and files instantly, navigate efficiently among open windows, and use wizards and dialog boxes more confidently. Info:
MICROSOFT.WINDOWS.VISTA.ULTIMATE.WITH.SP2.X86.RTM. RETAIL.ENGLISH.-WZTiSO
BUILD: 6002.18005.090410-1830
FILE: 6002.18005.090410-1830_x86fre_Client_en-us-FRTMCFRE_EN_DVD.iso
SHA1: 25AD9A776503E6A583BEC07879DBCC5DFD20CD6E
MD5: 19CA90A425667812977BAB6F4CE24175
CRC: E2AD10F9
Note: Download from Uploading (only for US, DE, GB(UK), CA, FR, AT, ES, IT, RU, GR, NL, PT, CH, SE, FI, NO, DK, BR, MX, AR, TR )[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Download Link:
Download from Uploading Part1 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part2 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part3 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part4 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part5 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part6 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part7 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part8 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part9 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
Download from Uploading Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar.html)
OR
Download from Rapidshare Part1 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part2 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part3 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part4 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part5 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part6 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part7 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part8 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part9 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part12 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)
Download from Rapidshare Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. .rar)

Afshin_R
May 8th, 2009, 14:46
Microsoft Windows Vista x86 SP2 Integrated 2009 OEM DVD[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


Microsoft Windows Vista x86 SP2 Integrated 2009 OEM DVD | 3.05 GBYou can choose between:
- Home Basic
- Home Premium
- Business
- Ultimate

After install is done, execute kb947110 from /*****/ (run as admin, right click, start as administrator) and choose your installed Win Version. Finish process...

Windows Vista is the choice for those who want to have it all. Easily shift between the worlds of productivity and play with the most complete edition of Windows Vista. Ultimate provides the power, security, and mobility features needed for work, and all the entertainment features that you want for fun.[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
May 10th, 2009, 23:23
Windows Vista SP2 Addon For Royal Home Premium
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]Windows Vista SP2 Addon For Royal Home Premium
Platform : Windows Royal Home Premium
Category : Vista SP2 Update Package (Beta Version)
Created By : Benjamin
Released Date : 21.12.2008
Digitally Signed : Yes
Size : 465MB
Format: ISO Image


[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]
Information:
WARNING : ALL THE FILES WHICH IS CREATED BY THE ROCKERS TEAM WAS DIGITALLY SIGNED SO DONT TRY TO MODIFY OR EXTRACT THE FILES. IF SO, THE SETUP WILL BE CORRUPTED AND LEADS YOUR SYSTEM TO CRITICAL SITUATION THEN ROCKERS TEAM WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THAT.


How To Install:

1. Make Sure that you are running Windows Royal Home Premium. It Should not be installed in other Windows Vista.
2. Close all the Programs before running the Service pack 2 and Addon Package.
3. First Install the Windows Vista Service Pack 2. You can see in Autorun Menu.
4. After the completion of Vista SP2 from Microsoft, Autorun the CD and click Vista SP2 Addon for Royal Home Premium.
5. Follow the instruction and it will start the installation.
6. It will restart the PC automatically or it will Prompt you to Restart your PC.
7. Everything is Done!

Whats New?
* Vista SP2 Package (Beta)
* Internet Explorer 8 (Beta 2)
* DirectX Updated Till November 2008
* New Codings and scripts for high performance for SP2 Files
* Tweaked Visual Effects
* Change Display Settings, Wallpaper, Screensaver, Sidebar Gadgets, Appearance, Themes, Desktop Icons Settings, DPI Scaling, Window
Colorization, Task Manager in a single click on the right click of desktop.
* *****ed Uxtheme files so u can use any 3rd party themes
* System Files are boosted upto maximum Performance
* Top Shell
* Tuneup Utilities 2009
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
May 10th, 2009, 23:25
Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 x64
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Microsoft Windows Vista Ultimate SP2 x64 | 3.97 GB | DVD.ISO
Microsoft has finished work on the second Service Pack (Service Pack 2) for Microsoft Windows Vista and Windows Server 2008, and April 29, 2009 to engineering sign-off will be signed by the final RTM build, build, dated 10 April 2009: 6002.18005.090410-1830

Windows Vista introduces a breakthrough user experience and is designed to help you feel confident in your ability to view, find, and organize information and to control your computing experience. The visual sophistication of Windows Vista helps streamline your computing experience by refining common window elements so you can better focus on the content on the screen rather than on how to access it. The desktop experience is more informative, intuitive, and helpful. And new tools bring better clarity to the information on your computer, so you can see what your files contain without opening them, find applications and files instantly, navigate efficiently among open windows, and use wizards and dialog boxes more confidently.


Info:
MICROSOFT.WINDOWS.VISTA.ULTIMATE.WITH.SP2.X64.RTM. RETAIL.ENGLISH.-WZTiSO
BUILD: 6002.18005.090410-1830
FILE: 6002.18005.090410-1830_amd64fre_Client_en-us-FRTMCXFRE_EN_DVD.iso
SIZE: 3,861,460,992 byte
SHA1: AAEE3C04533899F9F8C4AE0C4250EF5FAFBE29A3
MD5: A1C024D7ABAF34BAC3368E88EFBC2574
CRC: 80B2EDB5
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


Download from Rapidshare
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

OR
Download from Uploading (Some Link)
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
May 10th, 2009, 23:28
Microsoft Windows Vista Ultimate With SP2 x86 RTM Retail English - WZTiSO
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]
Microsoft Windows Vista Ultimate With SP2 x86 RTM Retail English -WZTiSO | 3.02 GB
FILE: 6002.18005.090410-1830_x86fre_Client_en-us-FRTMCFRE_EN_DVD.iso
SIZE: 3243413504 byte
SHA1: 25AD9A776503E6A583BEC07879DBCC5DFD20CD6E
MD5: 19CA90A425667812977BAB6F4CE24175


BUILD: 6002.18005.090410-1830
(تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register][Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
please download at least a file as a free user :) .

OR

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
May 14th, 2009, 20:12
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]Microsoft Windows Vista SP2 RUS-ENG x64 8in1 Activated | 3.82 GB
- Windows Vista Business SP2 x64 Russian | - Windows Vista Home Basic SP2 x64 Russian | - Windows Vista Home Premium SP2 x64 Russian | - Windows Vista Ultimate SP2 x64 RussianTitle: Microsoft Windows Vista SP2 RUS-ENG x64-8in1-Activated (AIO)
Version: 6.0.6002.18005.090410-1830
Year: 2009
Developer: Microsoft
Type: Operating System
Language: Russian / English
Remedy: Not required

System requirements:
* 64-bit (x64) processor with 1 GHz.
* 1 GB of RAM.
* Support for DirectX 9 interface with the driver WDDM, at least 128 MB of graphics memory, Pixel Shader 2.0 in color and 32 bits / pixel.
* Hard disk capacity of 40 GB to 15 GB of free disk space.
* DVD-ROM drive.
* Ability to output audio.
* Access to the Internet.

Size of image: 3,83 GB (4 119 003 136 bytes)
MD5: 2e5466ed177e9f28c09a4f473139f1b6

Download Link


Rapidshare Link
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]


Mirror hotfile.com
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
June 23rd, 2009, 23:57
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista Gamer Edition with Directx10 2009 x86 SP1 ENG Ver June | 1.63 Gb----------------------------------------------------------------------------------------------------------
This version is based on Windows Vista Ultimate ENG SP1 x86 (Denne Version Er Baseret På Windows Vista Ultimate X86 ENG-DK SP1)


What is special about Vista Gamer Edition 2009? (Hvad er Special Om Vista Gamer Edition 2009 ?

As you can see from the photos this Edition includes:

# Ability to choose which language you want to be installaed between Danish and English
# New Icons
# New Logon Screen
# Enhanced Graphics Perforamce which gives your system maxium gaming
# New Shellstyle
# Gaming Wallpapers + Original Vista Wallpapers
# Blue Task Manager
# WINDOWS IS AUTOMATICALLY ACTIVATED!

Automatic integrated 3rd Party Programs: During first Logon, windows will hold on black screen to install this set of Apps

# 7-zip

# Winrar

# Combined Community Codec Pack

# Klite Codec Pack

# Notepad 5.1++

# Power ISo

# Quick Batch File Compiler

# VLC Media Player

# Adobe Flash Player Plugin

# Adobe ShockWave 11

# Eset Nod32 Antivirus Business Edition v3.0.684

# Mozilla FireFox 3 Dansk

# Image Burn

Graphic Card drivers are in installation Drive, Example C: Graphic Drivers

ATI Drivers in one Pack:
--------------------------------------
4890
4800 series
4600 seies
4550
4350
3850
3600 series
---------------------------------------

Nvidia Drivers in One Pack
---------------------------------------
Geforce 8 Series
Geforce 9 Series
Geforce 200 Series
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DirectX 10 May 2009 Specially Modded For Extreme Gaming!!!!!!
IMPORTANT: Because of the nature of the modded DX, you will need to
manually choose the windows Theme since it will be Windows Classic on first logon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tweaks Til Windows:
------------------------------------------

# Show Super Hidden Files

# DEP execution enabled

# Fully Automated setup you need to choose language and partition only

# New look for Windows Media Center

# Improved the performance and reliability

# In All 108 Registery Tweaks Added To This System
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Removed Components:
-----------------------------------
Printer Drivers
Modem Drivers
Sample Photos
Windows Defender
ScreenSavers
All Languages Except Danish & English
Tablet PC settings
Movie DVD Maker
Windows Mail
Extract
Burn ISO to DVD
Install
ENJOY

