[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
HT Parental Controls Software برای پیگیری فعالیتهای کودکان روی اینترنت میباشد که از ویژگیهای ان دانستن سایتهای بازدید شده در زمان واقعی و ذخیره انچه روی صفحه کلید تایپ شده و موضوعات چتهای انجام شده و امکان تهیه یک لیست سیاه با ادرسهای ممنوعه برای بازید و یا بازدید در فاصله زمانهائی معین و محدود ساختن دسترسی به اینترنت از روی یک کامپیوتر و یا تعیین ساعتهای مجاز برای کانکشن به اینترنت و غیره را فراهم ساخته و میتواند لاگ تمامی فعالیتهای اینترنتی و غیره چون سایتهای بازدید شده و یا برنامه های اجرا شده و عکسهای گرفته شده از صفحه نمایش را به ادرس ایمیلی که مایلید ارسال کند

برای دانلود HT Parental Controls Software نسخه 15.0.3[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و یا [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]کلیک کنید و برای دریافت لیسانس ان برای فعال ساختنش در این تاپیک درخواست کنید تا با پیام خصوصی برایتان ارسال گردد.

به دلیل اینکه این برنامه از همه فعالیتهای اینترنتی و یا روی پی سی لاگ و تصویرهائی از صفحه نمایش میتواند تهیه کرده و انها را با ایمیل برای کاربر ارسال میکند, فایل اجرائی ان روی سایت ویروس توتال اسکن شده و [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] و در نتیجه اگر محصول امنیتی ترند میکرو و یا برنامه [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] نصب کرده باشید, میتوانند مانع اجرای ان گردند اما با 66 محصول امنیتی دیگر اسکن شده روی ویروس توتال مشکلی مشاهده نمیشود.