تبلیغات در ترفندستان
مشاهده RSS Feed

چرند و پرند

اين وبلاگ هيچ چيزه خاصي نداره و فقط برايه شوخي با بر بچه هايه با حاله ترفندستان راه اندازي شده پس همه با هم حالشو ببيرم


وقتي در طول 24 ساعت شبانه روز مشغول فعاليت وخواب هستيم در بدن ماچه اتفاقاتي ميافتد؟........... ....

به این مطلب امتیاز بدهید
ساعت شش:با ترشح هيدرو كورتيزون، اعضاي بدن بيدار مي شوند. بدين طريق بدن بطور آهسته خودش را براي بيدار شدن آماده ميكند.متابوليسم به فعاليت در ميايد وبراي فعاليت روزانه ما پروتئين وانرژي ذخيره شده به جريان در مي آيد.

ساعت هفت : هنوز بدن ضعيف است ، پس وقت ورزش نيست چون در اين ساعت با ورزش فقط به قلب فشار وارد مي شود . بجاي ورزش صبحانه بخوريد چون دستگاه گوارش در اين زمان بخوبي كار ميكند.

ساعت هشت:مقدار زيادي هورمون در اين ساعت ترشح ميشود . سيگار كشيدن در اين ساعت بيشتر از هر ساعت ديگري باعث تنگ شدن عروق مي شود.

ساعت نه:بدن سفت وسخت بيدار است وزماني است كه نيروي زيادي را در اختيار دارد. در صورت نياز به تزريق هر آمپولي اين ساعت بهترين موقع است. چون هر گونه عوارض ناشي از تزريق آمپول در اين زمان به حداقل مي رسد وبدن در مقابل اشعه ايكس مقاوم است.

ساعت ده: ساعتي كه ارگانيسم به خودش ميآيدو اعلام آمادگي ميكند . بدن انرژي زيادي را در اختيار دارد وحرارت بدن بالاست .نكته مهم اين كه بين ساعتهاي 10 تا 12 احتمال سكته هاي قلبي بيشتر از هر زمان ديگر است.

ساعت یازده:بدن در بهترين حالت و زمان خود قرار دارد. ضربان قلب و ميزان گردش خون به اندازه ي مناسب است كه ممكن است در معاينات قلبي ( اكتروكارديو گرافي)اشتباهاتي رخ بدهد واگر مشكلي در قلب وجود داشته باشد در اين لحظه ديده نشود. بدن كاملاً آماده است تا مسائل رياضي وسخت ترين فرمول ها را حل كند.

ساعت دوازده:دقت افراد كم و انسان دچار خواب آلودگي مي شود. اسيد معده زياد ترشح ميشود وخون رساني به مغز كاهش پيدا ميكند. براي خون رساني به ديگر اعضاي بدن از معده استفاده بيشتري ميشود. افرادي كه عادت به خواب نيمروزي دارند حدوداًتا سي درصد خطر سكته قلبي در آنها كمتر از ديگران است.

ساعت سیزده:بدن از تب وتاب مي افتد. بهره وري در اواسط روز 20 درصد كاهش پيدا ميكند. همه اعضاي بدن در پايين ترين سطح فعاليت ميباشند. در اين ساعت فقط كيسه صفرا است كه خوب فعاليت ميكندومشغول هضم غذاي نيمروزي است.

ساعت چهارده: احساس خستگي بروز ميكند چون فشار وترشح هورمون ها كم ميشود . براي افرادي كه از دندانپزشكي تر س دارند اين ساعت بهترين زمان است چون افراد در اين ساعت كمتر احساس درد ميكنند.اين وضعيت تا سي دقيقه ادامه خواهد داشت.

ساعت پانزده:در اين زمان انرژي دوباره به بدن بر ميگرددو حافظه خوب كار ميكند ومرحله دوم از بهره وري آغاز مي شود.ولي كمتر از آن چيزي كه بدن صبح داشت.

ساعت شانزده: براي ورزش كردن بهترين ساعت است فشار وگردش خون بدن در بهترين حالت است.

ساعت هفده:فعاليت ارگانها به بالاترين حد خود مي رسد.نيرو افزايش پيدا ميكند. اكسيژن زيادي استفاده ميشود. كليه ومثانه خوب كار ميكند. زماني است كه ناخنها وموها خوب رشد ميكند.اسيد معده افزايش پيدا ميكند به همين دليل در اين ساعت احتمال خونريزي هم بيشتر است.

ساعت هیجده: الآن زمان مناسبي براي خوردن شام است. پانكراس در اين ساعت فعاليت خوبي دارد.

ساعت نوزده:ميزان فشار خون وضربان نبض كاهش پيدا ميكند.بهمين دليل كساني كه از دارو هاي كاهش دهنده فشار خون استفاده ميكنن بايد دقت بيشتري داشته باشند . چون دارو هاي فشار خون در اين زمان بايد با احتياط بيشتري مصرف شود. تاثير دارو هاي ضد افسردگي در اين ساعت خيلي زياد است.

ساعت بیست:ميزان چربي كبد كاهش ميابد وخون كثيف از هر زمان بيشتر به قلب مي رسد. كساني كه آلرژي يا آسم دارند در اين سعت بايد از دارو هايشان استفاده كنند.آنتي بيوتيكها از اين قاعده مستثني نيستند چون در اين ساعت بيشترين تاثير را دارند.