Windows Vista Gamer Edition 2009 x86 SP1 DK / Windows Vista Gamer Edition 2009 x86 SP1 ENG ( 2 in One DVD in just 1.57GBHomepage
Home Page (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Letitbit (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

UPLOADING.COM
Part1 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part2 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part3 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part4 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part5 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part6 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part7 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part8 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part9 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part12 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part17 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
RAPIDSHARE.COM
Part1 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part2 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part3 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part4 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part5 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part6 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part7 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part8 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part9 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part12 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part17 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Afshin_R
June 25th, 2009, 12:54
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista AIO SP2 Auto Activation 49 OEM x86 | 3.09 Gb
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Basic N
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Business N
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Starter

Windows Vista Ultimate system requirements

Recommended system requirements
1. 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
2. 1 GB of system memory
3. 40 GB hard drive with at least 15 GB of available space
4. Support for DirectX 9 graphics with:
- WDDM Driver
- 128 MB of graphics memory (minimum)
- Pixel Shader 2.0 in hardware
- 32 bits per pixel
- TV tuner card required for TV functionality (compatible remote control optional)
- Windows Tablet and Touch Technology requires a Tablet PC or a touch screen
- Windows BitLocker Drive Encryption requires a USB Flash Drive and a system with a TPM 1.2 chip
5. DVD-ROM drive
6. Audio output
7. Internet access (fees may apply)

Minimum supported system requirements
- 800 MHz processor and 512 MB of system memory
- 20 GB hard drive with at least 15 GB of available space
- Support for Super VGA graphics
- CD-ROM drive

File name: en_windows_vista_sp2_x86_dvd_342266_49_OEM.iso

Note: Windows Vista Starter's not auto actived, if you install this version, you must active by yourself


Homepage
Home Page (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]Letitbit (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Uploading
Part1 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part2 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part3 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part4 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part5 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part6 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part7 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part8 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part9 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part12 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part17 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part18 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part19 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part20 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part21 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part22 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part23 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part24 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part25 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part26 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part27 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part28 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part29 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part30 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part31 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)
Part32 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. tml)

RapidShare
Part1 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part2 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part3 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part4 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part5 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part6 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part7 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part8 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part9 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part12 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part17 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part18 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part19 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part20 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part21 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part22 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part23 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part24 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part25 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part26 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part27 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part28 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part29 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part30 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part31 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part32 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Arian.N
July 2nd, 2009, 13:17
یندوز ویستا نسخه بازی خورها. جدیدترین نسخه از سیستم عامل ویندوز ویستا 2009 مخصوص بازی خورها که در آن انواع بهینه سازی ها و اکتیوکس ها برای اجرای روان بازی رعایت شده. همرا با آخرین و جدیدترین آپدیت ها. Windows Vista Evolation Gamers Edition 32bit DVD | 1.7 GB
Platform:Windows Vista
Based on Vista Ultimate
Category : Operating System
Activation Needed :No
CD-Key : No
Size: 1.7 GB
No of DVD's : 1 in ISO image format
Minimum System Requirements:
· 1GB RAM
· 40 GB of HDD space
· 128MB of Graphics Memory (Capable to run Windows Aero)
· 17’ inch Monitor (1024 x 768)
· DVD-ROM

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]
Components integrated:
1. Internet explorer 8
2. Dream scenes
3. DirectX 9 and 10 latest update (march 2009)
4. Microsoft Silverlight 2.0
5. SPTD 1.58 (it will allow you to install daemon tool or alcohol 120 without restarting)

Component substituted
1. Windows defrag system To Perfect disk 10 (default)
2. Windows notepad to Notepad2 (default)
3. taskmanger (optional)

Default Configuration:
1. CD art plugin for Windows media player (Glass style)
2. DeskScapes
3. Flash player 10 and activex plugin
4. Jane NFO viewer 1.59
5. Win Rar 3.90 B3
6. Registry workshop


download link :

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 6th, 2009, 00:07
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows VISTA SP2 x86 Windows 7 Style USB Lite | 913.14 MB | WindownsoftwaresYear: 2009
Version: USB Lite
Platform: x86
Compatibility with Vista: complete
System requirements: PC from PIII memory of 512 MB

CRC32: C9920158
MD5: 34DA4535920AE9685CD36BA7643A1412
SHA-1: 4EBC501BCA670F78D338284D216447B3728B1C6C
Description: Miiatyurnaya cutting VISTA SP2 maintaining air and all the important for the normal and high-speed operation. As is to install a total size of 2.74 GB - updates from 3.4 giga works stably and quickly than Windows XP. Patched files, and so is the desktop in the style of Windows 7. Author's edition features work on a removable USB HDD drive.


Homepage (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)Uploading.com

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Rapidshare.com[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 7th, 2009, 19:35
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista Alien Edition V2 2009 x86 SP2 with Microsoft Office 2010 DVD |2.27GB

Based on Windows Vista Ultimate x86
Size of ISO - Current Size = 2.27GB
Activation - Is needed none included
Author - IiTz ShAnE of NewAge-OS TeamMinimum System Requirements:
1GB RAM
30 GB of HDD space
128MB of Graphics Memory (Capable to run Windows Aero)
17’ inch Monitor ( 1024 x 768 )
DVD-ROM

Changed Items:
Media Center
Firewall
Defender
Security Center
Default Wallpapers
Themes
Setup
Gadgets
Media Player
Many more

Alien Edition V2 Removed Components:

Accessories:

Accessibility
Speech Support
Welcome Center

Drivers:

Modems
Printers

Games:

Game Explorer
Inbox Games
Premium Inbox Games

Hardware Support:

Internet Small Computer System Interface (iSCSI)

Languages:

Japanese
Korean
Simplified Chinese
Traditional Chinese

Multimedia:

Movie and DVD Maker
Screensavers
Windows Media Samples

System:

BitLocker Drive Encryption
Help
Microsoft Agent
Natural Language
Tablet PC
Windows Defender
Windows Easy Transfer

Updates Added:
Fix for KB935509
Fix for KB938371
Fix for KB937287
Fix for KB955430
Fix for KB942288
Fix for KB929327
Dreamscene Packs

Alien Edition V2 Added Programs:

Pre Installed:
Java
Adobe Flash Player
Shockwave Player

Optional:
Microsoft Office 2010
Firefox 3.0.10 (Thanks to Neuropass)
7Zip
CCleaner
TuneUp Utilities 2009
WinRAR
Windows Live Web Installer
Adobe Reader


Screenshot


[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register][Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Uploading.com
Part01 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part02 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part03 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part04 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part05 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part06 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part07 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part08 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part09 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part12 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part17 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part18 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part19 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part20 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part21 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part22 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part23 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part24 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Rapidshare.com
Part01 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part02 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part03 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part04 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part05 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part06 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part07 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part08 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part09 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part10 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part11 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part12 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part13 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part14 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part15 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part16 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part17 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part18 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part19 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part20 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part21 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part22 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part23 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part24 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Afshin_R
July 13th, 2009, 10:58
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista 6 0 Karmic Chameleon | 2,86 Gb

Created : Skat666
Regs, Tweaks, Modss and Updates: All Integrated Already in System
* No Components were Removed from Original Version just Shared Videos and Images and Chinese Language.
* All Updates Incluided
* All Vista Ultimate Extras Added
* New Flash Vista Default Theme
* New Flash 3D Cursor
* New Default SideBar Gadgets
* Special DreamScene Integrated
* New Icons Integrated In System
* New User Icons
* New Selected Wallpapers
* New Logon Theme and Vista StartUp Logo
* Network, Sound and Windows Advisor Windows 7 Taskbar Icons
* Tweaks: Cleartype, Take OwnerShip, User Account2, Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting,
Increased Simultaneous Downloads, Speedup access to AVI Files, Disable User Accounts Control,
Show Hidden Files and Folders, and over 100 Tweaks more... also services had been tweaked for a better performance...
*And many more...

App Integrated In System: (Silent Installed)
* Acrobat 9.0
* Open Office 3.0
* PhotoShop CS4
* Windows Live Messenger 2009
* Crystal Cpu
* Crystal Disk Mark
* Diskeeper Pro 2009
* Driver Magician
* Firefox by Neuropass
* Flash Player
* Gpu-Z
* Icon Packager
* K-Lite Mega Codec Pack 3.8
* Logon Studio
* Nero 9
* Notepad 2
* Notepad 5++
* Real Player Premium 11
* 7Zip
* Sidebar Styler
* Silverlight 2
* TuneUp Utilities 2009
* UltraIso
* Winamp
* Winrar
* Yahoo Messenger

Extras Folder: (Optional Stuff)
* Optional HQ Stardock Icons
* Ubuntu Portable Ready

Screenshot
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register][Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


Hotfile.com[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Password: newage-os

Afshin_R
July 16th, 2009, 10:27
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista Ultimate SP2 NewAge-OS For Ram 512 MB | 2.47 GB
Size: 2.47GB
Architecture: 32-Bit
Version based: Vista Ultimate SP2
License: actived

Removed Components
Accessories:
Speech Support
Welcome Center

Drivers:
Printers

Hardware Support:
Fax Support
Printer Support

Languages:
Japanese
Korean
Simplified Chinese
Traditional Chinese

Multimedia:

Media Center
Movie and DVD Maker
Music and Video Samples

Network:
Windows Mail

System:
Windows Defender
Windows Easy Transfer

Many System Tweaks and Changes Have Been Made

Added Applications
Adobe Shockwave Player
Firefox 3.5 Thanks to Neuropass
Flash Player Thanks to IiTz ShAnE
Java 6 Update 14
KLM Codec Pack
Windows Live Messenger Thanks to Neuropass
Nero 9 Lite
Office 2010 Thanks to Neuropass
RealPlayer 11 Gold
7Zip
CCleaner
WinRAR

