اتحادیه بین‌المللی ITU وابسته به سازمان ملل متحد که سال‌هاست با کار بر روی مباحث فنی فراوان تلاش کرده همکاری جمعی در این زمینه‌ها را شکل دهد، جمعه گذشته نخستین استاندارد جهانی در حوزه کلان‌داده‌ها(Big Data) را عرضه کرد.


به گزارش ایتنا از [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] به نقل از آی.تی.نیوز، استاندارد تازه بین‌المللی، حاوی پیش‌نیازها، قابلیت‌ها و کاربردهای کلان‌داده‌های مبتنی بر فضای ابری است. در استاندارد مزبور بر این مسئله هم تاکید شده که منافع این فناوری می‌تواند در یک مقیاس جهانی بدست آید.
این استاندارد ضمنا شرح می‌دهد که چگونه سیستم‌های پردازش ابری می‌توانند موجب پدید آوردن کلان‌داده‌ها گردند.

به گفته یکی از مدیران ITU استاندارد ارائه شده جدید، مبانی جهانی مورد توافق برای کلان‌داده‌های مبتنی بر فضای ابری را فراهم کرده است.
در تشریح این استاندارد جدید، موضوعاتی مانند توصیه‌ها و الزامات جمع‌آوری داده‌ها، مشاهده، تحلیل و ذخیره‌سازی، و نیز مسائلی مانند ملاحظات امنیتی ذکر شده است.


با این حال ظاهرا در این استاندارد، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با شرایط و ضوابط حاکم بر شرکت‌ها و وضعیت کنونی به چشم نمی‌خورد.
به نظر می‌رسد این نکته از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که غالبا در فضای فناوری‌های جدید و پیش از شکل گرفتن استاندارد رسمی، شرکت‌ها و سازندگان نوعی توافق و هماهنگی میان یکدیگر را شکل می‌دهند که در نتیجه آن، چندگانگی و اختلاف رویه‌ها کاهش می‌یابد.

به گفته یک کارشناس، این هماهنگی در فضای فناوری کلان‌داده‌ها هم اتفاق افتاده و نتیجتا توافق جمعی را پیش‌تر شکل داده است.