سلام. بنده گوشیp20 pro دارم و تقریبا هر 30 ثانیه تا 5 دقیقه یک باری گوشی من بدون هیچ گونه جابجایی یا هر چیز دیگه ای به صورت خودکار روشن میشه. گفتم از شما بپرسم ببینم چه مشکلی داره. اگه میشه سریع تر...