سلام من چندین سال پیش یه بازی داشتم که تفنگی بود و فکر کنم کلی پلیس رو باید میکشتی .مرحله اخرشم باید یه دختر رو میبردی کنار یک کامپیوتر که جلوش یه موشک بود و باید از دختره محافظت میکردی تا بتونه موشک رو بفرسته فضا .اما اسمشو یادم نیست .راستی اون بازی توی یه پک دوتایی سیدی بود که توی اون سیدی ها چند تا بازی مختلف مثل کانتر و ای جی ای و پسران بد بود .ایکون بازی هم مانند 3 حلقه که 2 تاش پایین بود و یکیش بالا