تبلیغات در ترفندستان
مشاهده RSS Feed

gilishop

تهیه و خرید سوغات و صنایع دستی گیلان

به این مطلب امتیاز بدهید
<h2>معرفی و <a href="https://gilishop.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467">خرید سوغات گیلان</a> | <a href="https://gilishop.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467">سوغات گیلان</a> شامل چه مواردی است؟</h2>
استان گیلان به دلیل برخورداری از هنرمندان و صنعت گران خاص خود همواره به دنبال تهیه و تولید صنایع دستی و هنر ناب گیلانی است، از این رو به خوبی توانسته است محصولات بسیار زیبا و مناسبی را تهیه کند که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/sofal-gilan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>محصولات سفالی گیلان</strong></a> (<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/sofal-gilan/koze-ab/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>کوزه آب</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/sofal-gilan/koze-mast/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>کوزه ماست</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/sofal-gilan/gamaj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>گمج</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/sofal-gilan/nimkar/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>نمکیار</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/sofal-gilan/tanor-tabe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>تابه</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>تنور</strong></a> و…)


<strong>انواع <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/choob/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467">محصولات چوبی گیلان</a></strong> ( <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/choob/vardane/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>وردنه</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/choob/gosht-koob/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>گوشت کوب</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/choob/takhte-goosht/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>تخته گوشت</strong></a> و….)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/hasir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>محصولات حصیری</strong></a> (انواع سفره های حصیری، انواع زنبیل های حصیری، انواع سبد های حصیری، جَوَر و…)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/morvar/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>محصولات مرواربافی</strong></a> (سبد، زنبیل و…)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/kapo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>محصولات کپوبافی</strong></a> (سبد، زنبیل، جا نانی، جا آرایشی و…)


<strong><a href="https://gilishop.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467">لباس محلی گیلان</a> و <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/lebas-arosak-mahali/aroosaak-mahali-gilan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467">عروسک دخترانه ماسوله</a></strong> (لباس محلی مردانه، لباس محلی زنانه، لباس محلی بچه گانه، شال و روسری، کلاه و دستکش، پاپوش و انواع شال گردن)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/baftani/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>محصولات بافتنی</strong></a> (انواع کیف، انواع عروسک، لیف، اسکاج و…)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/chadoor-shab/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>چادرشب بافی</strong></a> (انواع چادرشب و سایر محصولات چادر شب بافی)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/tea/ghalam-gilan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>چای گیلان</strong></a> (<strong><a href="https://gilishop.ir/product/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467">چای قلم درجه یک</a></strong>، <a href="https://gilishop.ir/product/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>چای قلم درجه دو</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-15-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>چای شکسته</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>چای سبز</strong></a>)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/berenj-gilan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>برنج گیلان</strong></a> (<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/berenj-gilan/hashemi-gilan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>برنج هاشمی</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/berenj-gilan/ali-kazemi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>برنج علی کاظمی</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/khoraki-va-ashamidani/berenj/sobos-berenj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>سبوس برنج</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/berenj-gilan/javane-gandom/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>جوانه گندم</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/berenj-gilan/nim-dane/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>برنج نیم دانه</strong></a>)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/nan-va-shrini/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>نان و شیرینی جات گیلان</strong></a> (کلوچه فومن، کوکی لاهیجان، نان خلفه، نان تمیجان و…)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/nan-va-shrini/koloche/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>کلوچه محلی گیلان</strong></a> (<a href="https://gilishop.ir/product/%DA%A9%D9%84%D9%88%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>کلوچه فومن</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>کوکی لاهیجان</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%88%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>کوکی خانگی لاهیجان</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>رشته خوشکار</strong></a>)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/nan-va-shrini/nan-mahali/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>نان های محلی گیلان</strong></a> ( <a href="https://gilishop.ir/product/%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-3-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>نان خرفه</strong></a> یا خلفه، <a href="https://gilishop.ir/product/%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-12-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>نان تمیجان</strong></a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-30-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>نان برنجی</strong></a>)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/torshi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>ترشیجات محلی گیلان</strong></a> (<strong><a href="https://gilishop.ir/product/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C/" data-mil="9467">ترشی لیته</a> ،<a href="https://gilishop.ir/product/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C/" data-mil="9467">ترشی مخلوط</a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/" data-mil="9467">نمک سبز (دلار محلی گیلان)</a>،<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/torshi/lavashak/" data-mil="9467">لواشک خانگی</a>،<a href="https://gilishop.ir/product/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/" data-mil="9467">رب آلوچه</a>،<a href="https://gilishop.ir/product/%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1/" data-mil="9467">رب نارنج</a>،<a href="https://gilishop.ir/product/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87/" data-mil="9467">آب نارنج</a>،<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/torshi/zeytoon-va-roghan/" data-mil="9467">زیتون و روغن زیتون گیلان</a></strong> )خرید سوغات گیلان در ارومیه


<a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/giahi-va-khoshkbar/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>خشکبار گیلان</strong></a> (<strong><a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/giahi-va-khoshkbar/asal/" data-mil="9467">عسل طبیعی گیلان</a>، <a href="https://gilishop.ir/product-category/sanayehdasti/giahi-va-khoshkbar/morakabat-gilan/" data-mil="9467">مرکبات گیلان</a>،<a href="https://gilishop.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-500-%DA%AF%D8%B1%D9%85/" data-mil="9467">بادام آستانه اشرفیه</a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-1-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88/" data-mil="9467">فندق همراه با پوست</a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-1-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85/" data-mil="9467">فندق بدون پوست</a>، <a href="https://gilishop.ir/product/%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d9%81%d9%86%d8%af%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/" data-mil="9467">فندق خام (مغز فندق)</a>، <a href="https://gilishop.ir/shop/#" data-mil="9467">گردو همراه با پوست</a> ، <a href="https://gilishop.ir/shop/#" data-mil="9467">گردو بدون پوست</a> </strong>)


<a href="https://gilishop.ir/product-category/khoraki-gilan/sabzijaat-mahali-gilan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mil="9467"><strong>سبزیجات محلی گیلان</strong></a> (اناربیج، پیاز سرخ شده، قرمه سبزی، بادمجان کبابی و…)


&nbsp;
<h3><strong>شماره تماس ها و راه های ارتباطی مجموعه چیست؟</strong></h3>
آدرس پستی: گیلان – رودسر – خیابان انقلاب – رو به روی پمپ بنزین داخل شهر – کوچه شهید رحیمی – جنب ۶ واحدی


<strong>کد پستی: ۴۴۸۱۹۷۸۸۸۷</strong>


<strong>شماره تلفن همراه: ۰۹۳۰۹۹۳۲۱۲۰</strong>


<strong>شماره شرکت: ۰۱۳۴۲۶۲۰۷۰۹</strong>
0 پسندیدن

نظرات

اکنون ساعت 14:59 برپایه‌ی ساعت جهانی (GMT +3.5) می‌باشد.

تبلیغات متنی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه‌ی سایت، جدیدترین ترفندها، نقد و بررسی‌ها و مطالب مدرسه فناوری به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می‌شود. بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی «مشترک شوید»، بایستی کد داخل تصویر را وارد کرده، سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک شما نهایی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت ترفندستان است. برداشت مطالب و تصاویر تنها با ذکر نام ترفندستان مجاز است.