تبلیغات در ترفندستان
مشاهده RSS Feed

*آناهیتا*

▬◄ داستان سوء استفاده ی جنسی زن 31 ساله ی چینی از یک پسر 13 ساله (+18) ▬◄

امتیاز ها: 2 رای ها, 3.00 متوسط.
指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや カにか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや カにか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや カにか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや カにか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや カにか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや カにか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛する なたさるかなだ羅山な滝さやかあ なやマヌらは坂花やまあ傘話間に 魚玉らはがやわまぁら花や なたまやかあさらやわはさたなは

واقعا خجالت نکشید زنیکه ی احمق؟؟؟؟!!!

من که اعصابم به هم ریخت !!!!!

ضمنا از بانوانی که مطلبو خوندن بخاطر استفاده از کلماته زشتی مثل 目指یا たま به شدت معذرت میخوام.


0 پسندیدن
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

 1. Milad آواتار ها
  تازه!! میگه
  らは坂花やらは坂花やらは坂花や
  !!!!! خااااک
  0 پسندیدن
 2. *آناهیتا* آواتار ها
  なよいさは早見たかあや
  0 پسندیدن
 3. Vahid sharifi آواتار ها
  わはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや �カにか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな � 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛
  لطفا اینجا رو ویرایش کنید.
  با تشکر.
  0 پسندیدن
 4. Vahid sharifi آواتار ها
  わはさたなは やなたきたなよいさは早見たかあや にか わ 鼻高なわ谷中あだ名はさな たかなあかさやなやまなたあかさ なや帆な肉違耶なだや羅やわマヤな 名棚や探したい以下対する 目指し回友人目指し差が愛
  لطفا این متن رو حذف بفرمایید.
  با تشکر.
  0 پسندیدن
 5. behrooz آواتار ها
  ما آقایون تو جهان امنیت نداریم چرااااا
  0 پسندیدن
 6. heavenlygirl.n6 آواتار ها
  0 پسندیدن
 7. MOHSEN_PIXON آواتار ها
  نقطه ویرگول اینا نداره چرا؟

  از نظر املایی مشکل داره
  0 پسندیدن
 8. reiden آواتار ها
  かなだ羅山な
  هییییییییییی
  چرا سانیور نمیکنید خو
  0 پسندیدن
 9. Kin9et آواتار ها
  واقعا آدم چه چیزا که نمی شنوه
  0 پسندیدن
 10. *آناهیتا* آواتار ها
  帆な肉違耶なだや羅やわマヤな�
  غم انگیزترین جای داستان اینجاست
  0 پسندیدن
 11. behrooz آواتار ها
  در ضمن این متن ژاپنیه نه چینی
  معنیش (به نقل از گوگل) جیگرمو کباب کرد:

  از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه از دوستان مانند عشق به اطراف از ماهی جید اشاره است که Hasa Asara یا اینکه آیا یا توپ و گل از まぁ Yawa در طول داستان چتر گل آه و شیب این تفاوت از نظر آماری معنیدار بود من تاکی نام کاربری kiddle Yanaka طناب قفسه بینی بالا نام مایا و من از گوشت و ندا بادبان 违 耶 شهادت نیست و مشکل، مگه نه قرمز، مانند چسب بیش از Taka Taka سریع あやاز مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه دوستان عشق مانند در اطراف هدف در برابر زیر را برای تو نگاه و همکاران توپ ماهی که تمیز و یا و یا توپ و گل از まぁ Yawa در طول داستان چتر گل آه و شیب قفسه Yawa تفاوت معنی داری توسط تاکی نام کاربری kiddle Yanaka طناب بالا بینی مایا من و از و ندا 违 耶 بادبان گوشت و شهادت مشکل یا قرمز که Taka و چسب بر あや Taka سریع به عنوان از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه دوستان عشق مانند در اطراف هدف در مقابل کمتر از شما می خواهید برای پیدا کردن قفسه ها و نام ماهی از جمله همکاران. توپ و گل از まぁ Yawa در طول داستان چتر گل آه و شیب قفسه Hasa بله Asara تفاوت های قابل توجهی به چنین تاکی نام کاربری kiddle Yanaka بینی طناب بالا و 违 耶 بادبان گوشت و شهادت بود مشکل یا قرمز که Taka و چسب بیش از あや た か سریع آیا یا توپ از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که چنین یا تفاوت به علاوه هدف دوستان عشق مانند در اطراف هدف در مقابل کمتر از شما می خواهم به پیدا کردن قفسه و یا نام مایا من و از و آن خواهد شد از ماهی توپ در طول داستان چتر گل آه و شیب باشد قفسه Hasa بله Asara تفاوت های قابل توجهی از جمله تاکی نام مستعار kiddle است Yanaka طناب بادبان بینی بالا و نشان می دهد دچار مشکل نمی شد، مگه نه قرمز است که Taka و چسب بیش از あや た か سریع که آیا توپ مانند و گل از من بله از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه دوستان عشق مانند در اطراف هدف در مقابل کمتر از شما می خواهید برای پیدا کردن یک قفسه و یا نام مایا من و از و ندا 违 耶 گوشت بین داستان چتر گل آه و شیب این توپ قفسه ماهی من Hasa بله Asara تفاوت قابل توجهی از جمله تاکی نام کاربری kiddle Yanaka بینی طناب بالا شما بله kiddle نشان داد که آیا چسب در طول あや た か سریع اینکه آیا یا توپ و گل از まぁ Yawa آه و مانو از چنین さやか رزن آبشارها که تفاوت هدف به علاوه در یا را دوست دارم دوستان از جمله در اطراف علیه هدف زیر را برای یک قفسه و یا یک نام از مایا و من بادبان و ندا 违 耶 گوشت و گل و شیب نازل شد نیست این توپ قفسه ماهی من Hasa بله Asara است تفاوت قابل توجهی از جمله تاکی نام کاربری kiddle Yanaka بینی طناب بالا بود که چسب بر あや た か سریع آیا یا توپ و گل از まぁ Yawa در طول چتر داستان خوب مانو و پیام که فقط さやか آبشارها رزن که چنین یا تفاوت به علاوه هدف دوستان عشق مانند در اطراف هدف در برابر زیر که می خواهید به پیدا کردن قفسه و یا نام مایا من و از و ندا 违 耶 بادبان گوشت و نه شهادت بود مشکل نیست بله Kana قرمز این توپ های ماهی از یک قفسه Hasa Asara بله من داستان و توپ و گل چتر از まぁ Yawa بین گل ها و تپه آه

