تبلیغات در ترفندستان

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصاً در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :mrgreen:
  Mr. Green
  Mr. Green
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :happydance:
  Happy Dance
  Happy Dance
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :FloorLaughing:
  FloorLaughing
  FloorLaughing
 • :Laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :laaaugh:
  Laaaugh
  Laaaugh
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :lol2:
  LOL
  LOL
 • :surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :menace:
  Menace
  Menace
 • :drooling:
  Drooling
  Drooling
 • :whistiling:
  Whistiling
  Whistiling
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :Dr:
  Dr
  Dr
 • :bigly:
  Bigly
  Bigly
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • ;-)
  Wink
  Wink
 • :waiting:
  Waiting
  Waiting
 • 8O
  Shocked
  Shocked
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :recourse:
  Recourse
  Recourse
 • :haaaa:
  Haaaa
  Haaaa
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :thankyou2:
  Thankyou2
  Thankyou2
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :rose 2:
  Rose 2
  Rose 2
 • :tfs-hooray:
  Tarfandestan Hooray2
  Tarfandestan Hooray2
 • :read:
  Read
  Read
 • :dots:
  Dots
  Dots
 • :dash:
  Dash
  Dash
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :abusive :
  Abusive
  Abusive
 • :Sick:
  Sick
  Sick
 • :vahidrk:
  Vahidrk
  Vahidrk
 • :cryng 2:
  Crying 2
  Crying 2
 • :consoling2:
  Consoling2
  Consoling2
 • :papillon:
  Papillon
  Papillon
 • :wah:
  WAH
  WAH
 • :moustachel:
  Moustachel
  Moustachel
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :gimmefive:
  Gimme Five
  Gimme Five
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :hurry:
  Hurry
  Hurry
 • :TarfandestanHoo:
  Tarfandestan Hooray 7
  Tarfandestan Hooray 7
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :Smug:
  Smug
  Smug
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :th_running1:
  Th Running1
  Th Running1
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :waiting2:
  Waiting 2
  Waiting 2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • 8)
  Cool
  Cool
 • :girl_cry2:
  Girl Cry 2
  Girl Cry 2
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :-|
  Neutral
  Neutral
 • :quarrel:
  Quarrel
  Quarrel
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :-D
  Very Happy
  Very Happy
 • :curtsey:
  Curtsey
  Curtsey
 • :Eyelashes:
  Eyelashes
  Eyelashes
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :Worried:
  Worried
  Worried
 • :wavesmile:
  Wavesmile
  Wavesmile
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :mornincoffee:
  Mornincoffee
  Mornincoffee
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :crippled:
  Crippled
  Crippled
 • :smking2:
  Smking2
  Smking2
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :hammerpc:
  Hammerpc
  Hammerpc
 • :-o
  Surprised
  Surprised
 • :empathy3:
  Empathy 3
  Empathy 3
 • :bedding:
  Bedding
  Bedding
 • :NotTalking:
  NotTalking
  NotTalking
 • :huya:
  Huya
  Huya
 • :imsorry:
