تبلیغات در ترفندستان

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصاً در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :mrgreen:
  Mr. Green
  Mr. Green
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :happydance:
  Happy Dance
  Happy Dance
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :FloorLaughing:
  FloorLaughing
  FloorLaughing
 • :Laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :laaaugh:
  Laaaugh
  Laaaugh
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :lol2:
  LOL
  LOL
 • :surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :menace:
  Menace
  Menace
 • :drooling:
  Drooling
  Drooling
 • :whistiling:
  Whistiling
  Whistiling
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :Dr:
  Dr
  Dr
 • :bigly:
  Bigly
  Bigly
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • ;-)
  Wink
  Wink
 • :waiting:
  Waiting
  Waiting
 • 8O
  Shocked
  Shocked
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :recourse:
  Recourse
  Recourse
 • :haaaa:
  Haaaa
  Haaaa
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :thankyou2:
  Thankyou2
  Thankyou2
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :rose 2:
  Rose 2
  Rose 2
 • :tfs-hooray:
  Tarfandestan Hooray2
  Tarfandestan Hooray2
 • :read:
  Read
  Read
 • :dots:
  Dots
  Dots
 • :dash:
  Dash
  Dash
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :abusive :
  Abusive
  Abusive
 • :Sick:
  Sick
  Sick
 • :vahidrk:
  Vahidrk
  Vahidrk
 • :cryng 2:
  Crying 2
  Crying 2
 • :consoling2:
  Consoling2
  Consoling2
 • :papillon:
  Papillon
  Papillon
 • :wah:
  WAH
  WAH
 • :moustachel:
  Moustachel
  Moustachel
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :dream:
  Dream
  Dream
 • :yes_yes:
  Yes Yes
  Yes Yes
 • :-P
  Razz
  Razz
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Winking:
  Winking
  Winking
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :d_martini:
  D Martini
  D Martini
 • :baribari:
  Baribari
  Baribari
 • :LoveStruck:
  LoveStruck
  LoveStruck
 • :goodjob:
  Goodjob
  Goodjob
 • :thankyou:
  Thank You
  Thank You
 • :rose 3:
  Rose 3
  Rose 3
 • :hamham:
  Hamham
  Hamham
 • :grin2:
  Grin
  Grin
 • :chewing:
  Chewing
  Chewing
 • :TFSHooray5:
  Tarfandestan Hooray 5
  Tarfandestan Hooray 5
 • :pc:
  Pc
  Pc
 • :roll:
  Rolling Eyes
  Rolling Eyes
 • :imok:
  Im OK
  Im OK
 • :delay:
  Delay
  Delay
 • :o
  Surprised
  Surprised
 • :at wits end:
  At Wits End
  At Wits End
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • :-?
  Confused
  Confused
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :Silly:
  Silly
  Silly
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :scream:
  Scream
  Scream
 • :jumper:
  Jumper
  Jumper
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :Crying:
  Crying
  Crying
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :MaBishtar:
  MaBishtar
  MaBishtar
 • :rope:
  Rope
  Rope
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :nailbitting:
  Nailbitting
  Nailbitting
 • :glassesf:
  Glassesf
  Glassesf
 • :eek:
  Surprised
  Surprised
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :yapyapyap:
  Yap Yap Yap
  Yap Yap Yap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :-x
  Mad
  Mad
 • :good_luck:
  Good Luck
  Good Luck
 • :Tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :uglyadvice:
  Uglyadvice
  Uglyadvice
 • :love:
  Love
  Love
 • :bannana:
  Bannana
  Bannana
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :halfwitted2:
  Halfwitted2
  Halfwitted2
 • :-(
  Sad
  Sad
 • :yooya:
  Yooya
  Yooya
 • :nope:
  Nope
  Nope
 • :tarfandestan hooray
  Tarfandestan Hooray
  Tarfandestan Hooray
 • :okugly:
  Okugly
  Okugly
 • :twisted:
  Twisted Evil
  Twisted Evil
 • :i dont know:
  I Dont Know
  I Dont Know
 • :dancing2:
  Dancing2
  Dancing2
 • :)
  Smile
  Smile
 • :agree:
  Agree
  Agree
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :?