Uploading for all
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Mirror Rapidshare
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 16th, 2009, 10:29
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]
Windows Vista Ultimate SP2 Dell OEM Edition x64 | 3.59 GB
Microsoft has finished work on the second Service Pack (Service Pack 2) for Microsoft Windows Vista and Windows Server 2008, and April 29, 2009 to engineering sign-off will be signed by the final RTM build, build, dated 10 April 2009: 6002.18005.090410-1830
Windows Vista introduces a breakthrough user experience and is designed to help you feel confident in your ability to view, find, and organize information and to control your computing experience. The visual sophistication of Windows Vista helps streamline your computing experience by refining common window elements so you can better focus on the content on the screen rather than on how to access it. The desktop experience is more informative, intuitive, and helpful. And new tools bring better clarity to the information on your computer, so you can see what your files contain without opening them, find applications and files instantly, navigate efficiently among open windows, and use wizards and dialog boxes more confidently

Uploading for all
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Mirror Rapidshare
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 16th, 2009, 10:30
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista All in One with SP2 (x86 & x64) - MSDN - DVD (English) | 3.7GB - 3.1GB

Windows Vista with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
Date Posted (UTC): 5/11/2009 3:14:18 PM
File: en_windows_vista_sp2_x64_dvd_342267.iso
Size: 3 861 460 992 bytes
MD5: A1C024D7ABAF34BAC3368E88EFBC2574
SHA1: AAEE3C04533899F9F8C4AE0C4250EF5FAFBE29A3
CRC32: 80B2EDB5

Windows Vista with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
Date Posted (UTC): 5/11/2009 8:49:19 AM
File: en_windows_vista_sp2_x86_dvd_342266.iso
Size: 3 243 413 504 bytes
MD5: 19CA90A425667812977BAB6F4CE24175
SHA1: 25AD9A776503E6A583BEC07879DBCC5DFD20CD6E
CRC32: E2AD10F9Includes: Home Basic; Home Premium; Business-Retail; Ultimate


Uploading for all
X64
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

X86
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Mirror Rapidshare
X64

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

X86
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 17th, 2009, 19:31
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]WINDOWS VISTA SP2 ULTIMATE RED GAMER EDITION -X86 | DVDISO | 1.09 GB

File: vlite.ISO
Size: 1.09 GB
Base: Windows Vista ULTIMATE 32-bit Service Pack 2
Author : AMC
*Much smaller size of RED Gamer
*More things removed, that will not affect functionality and gain in speed
Also Media Center Removed

*Ultimate Extras are not integrated, but option to download-install them later, is not removed
*Intentionally, OS is using native Vista drivers-no aditional added (printer and scanner removed but support is still there).
*Only RED themes (10) and wallpapers (57) are integrated
*Less memory is used for Windows Setup - max.512mb RAM
*Will not ask for Windows Key during Setup
*Must activate Windows later from appropriate desktop folder with several alternaives (try version 4.0) or with your own favorite patcher
*Updated K-Lite Codec pack to v.5
*Updated Silverlight to v.3
*Setup screens and the overall look of RED Gamer Edition (RED Themes, RED Sidebar and Gadgets, RED Wallpapers...) is totally the same like in Vista InspiRED. Implemented hundreds of Tweaks for Speed, Internet, extended right-click menu, ext. Control Panel etc. Also many Services are stopped for more memory, but can reactivate them in need from Control Panel or Tools from Desktop
* Everything else is the same. Backuped System files and small usefull tools are on desktop
*Faster OS

In Details:

----------------------------
Removed Components:
----------------------------
;# Accessories #
Accessibility
Games-Game Explorer
Games-Inbox Games
Games-Premium Inbox Games
Mobility Center
Snipping Tool
Speech Support
Welcome Center
;# Drivers #
Diva Server
Printers
QLogic Fibre Channel Adapter
Scanners
;# Hardware Support #
Fax Support
Internet Small Computer System Interface (iSCSI)
Smartcards
;# Languages #
Japanese
Korean
Simplified Chinese
Table Driven Text Input Processor
Traditional Chinese
;# Multimedia #
Media Center
Movie and DVD Maker
Music and Video samples
Sample Pictures
Screensavers
Sound Recorder
Wallpapers
;# Network #
Connect to a Network Projector
Distributed File System (DFS)
File and printer sharing (Server)
Remote Desktop and Assistance
RIP Listener
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Telnet Client
Telnet Server
TFTP Client
Windows Mail
;# Services #
Diagnostics
Distributed Transaction Coordinator (DTC)
Error Reporting
Microsoft DFS Replication
Offline Files
Remote Registry
Routing and Remote Access
Windows Search
;# System #
Beep
BitLocker Drive Encryption
Digital Locker
Disk Quota
Guided Help
Help
IMAPIv2 Burning Support
Malicious Software Removal Tool
Manual Install (Setup.exe)
Microsoft Agent
Microsoft Message Queue (MSMQ)
Natural Language
Parental Controls
Reliability and Performance Monitor
Remote Differential Compression
Run a legacy CPL elevated
Security Center
Subsystem for UNIX-based Applications (SUA)
Sync Center
Tablet PC
User Account Control (UAC)
Windows Backup
Windows Defender
Windows Easy Transfer
Zip Folder


