به گزارش ترفندستان, به نقل از لنفورماتیسین, اکنون برای چندین سرویس گوگل و هر ثانیه استفاده از انها باید صورتحساب پرداخت.

Compute Engine, Container Engine, Cloud Dataproc و App Engine, سرویسهای مختلف گوگل هستند که گوگل برای استفاده هر ثانیه از انها فاکتور صادر میکند و این حتی شامل استفاده انها روی ماشینهای مجازی Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et SUSE Enterprise Linux Serve نیز میشود.

گوگل میگوید : "در اکثر موارد, تفاوت فاکتور دقیقه و ثانیه بسیار اندک است" و همانند تفاوت فاکتور دقیقه و ساعت نیست.

گوگل در راه محاسباتی قدم گذاشته که مسلما فاکتور ثانیه ای برایش ده ها سنت بیشتر منفعت دارد.

این خبر انحصارا برای ترفندستان ترجمه شده و کلیه حقوق مادی و معنوی ان مربوط و متعلق به وب سایت ترفندستان است. کپی این خبر فقط با قید نام ترفندستان مجاز است.