سلام ممکنه بعد3یا4روز باز کنه یا نهایتا بعد2یا3هفته