-------------------------------------------
Integrated Applications and hotfixes:
-------------------------------------------
These are Silent Apps and are installing during 4th boot, some time before logon. Most of the time will see blank screen (from time to time will see pop-ups moving around), just wait patiently it will run OK and will restart automatically when job is finished

K-Lite Codec Pack 5
Silverlight 3
VC 2005SP1 and VC 2008SP1
dxr runtimes
CrapCleaner 2.21.940
WinRAR v3.90
FIREFOX 3.5
7-Zip 4.65
FOXIT Reader 3.0.1506
Java6u14.
Adobe Shockwave
FlashPlayers
QuickTime762
Utilities
NOTEPADs
SidebarStyler
TUNEUP 2009
UltraISO Premium Edition v9.3.3.2685
Kels CPLBonus Vista (Extended Control Panel)
windowsupdateagent
Windows PowerShell 1.0
Remote Server Admin Tools
Wireless Feature Pack
Hyper-V Remote Management Update
Microsoft XML Paper Specification Essentials Pack
Windows User State Migration Tool USMT 3.0.1
Image Mastering API Update for Blu-Ray Media
Smart Card Driver
...few other hotfixes
-------

Must do a clean install of this OS. That means burn ISO, put it in machine, and restart or power-on. Will be asked to boot from CD/DVD, press any button and Setup screen will automatically appear.
Download:

Rapidshare.com[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
Hotfile.com


[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Uploading.com[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 20th, 2009, 17:03
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]
Windows Vista SP2 Final Lite Edition | 702 MbYear: July 2009
Version: Windows Vista SP2 Final 32 Bit English
Platform: x86/32
Active : Auto Activation - No Serial or Activation neededAuto Installation
Auto Activation (No Serial or Activation needed)
Minmum 265 MB Ram required only
Intergrated SP2 into OS (not an add on)
Very fast and stable
Aero theme
Side Bar
Printer support
Accept updates
Super fast install time
Only 2.8 GB hard drive space required for install
ISO Size: 699 MB
Compression Size: 682 MB

Removed components:

Accessories
Accessibility
Disk Cleanup
Games-Game Explorer
Games-Inbox Games
Games-Premium Inbox Games
Mobility Center
Paint
Snipping Tool
Speech Support
Welcome Center

Drivers
Display adapters
Diva Server
Ethernet network adapters
Modems
QLogic Fibre Channel Adapter
Scanners

Hardware Support
Fax Support
Smartcards
Windows Mobile Device Center
Windows Portable Devices
XBOX 360 Controller

Languages
Japanese
Korean
Simplified Chinese
Table Driven Text Input Processor
Traditional Chinese

Multimedia
Media Center
Movie and DVD Maker
????: Rootvn Forum [Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
Music and Video samples
Sample Pictures
Screensavers
Wallpapers
Windows Calendar
Windows Photo Gallery

Network
Connect to a Network Projector
Internet Information Services (IIS)
Remote Desktop and Assistance
Remote Desktop Client
Windows Collaboration
Windows Firewall

Services
Diagnostics
Distributed Transaction Coordinator (DTC)
Error Reporting
Microsoft DFS Replication
Remote Registry
SuperFetch
Windows Search

System
BitLocker Drive Encryption
Digital Locker
Disk Defragmenter
Guided Help
Help
IMAPIv2 Burning Support
Malicious Software Removal Tool
Manual Install (Setup.exe)
Microsoft Agent
Microsoft Message Queue (MSMQ)
Natural Language
Parental Controls
Performance Counters
Reliability and Performance Monitor
Remote Differential Compression
Security Center
Sync Center
System Restore
Tablet PC
Windows Backup
Windows Defender
Windows Easy Transfer
Windows SAT (Performance Index)Homepage (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Uploading.com

Part01 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part02 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part03 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part04 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part05 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part06 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part07 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)


Rapidshare.com

Part01 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part02 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part03 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part04 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part05 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part06 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)
Part07 (تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.)

