سلام

بنظر من مشکل از قسمت برق رسانی هستش.
حالت اتصالی مانندی باید داشته باشه.
شما کیس رو باز کنید و تمام اتصالات مربوط به DVD-RW رو قطع و مجدداً متصل کنید.
نتیجه رو در همین تاپیک اعلام کنید.