سلام سوکت لبتاب من سیمش قطع شد بدش پدرم لحیم کرد و سوکت سوخت بدش پدرم اومد یه سوکت به لبتاب وصل کرد ولی مدل خودش نبود بدش شارژ میکرد ولی با لبتاب کار میکردم از شارژش کم میشد با اینکه تو شارژ بود بدش پدرم اومد نول زد فاز فاز زد نول بدش کار نکرد دوباره برگردوند سرجاش بازم کار نکرد یعنی نول به نول فاز هم به فاز بدش سوکت خودش رو دادیم تعمیر گاه خرید وصل کرد بازم کار نکرد شما میگویید مشکل از کدوم ای سی هست ایا کل مادر بورد سوخته یا فقط یک قطعه