Afshin_R
July 21st, 2009, 18:34
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista SP2 Final Lite Edition | 702MBWhat isn't in this copy?Accessories ,Accessibility,Disk Cleanup,Games-Game Explorer,Games-Inbox Games,Games-Premium Inbox Games,Mobility Center,Paint,Snipping Tool,Speech Support,Welcome Center


Download:
Hotfile.com


[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]Uploading.com

[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
Rapidshare.com[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 21st, 2009, 18:44
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

Windows Vista SP2 Final Lite Edition Ultimate+Home Premium in 1 CD | 699 MB


Based on Windows Vista SP2 Final 32 Bit English
Auto Installation
Auto Activation (No Serial or Activation needed)
Minmum 265 MB Ram required only
Intergrated SP2 into OS (not an add on)
Very fast and stable
Aero theme
Side Bar
Printer support
Accept updates
Super fast install time
Only 2.8 GB hard drive space required for install
ISO Size: 699 MB
Compression Size: 682 MBRemoved components:

Accessories
Accessibility
Disk Cleanup
Games-Game Explorer
Games-Inbox Games
Games-Premium Inbox Games
Mobility Center
Paint
Snipping Tool
Speech Support
Welcome Center

Drivers
Display adapters
Diva Server
Ethernet network adapters
Modems
QLogic Fibre Channel Adapter
Scanners

Hardware Support
Fax Support
Smartcards
Windows Mobile Device Center
Windows Portable Devices
XBOX 360 Controller

Languages
Japanese
Korean
Simplified Chinese
Table Driven Text Input Processor
Traditional Chinese

Multimedia
Media Center
Movie and DVD Maker
Music and Video samples
Sample Pictures
Screensavers
Wallpapers
Windows Calendar
Windows Photo Gallery

Network
Connect to a Network Projector
Internet Information Services (IIS)
Remote Desktop and Assistance
Remote Desktop Client
Windows Collaboration
Windows Firewall

Services
Diagnostics
Distributed Transaction Coordinator (DTC)
Error Reporting
Microsoft DFS Replication
Remote Registry
SuperFetch
Windows Search

System
BitLocker Drive Encryption
Digital Locker
Disk Defragmenter
Guided Help
Help
IMAPIv2 Burning Support
Malicious Software Removal Tool
Manual Install (Setup.exe)
Microsoft Agent
Microsoft Message Queue (MSMQ)
Natural Language
Parental Controls
Performance Counters
Reliability and Performance Monitor
Remote Differential Compression
Security Center
Sync Center
System Restore
Tablet PC
Windows Backup
Windows Defender
Windows Easy Transfer
Windows SAT - Performance IndexScreen shot

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]

[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]


Download:
Hotfile.com
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
Uploading.com[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
Rapidshare.com


[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 25th, 2009, 17:50
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]
Windows Vista Kagome Titanium SP2 Edition July.2009 For Designer | 4.3 Gb


Author : AMC
Brought to you by AMC & Keosoft90 Group.
Base:
Windows Vista ULTIMATE 32-bit Service Pack 2
Version 6.0.6002.18005 English (United States)
Size: 1 DVD (4.36GB) Titanium.iso

Vista Kagome Titanium is continuation of previous release Windows XP Kagome, now it is Vista SP2, in honour of our dearest friend Kagome. This OS is fast, tweaked, fully updated Vista Ultimate SP2 OS for everyday home user.
Vista Kagome has fully predefined customized modern look (modded system file by myself) in Titanium grey style with Apple touch, but also many nice themes, almost 300 wallpapers, system icons, few docks of choice...
Ultimate Extras are preinstalled but not all Windows DreamScenes - it is user's choice.

Please read carefully, all the informations are here. It will take 5 minutes reading but is useful to know:

Installation is semi-unattended, need to put user name. Applications are chosen on WPI Menu screen that appears on first logon (see text bellow).
Activation can be done from appropriate desktop folder, or can choose your favorite patching application.
Some Windows things are removed, but not too many.
------------------
Removed Components
------------------
;# Accessories #
Games-Premium Inbox Games
Speech Support
Welcome Center
Snipping Tool
;# Languages #
Japanese
Korean
Simplified Chinese
Table Driven Text Input Processor
Traditional Chinese
;# Drivers #
Printers (support for own printer drivers is not removed)
;# Multimedia #
Music and Video samples
Movie and DVD Maker
;# System #
Natural Language
Tablet PC
Windows Defender

Essential Win tweaks are implemented:

[Preconfigured Options]
DEP (Data Execution Prevention) = Disabled (AlwaysOff)
User Account Control (UAC) = Disabled
AntiSpyware Realtime Protection = Default
Memory requirement = 256MB
AutoPlay = Enabled
Paging Executive = Enabled
Power scheme = High performance
Power button = Shutdown
Sleep button = Default
Hibernation = Off
Control Panel - Classic View = Enabled
Show hidden files and folders = No
Show protected operating system files = No
Show extensions for known file types = Yes
IE Phishing Filter = Enabled
IE Phishing Verification Ballon Tips = Disabled
But also, hundreds of add. registry tweaks for speed, internet etc. Additional Tweaking tools are pre-installed and even more can be found on desktop.
Extended right-click menu is implemented as well as ext. Control Panel.

Don't move mouse around or work something else while WPI apps are installing. Just wait, choosen applications are installing automatically.
Only exception is Office which can be customized (It doesn't need to install as a whole).

If you choose to install Photoshop CS4 Extended Full must wait for a while (approx 10-15 minutes)...and will not see any install indication on screen because it is silent installer. Office is also installing about 10-15 minutes.
Most of the Apps that are not freeware are precracked and be careful not to update/upgrade them.

* Many Thanks to Acen2006, Soporific, EchoPlatoon and other creators for their nice and useful Silent Installers!

------------------------------
WPI (Windws Post Install Menu)
------------------------------
Office 2010 Mondo Beta
Firefox v.3.5.1
VC++2005SP1
VC++2008SP1
7-Zip
Adobe Shockwave
Ashampoo Burning Studio v9.05
CrapCleaner 2.21.940
Diskeeper 2009 Pro Premier v13.0.844
Driver Magician v3.45
Flash Players
GameBooster
Java Runtime Environment 6 update 14
Kels CPLBonus v9.4.8
LOGON STUDIO
.Net Framework 3.5.SP1
MzVistaForce
Notepad++ 5.4.3
Notepad2 v3.1.21.5
PDF2Word 3.0.01.20
PDFCreator 0.98.exe
Perfect Uninstaller v6.3.2.9
QuickTime 762
Restorator
Safari 4.0.530.17
Sidebar Styler
Silverlight 3
Songbird
Sysinternals Suite
TuneUp Utilities 2009
UltraISO 9.3.3.2685
Win Bubble
Vista Uberpack
WinRAR v3.9
Extra Windows Sound Schemes
YouTube.Get_4.9.9.exe
dxrt32.exe
K-Lite codec pack full 5.00
uTorrent 1.8.3
unlocker 1.8.7
WindowsUpdateAgent, KB967632, KB905866, kb890830-v2.12 and all MS hotfixes
Vista OSX look apps (RKLauncher, Leftsider..)
XWindows Dock (Leopard like Dock)
Graphics:
Adobe Photoshop CS4 Extended Full
ACDSee Pro 2.5
ACDSee FotoSlate 4.0.66
ACD raw plugins
Adobe Acrobat Reader 9.1.2
Adobe Illustrator CS3 Lite 13.0
AdobeAIR
Adobe Photoshop Lightroom 2.0.481478
BetterJPEG 1.7.1.3
Frame Photo Editor 3.2.0
FreeHand MX.exe
GIMP 2.6.6
Graphic Workshop Pro 3.0a
IrfanView 4.25
Paint NET 3.36
Photo DVD Maker Pro 7.98
Photo Effects Studio 1.35
PhotoZoom Pro 2.2.6
Radical Image Optimization Tool
Real-DRAW PRO 4.0.17.1
SnagIT_9.1.0.build.206.exe
VSO Image Resizer 134d

One more thing about WPI - On WPI Menu screen don't choose to install everything. Only System apps are strongly recommended.
Choose what you need.
You can turn back to WPI screen to install other apps, especially large ones like Office or Photoshop CS4, whenever you like by clicking on CD/DVD rom icon in My Computer, or "autorun" icon on DVD root.
After finishing installation WPI will automatically reboot.
Inside VISTA OSX Small Pack folder will see RKLauncher dock shortcut. XWindows Dock shortcut is also on deskop. There is also regular Windows Vista Sidebar which is pre-configured with Black style gadgets to match whole Windows style. SidebarStyler is also installed. Docks should be configured if wants to autostart with Windows (right-click on any dock...settings...). Better choose one, than change it after some time. It is not good for memory resources if all 3 docks are working at the same time
Uploading for all


[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]Mirror Rapidshare


[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
August 30th, 2009, 15:58
[Only the registered members can see the IMG Pictures. Please Login OR Register]Version: Based on Windows Vista Ultimate x86 SP2
MD5: 024298D047420CF85C3FE16E1978E118

Minimum System Requirements:
· 512 MB RAM ( Recommended 2GB RAM )
· 20 GB of HDD space
· 128 MB Graphics Memory ( Capable to run Aero )
· 17’ inch Monitor ( 1024 x 768 )
· DVD-ROM or DVD-RAM

Removed Components:
Accessories:
Accessibility
Speech Support
Welcome Center

Drivers:
Printers
TV Tuners

Multimedia:
Media Center
Movie and DVD Maker
Music and Video Samples
Sample Pictures

Network:
Windows Mail

System:
16-bit Support
BitLocker Drive Encryption
Help
Natural Language
Tablet PC
Windows Defender
Windows Easy Transfer

Added:
Firefox 3.5.2 By Neuropass
Game Booster
Java 6 Update 16
Kels CPL Bonus
Neuropass' Special Edition Windows Live Messenger
Perfect Disc
Adobe Shockwave
Silverlight
WinRAR
Many Tweaks


Download:~ 1.2 Gb
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]
[Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register]

Afshin_R
July 7th, 2010, 07:34
Windows Vista Ultimate SP2 DVD MSDN (32/64 BIT)
DOWNLOAD :


[Only the registered members can see the CODE Codes. Please Login OR Register]