سلام
freegate بریز احتیاجی به این کارا نیست
موفق باشید