استخدام همکاری از برنامه‌نویس متخصص در PHP ، MySQL و ترجیحا تجربه کاری در زمینه‌ی شبکه‌های اجتماعی با شرایط عالی جهت پروژه ملی شبکه اجتماعی دانش بنیان نفت (شادبن)
ارسال رزومه به...