ساعت بیست و یک:عملكرد ترشح غدد در اين ساعت به پايان مي رسد. هر چيزي از اين به بعد وارد معده ميشود وعمليات هضم وجذب غذا به كندي انجام ميشود كه اي ن مساله ميتواند خيلي خطر ناك باشد چون باقيمانده غذا به مخاط روده حمله كرده ومخاط روده را دچار اسيب ميكند.

ساعت بیست و دو:سيستم دفاعي بدن به حالت آماده باش در ميآيد. كساني كه سيگار ميكشند بايد بدانندكه از اين ساعت به بعد بدن سمومي مثل نيكوتين را خيلي سخت دفع ميكند.

ساعت بیست و سه: بدن ارگانيسم ترشح هورمونها را كه در طول روز فعال بوده است متوقف ميكند آرامش بسراغ بدن مي آيد و جسم احساس راحتي ميكند.

ساعت بیست و چهار: زمان خواب سلولهاي پوست بي وقفه فعاليت ميكنند. حتي بيشتر از آن چيزي كه صبح انجام ميدادند.نخستين تصوير خواب ورويا در همان ساعات اوليه پديد مي آيد.

ساعت یک:بازدهي در پايين ترين حد قرار دارد .در اين ساعت حتي كساني كه شب كار هستند وعادت به شب كاري دارند، خوابشان ميگيرد. دقت كم ميشود چون بدن واعضاي بدن خودرا براي خوابيدن آماده ميكنند.

ساعت دو:كساني كه رانندگي ميكنندبايد دقت بيشتري داشته باشندچون قدرت ديد كم ميشود وسرعت عمل وعكس العمل كم ميشود بهمين دليل بيشتر تصادفات در اين ساعت اتفاق ميافتد.

ساعت سه:هم بدن هم روح در تاريك ترين حالت قرار دارند. تر شح هورمون ملاتونين كم ونامنظم ميشودو كساني كه تعادل روحي ندارند اين ساعت خطر ناك تر عمل ميكنند.وبيشتر خودكشي ها در اين ساعت است.

ساعت چهار:با زياد شدن ترشح هورمون ها. بدن انرژي ميگيرد واحتمال سكته هاي قلبي بين ساعت چهار تا شش افزايش ميابدفشار خون به بالاترين حد ميرسد ورگها تنگتر ميشود.در اين ساعت ميزان زايمانها بيشتر است.

ساعت پنج: زياد شدن هورمونها در بدن حدوداً شش برابر روز . فرد را براي فعاليت آماده ميكند .بدن به حركت در ميآيد و دوباره روز جديدي آغاز ميشود.تاثیر ساعات مختلف خواب شب در سلامتی بدن

داشتن عادات غذایی صحیح و توجه به زمان خوابیدن و استراحت برای حفظ سلامت بدن مهم است تا بتواند مواد مغذی را جذب و مواد زائد را دفع کند.

برای سالم زیستن، باید خواب راحت و آرامی داشته باشیم. به موارد زیر دقت کنید تا اهمیت خوابیدن برای شما روشن گردد:

ساعت 9 تا 11 شب: زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است بدن در حال آرامش باشد. در غیر این صورت اثر منفی بر روی سلامتی خود گذاشته اید.

ساعت 11 تا 1 شب: عملیات از بین بردن مواد سمی در کبد ادامه دارد و شما باید در خواب عمیق باشید.

ساعت 1 تا 3 نیمه شب: عملیات سم زدایی در کیسه صفرا ، در طی یک خواب عمیق به طور مناسب انجام می شود.

ساعت 3 تا 5 صبح: عملیات از بین بردن مواد سمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده که افراد در این زمان، سرفه شدید یا عطسه می کنند.

ساعت 5 تا 7 صبح: این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید.

ساعت 7 تا 9 صبح: جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر است صبحانه بخورید. افرادی که بیمار می باشند، بهتر است صبحانه را در ساعت 6 و 30 دقیقه میل کنند.

کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت صرف صبحانه برای آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه می باشد و کسانی که اصلا صبحانه نمی خورند، بهتر است عادت خود را تغییر دهند و در ساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند.

دیر خوابیدن و دیر بلند شدن از خواب، باعث می شود مواد سمی از بدن دفع نشوند.
از نصفه های شب تا ساعت 4 صبح، مغز استخوان عملیات خون سازی را انجام می دهد.

در ایام تعطیل، بسیاری افراد تا دیر وقت بیدار می مانند و بعد از اتمام تعطیلات، با خستگی به سر کار می روند، چون اعمال بدنشان دچار سردرگمی شده است و نمی داند چه باید انجام دهد.

پس همیشه، زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

 1. mohaMMad750 آواتار ها
  ziba bud!
  0 پسندیدن
 2. *آناهیتا* آواتار ها
  آقا ما تا میرسه به طرفای یک شب کمی خمار میشیم بعد اینکه گذشت تا صبح هم دووم میاریم ... اینا رو باور نکنید :دی
  0 پسندیدن
 3. Milad آواتار ها
  ^
  0 پسندیدن

اکنون ساعت 10:50 برپایه‌ی ساعت جهانی (GMT +3.5) می‌باشد.

تبلیغات متنی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه‌ی سایت، جدیدترین ترفندها، نقد و بررسی‌ها و مطالب مدرسه فناوری به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می‌شود. بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی «مشترک شوید»، بایستی کد داخل تصویر را وارد کرده، سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک شما نهایی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت ترفندستان است. برداشت مطالب و تصاویر تنها با ذکر نام ترفندستان مجاز است.