[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
Gifferly برنامه ای رایگان برای تهیه تصاویر متحرک از فعالیتهای روی دسکتاپ است که امکان مدت زمان تعیین شده برای اینکار را نیر فراهم میسازد و تصویر متحرک تهیه شده را بطور خودکار در برنامه مورد نظر کاربر نمایش میدهد.

همچنین Gifferly امکان تعیین پارامترهای بسیاری برای ذخیره نظیر طول زمان ذخیره به ثانیه و نمایش نشانگر و یا خیر و کلیکها در تصویرها را فراهم میسازد. بعلاوه میتواند تصویر متحرک ذخیره شده را برای مدتی نامشخص نیز گشوده و اجرا کند.

Gifferly از ویندوزهای 7 تا 10 پشتیبانی میکند.

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]