سلام.
چجوری مدیر گروه واتساپ میتواند ارسال لینک و تبلیغات را توسط اعضا فیلتر کند؟
بعد اینکه آیا امکان حذف پیام توسط مدیر وجود ندارد؟