باید کیبوردتون را عوض کنید تنها راهش همینه منم این مشکلو داشتم:dash::dash::dash: و اگه درست نشه باید کیبورد عوض بشه :hammerpc::pc: