آقا منم توی همین کلید چند تا رو دیدم.من که شک ندارم که از ترفندستان برداشتن.آقا کسری یه تذکر بده.حداقل اسم منبع رو نمیگن یه تبلیغی واسه سایت بدن.به خدا نامردیه.