  Confused
  Confused
 • :whose_there:
  Whos there
  Whos there
 • :blink2:
  Blink2
  Blink2
 • :na:
  Na
  Na
 • :bully:
  Bully
  Bully
 • :Vishenka_04.:
  Vishenka 04
  Vishenka 04
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :bottle:
  Bottle
  Bottle
 • :happy birthday tarf
  Happy Birthday Tarfandestan
  Happy Birthday Tarfandestan
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :music:
  Music
  Music
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :chleader:
  Ch-leader
  Ch-leader
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :x
  Mad
  Mad
 • :give_heart:
  Give Heart
  Give Heart
 • :Thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ugly2:
  Ugly2
  Ugly2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :dont want to see:
  Dont Want To See
  Dont Want To See
 • :advice3:
  Advice3
  Advice3
 • :Kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :rose 1:
  Rose 1
  Rose 1
 • :halfwitted:
  Halfwitted
  Halfwitted
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :TFSHooray9:
  Tarfandestan Hooray 9
  Tarfandestan Hooray 9
 • :neepple:
  Neepple
  Neepple
 • :evil:
  Evil or Very Mad
  Evil or Very Mad
 • :hysteric:
  Hysteric
  Hysteric
 • :dancing:
  Dancing
  Dancing
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :shock:
  Shocked
  Shocked
 • :crazy2:
  Crazy 2
  Crazy 2
 • :birthday:
  Birthday
  Birthday
 • :Sad:
  Sad
  Sad
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :ok:
  OK
  OK
 • :vishenkal_daisy.:
  Vishenkal Daisy
  Vishenkal Daisy
 • :Blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :hi tarfandestan:
  Hi Tarfandestan
  Hi Tarfandestan
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :?:
  Question
  Question
 • :mocking:
  Mocking
  Mocking
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :rant:
  Rant
  Rant
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :lol:
  Laughing
  Laughing
 • :girl_in_dreams:
  Girl In Dreams
  Girl In Dreams
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :Surprised:
  Surprised
  Surprised
 • :rule2:
  Rule2
  Rule2
 • :ugly:
  Ugly
  Ugly
 • :Stop:
  Stop
  Stop
 • :dayderming:
  Dayderming
  Dayderming
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Hug:
  Hug
  Hug
 • :dep:
  Dep
  Dep
 • :sadbye:
  Sadbye
  Sadbye
 • :rain bow:
  Rain Bow
  Rain Bow
 • :-)
  Smile
  Smile
 • :yay:
  Yay
  Yay
 • :dntknw:
  Dont Know
  Dont Know
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :msgreen:
  Ms. Green
  Ms. Green
 • :cry:
  Crying or Very sad
  Crying or Very sad
 • :heehee:
  Heehee
  Heehee
 • :crybedding:
  Crybedding
  Crybedding
 • 8-O
  Shocked
  Shocked
 • :gdau:
  Gdau
  Gdau
 • :RaisedEyebrow:
  RaisedEyebrow
  RaisedEyebrow
 • :icon_frown:
  Icon Frown
  Icon Frown
 • :snake:
  Snake
  Snake
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :vishenkad_guess:
  Vishenkad Guess
  Vishenkad Guess
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :BigGrin:
  BigGrin
  BigGrin
 • :×:
  Mr. Green
  Mr. Green
 • :welcome tarfandesta
  Welcome Tarfandestan
  Welcome Tarfandestan
 • :reading2:
  Reading2
  Reading2
 • :!:
  Exclamation
  Exclamation
 • :lqqtqv:
  Lqqtqv
  Lqqtqv
 • :fever:
  Fever
  Fever
 • :p
  Razz
  Razz
 • :broken heart:
  Broken Heart
  Broken Heart
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :whew:
  Whew
  Whew
 • 8-)
  Cool
  Cool
 • :girl_curtsey:
  Girl Curtsey
  Girl Curtsey
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :StraightFace:
  StraightFace
  StraightFace
 • :toothbrush:
  Toothbrush
  Toothbrush
 • :help:
  Help
  Help
 • :dancegirl2:
  Dancegirl 2
  Dancegirl 2
 • :abusiveness:
  Abusiveness
  Abusiveness
