دوست عزیز هیچ نرم افزاری نمیتونه فیلم رو ترجمه کنه!!!
این نرم افزار ها فقط فایل زیر نویس موجود در داخل فایل تصویری و یا موجود در پوشه فیلم رو همزمان با فیلم نمایش میدن
اگر هم پخش زیر نویس با پخش...