  Im Sorry
  Im Sorry
 • :delay2:
  Delay2
  Delay2
 • :D
  Very Happy
  Very Happy
 • :Big green 2:
  Big Green 2
  Big Green 2
 • :uhum:
  Uhum
  Uhum
 • :evillaugh:
  Evillaugh
  Evillaugh
 • :am:
  Am
  Am
 • :TFS Hooray5:
  TFS Hooray5
  TFS Hooray5
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :Smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :not-me:
  Not Me
  Not Me
 • :thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :???:
  Confused
  Confused
 • :girl_cool:
  Girl Cool
  Girl Cool
 • :bouquet2:
  Bouquet2
  Bouquet2
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :no.no:
  No No
  No No
 • :goodsigh2:
  Goodsigh2
  Goodsigh2
 • :(
  Sad
  Sad
 • :2ugly:
  2ugly
  2ugly
 • :DontTellAnyone:
  DontTellAnyone
  DontTellAnyone
 • :clever:
  Clever
  Clever
 • :rosary:
  Rosary
  Rosary
 • :Winking:
  Winking
  Winking
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :dream:
  Dream
  Dream
 • :yes_yes:
  Yes Yes
  Yes Yes
 • :-P
  Razz
  Razz
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :thankyou:
  Thank You
  Thank You
 • :rose 3:
  Rose 3
  Rose 3
 • :hamham:
  Hamham
  Hamham
 • :d_martini:
  D Martini
  D Martini
 • :baribari:
  Baribari
  Baribari
 • :LoveStruck:
  LoveStruck
  LoveStruck
 • :goodjob:
  Goodjob
  Goodjob
 • :imok:
  Im OK
  Im OK
 • :delay:
  Delay
  Delay
 • :o
  Surprised
  Surprised
 • :at wits end:
  At Wits End
  At Wits End
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :grin2:
  Grin
  Grin
 • :chewing:
  Chewing
  Chewing
 • :TFSHooray5:
  Tarfandestan Hooray 5
  Tarfandestan Hooray 5
 • :pc:
  Pc
  Pc
 • :roll:
  Rolling Eyes
  Rolling Eyes
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :scream:
  Scream
  Scream
 • :jumper:
  Jumper
  Jumper
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • :-?
  Confused
  Confused
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :Silly:
  Silly
  Silly
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :nailbitting:
  Nailbitting
  Nailbitting
 • :glassesf:
  Glassesf
  Glassesf
 • :eek:
  Surprised
  Surprised
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :Crying:
  Crying
  Crying
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :MaBishtar:
  MaBishtar
  MaBishtar
 • :rope:
  Rope
  Rope
 • :Tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :uglyadvice:
  Uglyadvice
  Uglyadvice
 • :love:
  Love
  Love
 • :yapyapyap:
  Yap Yap Yap
  Yap Yap Yap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :-x
  Mad
  Mad
 • :good_luck:
  Good Luck
  Good Luck
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :halfwitted2:
  Halfwitted2
  Halfwitted2
 • :-(
  Sad
  Sad
 • :bannana:
  Bannana
  Bannana
 • :dancing2:
  Dancing2
  Dancing2
 • :)
  Smile
  Smile
 • :agree:
  Agree
  Agree
 • :yooya:
  Yooya
  Yooya
 • :nope:
  Nope
  Nope
 • :tarfandestan hooray
  Tarfandestan Hooray
  Tarfandestan Hooray
 • :okugly:
  Okugly
  Okugly
 • :twisted:
  Twisted Evil
  Twisted Evil
 • :i dont know:
  I Dont Know
  I Dont Know
 • :na:
  Na
  Na
 • :bully:
  Bully
  Bully
 • :Vishenka_04.:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :?
  Confused
  Confused
 • :whose_there:
  Whos there
  Whos there
 • :blink2:
  Blink2
  Blink2
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :music:
  Music
  Music
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :chleader:
  Ch-leader
  Ch-leader
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :bottle:
  Bottle
  Bottle
 • :happy birthday tarf
  Happy Birthday Tarfandestan
  Happy Birthday Tarfandestan
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ugly2:
  Ugly2
  Ugly2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :x
  Mad
  Mad
 • :give_heart:
  Give Heart
  Give Heart
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :rose 1:
  Rose 1
  Rose 1
 • :halfwitted:
  Halfwitted
  Halfwitted
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :dont want to see:
  Dont Want To See
  Dont Want To See
 • :advice3:
  Advice3
  Advice3
 • :Kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :dancing:
  Dancing
  Dancing
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :TFSHooray9:
  Tarfandestan Hooray 9
  Tarfandestan Hooray 9
 • :neepple:
  Neepple
  Neepple
 • :evil:
  Evil or Very Mad
  Evil or Very Mad
 • :hysteric:
  Hysteric
  Hysteric
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ok:
  OK
  OK
 • :vishenkal_daisy.:
  Vishenkal Daisy
  Vishenkal Daisy
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :shock:
  Shocked
  Shocked
 • :crazy2:
  Crazy 2
  Crazy 2
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :Sad:
  Sad
  Sad
 • :mocking:
  Mocking
  Mocking
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :rant:
  Rant
  Rant
 • :Blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :hi tarfandestan:
  Hi Tarfandestan
  Hi Tarfandestan
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :?:
  Question
  Question
 • :Surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :rule2:
  Rule2
  Rule2
 • :ugly:
  Ugly
  Ugly
 • :Stop:
  Stop
  Stop
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :lol:
  Laughing
  Laughing
 • :girl_in_dreams:
  Girl In Dreams
  Girl In Dreams
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :sadbye:
  Sadbye
  Sadbye
 • :rain bow:
  Rain Bow
  Rain Bow
 • :-)
  Smile
  Smile
 • :dayderming:
  Dayderming
  Dayderming
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Hug:
  Hug
  Hug
 • :dep:
  Dep
  Dep
 • :crybedding:
  Crybedding
  Crybedding
 • :yay:
  Yay
  Yay
 • :dntknw:
  Dont Know
  Dont Know
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :msgreen:
  Ms. Green
  Ms. Green
 • :cry:
  Crying or Very sad
  Crying or Very sad
 • :heehee:
  Heehee
  Heehee
 • :icon_frown:
  Icon Frown
  Icon Frown
 • :snake:
  Snake
  Snake
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :vishenkad_guess:
  Vishenkad Guess
  Vishenkad Guess
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • 8-O
  Shocked
  Shocked
 • :gdau:
  Gdau
  Gdau
 • :RaisedEyebrow:
  RaisedEyebrow
  RaisedEyebrow
 • :lqqtqv:
  Lqqtqv
  Lqqtqv
 • :fever:
  Fever
  Fever
 • :p
  Razz
  Razz
 • :broken heart:
  Broken Heart
  Broken Heart
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :BigGrin:
  BigGrin
  BigGrin
 • :×:
  Mr. Green
  Mr. Green
 • :welcome tarfandesta
  Welcome Tarfandestan
  Welcome Tarfandestan
 • :reading2:
  Reading2
  Reading2
 • :!:
  Exclamation
  Exclamation
 • :StraightFace:
  StraightFace
  StraightFace
 • :toothbrush:
  Toothbrush
  Toothbrush
 • :help:
  Help
  Help
 • :whew:
  Whew
  Whew
 • 8-)
  Cool
  Cool
 • :girl_curtsey:
  Girl Curtsey
  Girl Curtsey
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :rose3:
  Rose3
  Rose3
 • :neutral:
  Neutral
  Neutral
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :grin:
  Very Happy
  Very Happy
 • :dancegirl2:
  Dancegirl 2
  Dancegirl 2
 • :abusiveness:
  Abusiveness
  Abusiveness
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :Yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :writing:
  Writing
  Writing
 • :oops:
  Embarassed
  Embarassed
 • :heart love:
  Heart Love
  Heart Love
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :snapoutofit:
  Snapoutofit
  Snapoutofit
 • :heat:
  Heat
  Heat
 • :flowerysmile:
  Flowery Smile
  Flowery Smile
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Party:
  Party
  Party
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :|
  :|
  :|

اکنون ساعت 11:48 برپایه‌ی ساعت جهانی (GMT +3.5) می‌باشد.

تبلیغات متنی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه‌ی سایت، جدیدترین ترفندها، نقد و بررسی‌ها و مطالب مدرسه فناوری به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می‌شود. بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی «مشترک شوید»، بایستی کد داخل تصویر را وارد کرده، سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک شما نهایی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت ترفندستان است. برداشت مطالب و تصاویر تنها با ذکر نام ترفندستان مجاز است.