سلام من در یکی از مراحل پی وی ای وی گیر کردم


اینکه ray به من زنگ میزنه و من میرم دنبال دونفر که اسمشان Roman و ... هستن بعدش هم میگه سوار یک ماشین چهار درب شوید من میشم ولی بعدش هیچ علامتی رو...