خودم اوپرا استفاده میکنم قندشکن( فیل**شکن ) بدون محدودیت و پرسرعت داره فقط باید فعال کنی از تنظیماتش
اوپرا خودش هم خوبه مثل کروم سریع هست
بلاک کننده تبلیغات هم داره اوپرا