دوستان چند روز پیش فردی با دسترسی به پست صوتی گوگل به گوشی من وصل شد که بعد از عوض کردن رمز ایمیل و اخطار گوگل کامپیوتر طرف مقابل sign out شد.آیا هنوز هم می تواند به گوشی من دسترسی داشته باشد و مثلا چه اطلاعاتی را توانسته بدست بیاورد.
با تشکر