انسان شناسی رسانه ای این وظیفه را بر عهده دارد که تغییرات انسان ها را در جامعه رسانه ای بازتاب دهد و پرسش های انتقادی را در این زمینه مطرح سازد.
اینترنت و هویت مجازی
استفاده از اینترنت و رجوع به آن به عنوان یک شبکه جهانی طی سالهای اخیر بسیار افزایش یافته است و هر روز نیز بر آمار مراجعه کنندگان به آن افزوده می شود. اینترنت یا همان شبکه جهانی، دنیای جدیدی را برای ما ساخته است. این دنیا بسیار متفاوت تر از آن چیزی است که سایر دستاوردهای تکنیکی بشر همچون خودرو یا هواپیما برای او به دنبال داشته است. هنگامی که از شهری به شهر دیگر سفر می کنیم به دنیایی دیگر وارد می شویم اما این ورود ما به دنیای دیگر بسیار متفاوت تر از زمانی است که از طریق شبکه جهانی اینترنت به جایی دیگر می رویم.
در سفر با خودرو یا هواپیما اصلی ترین ساختارهای فهم ما از واقعیت، یعنی زمان، مکان و هویت بدون تغییر می مانند اما وقتی از طریق اینترنت زندگی واقعی را رها می کنیم و به دنیای غیرواقعی نت یا شبکه وارد می شویم، دنیای ما نیز مجازی می شود. به عبارت دیگر شبکه، ما را از واقعیت به مجاز می برد. به همین سبب است که در آنجا به جای واقعیت با واقعیت مجازی رو به رو هستیم و در این فضای مجازی به هویتی مجازی می رسیم.
هویت مجازی چیست؟ اینترنت + مجاز=هویت مجازی؟
زمانی از هویت مجازی سخن به میان می آید که انسان بخواهد خود را در فضای مجازی اینترنت (از طریق پست الکترونیکی، چت و..)معرفی و ارائه نماید. خدمات پیام رسانی رایانه ای، نوعی ارتباط را بنا می نهند که آن هم، فرهنگ نگارش با دست و چاپ را واژگون می کند. در نامه نگاری الکترونیک، هر فرد یک نشانی الکترونیک در رایانه دارد و هر کس که آن را بداند، می تواند به وسیله رایانه خود، پیامی یا نامه ای به آن نشانی بفرستد.
مورد دیگر آن است که بعضی از رایانه ها به عنوان صحنه های نمایش اخبار به کار می روند. افراد بسیاری می توانند به وسیله این رایانه ها وارد میدان پیام ها بشوند و پیام خود را بشنوند و پیام خود را برجای بگذارند.
این کافه های الکترونیکی تشویق کننده غریبه ها برای برقراری ارتباط با یکدیگرند.غریبه ها در اینجا بدون حضور جسم یا صدایی بیگانه فقط از طریق نشانه هایی که از یکی به دیگری انتقال می یابد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. از آن گذشته، در این صحنه ها نمایش اخبار، نام های مستعار یا القاب نیز به کار برده می شود. افراد از نام خود استفاده نمی کنند و می توانند به آسانی هر یک از خصوصیات خود را پنهان دارند. خدمات پیام رسانی به نوعی نگارش، پرورنده فردی باثبات و خودبسنده نیست بلکه نفسی چندگانه، خیال پرداز و بازیگوش را ایفا می کند.برای روشن شدن موضوع و نیز یافتن تفاوت های هویت واقعی فرد با هویت مجازی بهتر است، نخست به برخی تعاریف و مولفه های هویت واقعی بپردازیم.هنگامی که در فلسفه از هویت انسانی سخن به میان می آید این موضوع در دو حوزه بررسی می گردد نخست در حوزه نظری که متافیزیک تحلیلی بدان می پردازد و دیگری در حوزه عملی که در آن هویت افراد به عنوان پدیداری عملی مطرح می گردد.
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]