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :rose3:
  Rose3
  Rose3
 • :neutral:
  Neutral
  Neutral
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :grin:
  Very Happy
  Very Happy
 • :oops:
  Embarassed
  Embarassed
 • :heart love:
  Heart Love
  Heart Love
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :Yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :writing:
  Writing
  Writing
 • :flowerysmile:
  Flowery Smile
  Flowery Smile
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Party:
  Party
  Party
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :snapoutofit:
  Snapoutofit
  Snapoutofit
 • :heat:
  Heat
  Heat
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :hurry:
  Hurry
  Hurry
 • :TarfandestanHoo:
  Tarfandestan Hooray 7
  Tarfandestan Hooray 7
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :gimmefive:
  Gimme Five
  Gimme Five
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :big_boss:
  Big Boss
  Big Boss
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :waiting2:
  Waiting 2
  Waiting 2
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • 8)
  Cool
  Cool
 • :girl_cry2:
  Girl Cry 2
  Girl Cry 2
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :Smug:
  Smug
  Smug
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :th_running1:
  Th Running1
  Th Running1
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :Eyelashes:
  Eyelashes
  Eyelashes
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :-|
  Neutral
  Neutral
 • :quarrel:
  Quarrel
  Quarrel
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :-D
  Very Happy
  Very Happy
 • :curtsey:
  Curtsey
  Curtsey
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :mornincoffee:
  Mornincoffee
  Mornincoffee
 • :razz:
  Razz
  Razz
 • :crippled:
  Crippled
  Crippled
 • :Worried:
  Worried
  Worried
 • :wavesmile:
  Wavesmile
  Wavesmile
 • :-o
  Surprised
  Surprised
 • :empathy3:
  Empathy 3
  Empathy 3
 • :bedding:
  Bedding
  Bedding
 • :NotTalking:
  NotTalking
  NotTalking
 • :huya:
  Huya
  Huya
 • :smking2:
  Smking2
  Smking2
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :hammerpc:
  Hammerpc
  Hammerpc
 • :evillaugh:
  Evillaugh
  Evillaugh
 • :am:
  Am
  Am
 • :TFS Hooray5:
  TFS Hooray5
  TFS Hooray5
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :imsorry:
  Im Sorry
  Im Sorry
 • :delay2:
  Delay2
  Delay2
 • :D
  Very Happy
  Very Happy
 • :Big green 2:
  Big Green 2
  Big Green 2
 • :uhum:
  Uhum
  Uhum
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :???:
  Confused
  Confused
 • :girl_cool:
  Girl Cool
  Girl Cool
 • :bouquet2:
  Bouquet2
  Bouquet2
 • :Smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :not-me:
  Not Me
  Not Me
 • :thinking:
  Thinking
  Thinking
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :2ugly:
  2ugly
  2ugly
 • :DontTellAnyone:
  DontTellAnyone
  DontTellAnyone
 • :clever:
  Clever
  Clever
 • :rosary:
  Rosary
  Rosary
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :no.no:
  No No
  No No
 • :goodsigh2:
  Goodsigh2
  Goodsigh2
 • :(
  Sad
  Sad
 • :|
  :|
  :|

اکنون ساعت 23:01 برپایه‌ی ساعت جهانی (GMT +3.5) می‌باشد.

تبلیغات متنی

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه‌ی سایت، جدیدترین ترفندها، نقد و بررسی‌ها و مطالب مدرسه فناوری به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می‌شود. بعد از کلیک بر روی دکمه‌ی «مشترک شوید»، بایستی کد داخل تصویر را وارد کرده، سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کنید و روی لینک تأیید کلیک کنید تا اشتراک شما نهایی شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت ترفندستان است. برداشت مطالب و تصاویر تنها با ذکر نام ترفندستان مجاز است.