  0 پسندیدن
 12. Milad آواتار ها
  معنیش (به نقل از گوگل) جیگرمو کباب کرد:
  الان چیو بود میگفت خودم ترجمه کردم لول
  0 پسندیدن
 13. *آناهیتا* آواتار ها
  از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه از دوستان مانند عشق به اطراف از ماهی جید اشاره است که Hasa Asara یا اینکه آیا یا توپ و گل از まぁ Yawa در طول داستان چتر گل آه و شیب این تفاوت از نظر آماری معنیدار بود من تاکی نام کاربری kiddle Yanaka طناب قفسه بینی بالا نام مایا و من از گوشت و ندا بادبان 违 耶 شهادت نیست و مشکل، مگه نه قرمز، مانند چسب بیش از Taka Taka سریع あやاز مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه دوستان عشق مانند در اطراف هدف در برابر زیر را برای تو نگاه و همکاران توپ ماهی که تمیز و یا و یا توپ و گل از まぁ Yawa در طول داستان چتر گل آه و شیب قفسه Yawa تفاوت معنی داری توسط تاکی نام کاربری kiddle Yanaka طناب بالا بینی مایا من و از و ندا 违 耶 بادبان گوشت و شهادت مشکل یا قرمز که Taka و چسب بر あや Taka سریع به عنوان از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه دوستان عشق مانند در اطراف هدف در مقابل کمتر از شما می خواهید برای پیدا کردن قفسه ها و نام ماهی از جمله همکاران. توپ و گل از まぁ Yawa در طول داستان چتر گل آه و شیب قفسه Hasa بله Asara تفاوت های قابل توجهی به چنین تاکی نام کاربری kiddle Yanaka بینی طناب بالا و 违 耶 بادبان گوشت و شهادت بود مشکل یا قرمز که Taka و چسب بیش از あや た か سریع آیا یا توپ از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که چنین یا تفاوت به علاوه هدف دوستان عشق مانند در اطراف هدف در مقابل کمتر از شما می خواهم به پیدا کردن قفسه و یا نام مایا من و از و آن خواهد شد از ماهی توپ در طول داستان چتر گل آه و شیب باشد قفسه Hasa بله Asara تفاوت های قابل توجهی از جمله تاکی نام مستعار kiddle است Yanaka طناب بادبان بینی بالا و نشان می دهد دچار مشکل نمی شد، مگه نه قرمز است که Taka و چسب بیش از あや た か سریع که آیا توپ مانند و گل از من بله از مانو و یا پیام های که فقط さやか آبشارها رزن که هدف یا تفاوت علاوه دوستان عشق مانند در اطراف هدف در مقابل کمتر از شما می خواهید برای پیدا کردن یک قفسه و یا نام مایا من و از و ندا 违 耶 گوشت بین داستان چتر گل آه و شیب این توپ قفسه ماهی من Hasa بله Asara تفاوت قابل توجهی از جمله تاکی نام کاربری kiddle Yanaka بینی طناب بالا شما بله kiddle نشان داد که آیا چسب در طول あや た か سریع اینکه آیا یا توپ و گل از まぁ Yawa آه و مانو از چنین さやか رزن آبشارها که تفاوت هدف به علاوه در یا را دوست دارم دوستان از جمله در اطراف علیه هدف زیر را برای یک قفسه و یا یک نام از مایا و من بادبان و ندا 违 耶 گوشت و گل و شیب نازل شد نیست این توپ قفسه ماهی من Hasa بله Asara است تفاوت قابل توجهی از جمله تاکی نام کاربری kiddle Yanaka بینی طناب بالا بود که چسب بر あや た か سریع آیا یا توپ و گل از まぁ Yawa در طول چتر داستان خوب مانو و پیام که فقط さやか آبشارها رزن که چنین یا تفاوت به علاوه هدف دوستان عشق مانند در اطراف هدف در برابر زیر که می خواهید به پیدا کردن قفسه و یا نام مایا من و از و ندا 违 耶 بادبان گوشت و نه شهادت بود مشکل نیست بله Kana قرمز این توپ های ماهی از یک قفسه Hasa Asara بله من داستان و توپ و گل چتر از まぁ Yawa بین گل ها و تپه آه
  قسمت قرمز رنگ ميشه اين :

  な滝さやかあ
  واي دلم كباب شد،بيچاره پسره
  0 پسندیدن
  ویرایش‌شده October 9th, 2012 در 12:25 توسط *آناهیتا*
 14. behrooz آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط Milad
  الان چیو بود میگفت خودم ترجمه کردم لول
  خب ترجمه من روان تر و دقیق تره واسه همین اگه میگفتم کار خودمه تابلو میشد
  0 پسندیدن
 15. chio آواتار ها
  درود به همه دوستای گلم
  دلم برای همتون تنگ شده بود

  ببخشیدا
  این متن اول وبلاگ ژاپنیه نه چینی

  فعلا
  0 پسندیدن
  ویرایش‌شده October 18th, 2012 در 22:30 توسط chio
 16. *آناهیتا* آواتار ها
  آورین چیو آورین :دی
  1 پسندیدن
  پسندیدن Milad

اکنون ساعت 03:00 برپایه‌ی ساعت جهانی (GMT +3.5) می‌باشد.

تبلیغات متنی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه‌ی سایت، جدیدترین ترفندها، نقد و بررسی‌ها و مطالب مدرسه فناوری به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می‌شود. بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی «مشترک شوید»، بایستی کد داخل تصویر را وارد کرده، سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک شما نهایی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت ترفندستان است. برداشت مطالب و تصاویر تنها با ذکر نام ترفندستان مجاز است.