سلام.
من امروز همینجوری تو سیستم می گشتم که یه دفعه چشمم به پوشه 'QUARANTINE' تو درایو 'C' افتاد. معنی کلمش میشه قرنطینه. حجمشم تقریبا حدود یک گیگه. حذفش کنم مشکلی پیش نمی آد؟
عکس: