دوستان این نرم افزار به صورت دائمی نسخه آپدیت نداره تا از دست نسخه terial راحت شیم؟ اگه کسی داره لطفا لینکش را اضافه کنه.